Udział w wyborach a zmiana miejsca głosowania

Wybory samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie – obowiązek obywatelski

Głosować może i powinien praktycznie każdy obywatel Polski. Można to zrobić w wielu miejscach na świecie, jednak konieczny będzie odpowiedni wniosek. Mowa tutaj jednak wyłącznie o wyborach prezydenckich czy parlamentarnych. W przypadku wybierania przykładowo burmistrza czy prezydenta miasta zmiana miejsca głosowania poza dany okręg wyborczy może nie być już taka prosta z uwagi na to, że wybory samorządowe są organizowane lokalnie.

Prawo do głosowania w innym miejscu posiada każdy, kto spełnia podstawowe warunki, chyba że będzie ograniczony przez pobyt przykładowo w zakładzie karnym. Kto może głosować w wyborach samorządowych czy parlamentarnych? Najważniejszy warunek konieczny do spełnienia to ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu wyborów) i posiadanie pełni praw publicznych. Chęć udziału w głosowaniu może wyrazić również osoba, która nie została ubezwłasnowolniona czy pozbawiona praw wyborczych.

Czy można głosować w innym miejscu?

Głosowanie poza miejscem zameldowania to duże ułatwienie dla osób, które w dniu wyborów będą na wyjazdach, pobycie czasowym w innym miejscu czy tymczasowo opuszczą miejsce zamieszkania. Wybory prezydenckie czy parlamentarne odbywają się co kilka lat, dlatego też wielu wyborcom zależy na tym, aby w nich uczestniczyć pomimo wszystko. Jak to zrobić?

Swój udział w głosowaniu można zgłosić zarówno przebywając w Polsce, za granicą, jak również na polskim statku morskim. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek (coraz częściej dostępny w formie online), aby móc głosować w innej gminie czy mieście. Głosowanie poza miejscem zameldowania z roku na rok jest coraz łatwiejsze i popularniejsze. Związane jest to zapewne z większą migracją ludzi czy częstymi wyjazdami wakacyjnymi.

Głosowanie poza miejscem zameldowania – co zrobić?

Kilka możliwości zmiany miejsca głosowania

Najprostszym sposobem, aby móc głosować poza miejscem zameldowania jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Sprawne wypełnienie jednego wniosku stacjonarnie lub online skutkować będzie wykreśleniem ze spisu wyborców w danym mieście czy wsi. Dzięki temu będzie można w dowolnym miejscu okazać zaświadczenie i być dopisanym do spisu wyborców. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku osób, które chcą głosować, ale nie wiedzą do końca, w którym miejscu będą w dniu wyborów. Jest jednak minus takiego rozwiązania. Zagubienie zaświadczenia praktycznie przekreśla możliwość udziału w głosowaniu w jakimkolwiek miejscu.

Głosowanie w obwodowej komisji wyborczej poza miejscem zameldowania, przepisy, porady, najważniejsze informacje
Głosowanie poza miejscem zameldowania jest możliwe - przepisy, najważniejsze informacje oraz konieczne formalności

Kolejną opcją jest dopisanie do rejestru wyborców w danej gminie. Takie rozwiązanie będzie już aktywne na każde głosowanie, które będzie się odbywać w kolejnych latach. Jest to opcja idealna w przypadku dłuższego pobytu czasowego w wybranym miejscu bez zmiany miejsca stałego zameldowania. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek jednorazowo, a za każdym razem spis wyborców będzie uwzględniał już ten wybór.

Ostatnią opcją jest dopisanie do spisu wyborców na konkretne wybory samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie. Jest to rozwiązanie głównie dla osób, które na co dzień mieszkają poza granicami kraju, ale chcę wziąć udział w wyborach. Mają również do tego prawo z uwagi na posiadanie polskiego obywatelstwa. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Zmiana miejsca głosowania – łatwo i sprawnie

Warto również zaznaczyć, że wszystkie wypełnianie wnioski o możliwość głosowania poza miejscem zameldowania są niezwykle proste i jasne. Zazwyczaj potrzebne są podstawowe informacje o wyborcy oraz miejsce jego stałego zameldowania czy tymczasowego pobytu. Aby jednak można było bez problemów głosować w innym miejscu, trzeba o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej. Przed każdymi wyborami znaleźć można instrukcję obsługi na temat wniosków, ostatecznych terminów czy potrzebnych dokumentów, aby móc głosować poza miejscem zameldowania.

Osobna kwestia to głosowanie w wyborach podczas pobytu w zakładzie leczniczym, szpitalu, akademiku czy zakładzie karnym. Również osoby będące na stałej służbie jak żołnierze czy inni funkcjonariusze mają prawo do głosowania poza miejscem zameldowania. W takich przypadkach potrzebne procedury mogą być nieco odmienne, jednak wszystko jest możliwe do zorganizowania.

Głosowanie w wyborach prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych to obowiązek obywatelski. Obecnie dostępnych jest kilka opcji, które umożliwiają obywatelom Polski na udział w glosowaniu. Warto z nich skorzystać i czynnie uczestniczyć w życiu swojego kraju. Każdy głos ma znaczenie, co trzeba podkreślać w przypadku każdych wyborów.

ikona podziel się Przekaż dalej