Kto może ubiegać się o dopisanie do listy wyborców?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak dopisać się do listy wyborczej, określimy grono osób, które mogą złożyć stosowny wniosek. Dopisanie do listy wyborców dotyczy wszystkich osób zainteresowanych, które spełniają łącznie dwa podstawowe warunki.

Mieszkają na stałe w innej miejscowości, niż ta, w której są zameldowani bądź nie posiadają meldunku, ale stale przebywają na terenie danej miejscowości. Dopisanie do listy wyborców będzie także możliwe w przypadku obywateli, którzy w trakcie trwania wyborów będą znajdowali się w innej miejscowości, ukończyli co najmniej 18 lat i posiadają prawa wyborcze.

Jak dopisać się do listy wyborczej. Wniosek i wzór dokumentu

Aby dopisać się do spisu wyborców, musimy złożyć stosowny wniosek. Wniosek o dopisanie do listy wyborców znajdziemy na oficjalnej stronie rządowej gov.pl. Wzór dokumentu zawiera podstawowe dane.

Jak dopisać się do spisu wyborców? I gdzie złożyć wniosek? Wniosek musi zostać uzupełniony o imię i nazwisko strony wnioskującej. Konieczne będzie także podanie imion rodziców, daty urodzenia oraz numeru PESEL. Wniosek o dopisanie do listy wyborców powinien być także uzupełniony o adres zamieszkania wnioskującego oraz adres planowanego pobytu w dniu, w którym następują wybory.

Wzór wniosku nie wymaga uzasadnienia. Prawidłowo sporządzony i przedłożony w odpowiednim terminie wniosek skutkuje dopisaniem do spisu na liście wyborczej. Rejestracja nie jest skomplikowana, a prawidłowo wypełniony wniosek o dopisanie na liście wyborczej nie może być odrzucony. Cała procedura jest darmowa, wnioskodawca nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów tytułem dopisania do listy wyborczej.

Gotowy, uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć do właściwego organu administracji państwowej. Gdzie złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców? Właściwym miejscem będzie urząd gminy, w której chcemy pójść na wybory. Rejestracja na liście wyborczej we wskazanej gminie wiąże się z wykreśleniem wnioskodawcy ze spisu na liście wyborczej w jego mieście.

Wiesz już, jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć i jak rejestracja na liście wyborczej. A może zainteresują Cię także zwroty biletów PKP?

Jak dopisać się do listy wyborczej przez internet?

Rejestracja na wybory może odbywać się drogą tradycyjną lub elektroniczną. Drugi sposób dopisania do spisu okazuje się znacznym uproszczeniem. Wzór dokumentu znajdziemy na stronie gov.pl. Musimy być posiadaczami e-dowodu osobistego bądź profilu zaufanego. Będzie to podstawa do potwierdzenia naszej tożsamości.

Jak dopisać się na liście wyborczej przez internet? Wystarczy zalogować się na profil zaufany za pośrednictwem rządowej strony gov.pl. Następnie należy wypełnić wniosek o dopisanie do listy wyborczej. W ostatnim kroku podpisujemy dokument za pomocą e-podpisu.

Warto podkreślić, że w internetowym wniosku wpisuje się swój adres mailowy. Po wysłaniu dokumentu na wskazany adres mailowy przychodzi potwierdzenie dostarczenia dokumentu. Potwierdzenie znajduje się również w skrzynce ePUAP.

Po wysłaniu wniosku otrzymasz automatyczne potwierdzenie na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. Jeśli wniosek został wypełniony błędnie lub jest niepełny, zostaniesz powiadomiony przez urzędnika telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Do złożenia wniosku przez internet uprawnieni są wszyscy obywatele, którzy spełniają wymagania (posiadają prawa wyborcze i mają powyżej 18 lat) oraz dysponują podpisem elektronicznym. Wniosku nie mogą złożyć jedynie żołnierze odbywający służbę wojskową bądź ćwiczenia oraz ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej (poza miejscem swojego zamieszkania). Z rejestracji online nie skorzystają również funkcjonariusze odbywający służbę w systemie skoszarowanym. Polskie prawo wymaga, aby takie osoby złożyły wniosek osobiście w miejscowości właściwej ze względu na pełnienie służby. Sprawdź także ten artykuł na temat głosowania poza miejscem zameldowania.

Przyspieszona rejestracja na liście wyborczej. Co zrobić?

Wiemy już, jak dopisać się do listy wyborców i pójść na wybory w innym mieście. Poznaliśmy też wzór dokumentu i wiemy, gdzie należy go złożyć. Co równie istotne, dopisanie na liście wyborczej może zostać przyspieszone. Wystarczy, że wnioskodawca uzupełni wniosek o dodatkowe informacje.

W przypadku wyborców, którzy nie składali wcześniej wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, warto podać adres swojego zameldowania. Wyborcy zamieszkujący za granicą naszego kraju mogą dodatkowo podać adres swojego stałego zamieszkania.

Przyspieszenie sprawy może odbywać się także w przypadku wyborców, którzy już wcześniej wypełniali wniosek o dopisanie do listy wyborców. W ich przypadku wystarczy podać dane gminy, która dokonywała wcześniejszego wpisu.

Urzędnik, który odebrał wniosek, sprawdzi prawidłowość dokumentu i skontaktuje się ze wskazanym urzędem gminy (właściwym ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy). W dalszej kolejności nastąpi wypisanie z rejestru wyborców w miejscu zamieszkania i wpisanie na listę wyborczą w miejscowości, w której chcemy pójść na wybory.

ikona podziel się Przekaż dalej