Wycinka drzew na działce bez pozwolenia - przepisy

Chcesz się dowiedzieć, jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia na działce, ale jednocześnie zależy Ci na tym, aby polegać na sprawdzonym źródle? Doszukując się odpowiednich przepisów prawnych, znajdziemy je w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody. I chociaż właśnie w tych przepisach wcześniej była informacja o tym, iż każde drzewo na swojej działce można było wycinać jedynie po otrzymaniu pozwolenia, to tak naprawdę 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy.

Ustawa mówi wyraźnie, w jakich okolicznościach nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów:

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

  1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

b. 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

3c) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

(...)

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Wycinka drzew na zgłoszenie

Należy jednak pamiętać o tym, iż istnieją pewne sytuacje, w których mimo wszystko trzeba dokonać zgłoszenia wycięcia drzewa na swojej posesji. Takie okoliczności również są dokładnie opisane w Ustawie o Ochronie Przyrody. Dlatego zawarte w tej ustawie przepisy prawne są nie tylko bardzo ważne, ale przede wszystkim powinny być sprawdzane na bieżąco, czy nie doszło do jakichś zmian w zapisach.

Jeżeli chodzi o zapis dotyczący, jakie drzewa można wyciąć na działce bez pozwolenia, ale jednocześnie jest wymagane zgłoszenie, Ustawa o Ochronie Przyrody mówi o tym w ten sposób:

“4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

Wycinanie drzewa piłą spalinową, a także jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia
Podpowiedzi, kiedy wycinka drzew bez pozwolenia na swojej działce jest możliwa
  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.”

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

Jak widać, wszystkie gatunki drzew można wyciąć na terenie swojej posesji. Jednak dokumentem, którym należy ewentualnie posłużyć się przy zamiarze usunięcia konkretnego drzewa, jest zgłoszenie. W przepisach Ustawy o Ochronie Przyrody dokładnie widzimy, że ważnym parametrem decydującym o tym, czy potrzebne jest wypełnianie takiego dokumentu, czy zaistniałego faktu nie trzeba nigdzie zgłaszać, jest obwód drzewa na wysokości 5 cm.

Należy jednak pamiętać o tym, aby nie była to średnica. Ponieważ niektórzy właściciele działek, często mylą ze sobą te dwa pomiary. Średnica jest najdłuższym odcinkiem w linii prostej, która przechodzi przez okrąg. Natomiast obwód mierzymy po zewnętrznej stronie okręgu, a w przypadku drzew, po zewnętrznej stronie pnia. W związku z tym średnica jest mniejszą wartością niż obwód. Jeżeli się pomylimy, wtedy możemy wyciąć drzewo, którego obwód przekracza konkretną wartość, bez stosownego zgłoszenia. Sprawdź także ten artykuł z aktualnym cennikiem wycinki drzew.

Jak dokonać zgłoszenia na wycinkę drzew

Jeżeli jednak chcemy wyciąć gatunki drzew, których obwód przekracza wartość narzuconą w przepisach, powinniśmy koniecznie pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniego organu. Zgłoszenie powinno być kierowane do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Jednocześnie należy pamiętać o tym, aby w zgłoszeniu znalazły się wszystkie informacje. Tylko wtedy wycinka poszczególnych gatunków drzew na swojej działce będzie zgodna z prawem.

Pamiętajmy, że w zgłoszeniu nie może znaleźć się średnica, ale obwód mierzony na wysokości 5 cm. Jeżeli jest to drzewo, które posiada kilka pni, to mierzymy obwód każdego pnia. W sytuacji, kiedy drzewo nie posiada pnia, wtedy mierzymy obwód poniżej korony drzewa. Oczywiście wymieniamy również gatunki drzew, które chcemy usunąć i przy nich umieszczamy informacje o dokonanych pomiarach.

Po dokonaniu zgłoszenia powinniśmy spodziewać się oględzin przez osobę wysłaną z organu. Osoba ta sprawdza wiarygodność wszystkich przedstawionych danych. Jednak nie jest to równoznaczne, z tym że wybrane przez nas drzewo może zostać wycięte. Ponieważ jeszcze od dnia oględzin w ciągu 14 dni może być wniesiony sprzeciw. Dlatego drzewo nie może być usunięte szybciej niż po 14 dni od momentu oględzin.

Jak widać, chcąc wyciąć niektóre gatunki drzew, których obwód przekracza wartości zapisane w Ustawie o Ochronie Przyrody, musimy się liczyć z koniecznością zgłoszenia takiego faktu. Wtedy taka procedura może być związana z dość długim czasem oczekiwania, który może wynieść maksymalnie 35 dni od momentu doręczenia zgłoszenia. Wcześniejsze usunięcie drzewa, bez przejścia całej procedury, będzie niezgodne z prawem. Gdy już wiemy, w jaki sposób legalnie wyciąć drzewo, zapewne warto poznać odpowiedzi na inne pytania, takie jak urządzić altanę w środku, czy też, ile trwa eksmisja z mieszkania.

ikona podziel się Przekaż dalej