Odśnieżanie chodników – konieczność czy obowiązek?

Zaśnieżony chodnik przed domem, a względy bezpieczeństwa

Leżący śnieg na terenie wokół posesji nie tylko wpływa na estetykę otoczenia, ale powoduje również problemy komunikacyjne. Ograniczone korzystanie z parkingu przed domem czy uniemożliwiony wjazd na posesję to tylko jedne z przykładów. Pokłady śniegu skutecznie ograniczają poruszanie się po chodniku przy posesji. Każdy, kto mieszka na wsi czy na obrzeżach miasta, wie, że odśnieżanie dachów to nie jedyny problem mieszkańców domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych. Pielęgnacja chodnika przed domem konieczna jest zarówno w lecie, jak i w zimie. Podobnie jak dbanie o dobry wygląd ogrodu czy podwórka.

Kiedy spadnie śnieg na chodniku przy posesji czy na przydomowym parkingu, może dojść do niebezpiecznych dla zdrowia sytuacji. Oblodzone płytki chodnikowe ukryte pod grubą warstwą śniegu mogą stworzyć zagrożenie dla przechodniów. Kiedy dojdzie do wypadku, wszyscy zaczynają się zastanawiać, czyim obowiązkiem było odśnieżenie chodnika. Warto zatem przyjrzeć się aktualnym przepisom czy regulującej to ustawie.

Śnieg na chodniku przy posesji – aktualne przepisy

Aby odnaleźć przepisy dotyczące odśnieżania chodników, warto zajrzeć do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedstawia ona nie tylko obowiązku gminy czy właściciela/zarządcy nieruchomości, ale także określa ona, za jaki chodnik odpowiedzialna jest gmina, a za jaki właściciel/zarządca nieruchomości. Ta różnica będzie bardzo ważna w kontekście omawiania obowiązku odśnieżania chodników przy posesji. Zapoznanie się z obowiązującymi aktualnie przepisami pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i płacenia kary grzywny.

Sprzątanie chodnika, który przylega bezpośrednio do granicy nieruchomości (często jest nią ogrodzenie), jest po stronie jej właściciela czy zarządcy. Natomiast chodnik, który oddzielony jest od granicy nieruchomości pasem zieleni, powinien być sprzątany przez gminę. Jak zawsze przy każdej regule, tak i w tym przypadku można wyróżnić pewne wyjątki.

Odśnieżanie chodnika nie będzie obowiązkiem właściciela nieruchomości, jeśli na tym chodniku znajdują się specjalnie utworzone przez zarządcę drogi miejsca do parkowania. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy za postój na chodniku pobierane są opłaty. Warto również pamiętać, że chodnik, do którego przynależy przystanek autobusowy czy tramwajowy musi być sprzątany przez przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, a nie przez właściciela/zarządcę nieruchomości.

Obowiązujące przepisy, a rzeczywistość

Kto i kiedy może otrzymać mandat za nieodśnieżony chodnik?

Jeśli obowiązek odśnieżania chodnika leży po stronie właściciela czy zarządcy budynku, to bez wątpienia on ponosi za to odpowiedzialność. Nie musi to być zalegający śnieg, aby konieczne było sprzątanie przestrzeni przed posesją. W okresie późnej jesieni czy wczesnej wiosny można spotkać się z nadmierną ilością błota, która również będzie stwarzać niebezpieczeństwo dla przechodniów.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, niedopilnowanie porządku na chodniku przy posesji wiąże się z karą nagany lub karą grzywny. Wysokość kary pieniężnej może wynosić do 1500 zł. Mandat można otrzymać również za istniejące dziury czy braki płyt w chodniku, które mogą doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu przechodnia. Należy jednak pamiętać, że kara grzywny to nie jedyne obciążenie finansowe, które może otrzymać właściciel/zarządca drogi, który nie spełni obowiązku odśnieżania chodnika. W kolejnym podrozdziale zostanie rozwinięty temat zadośćuczynienia czy dożywotnich rent za uszczerbek na zdrowiu przechodnia. Sprawdź także ten artykuł z cennikiem odśnieżania dachów i chodników.

Odśnieżanie chodników – porady praktyczne

Prawo dokładnie mówi o tym, kto i kiedy odpowiada za odśnieżanie chodników. W przypadku zaniechania swoich obowiązków właściciel czy zarządca nieruchomości może odpowiadać za swoje błędy i otrzymać karę pieniężną. Jednak ta kwota jest niewielka w stosunku do tego, jakie konsekwencje mogą być związane z zaleganiem śniegu czy lodu na chodniku przy posesji. Jeśli dojdzie do wypadku z udziałem przechodnia, który zakończy się uszczerbkiem na zdrowiu, to kara pieniężna może być znacznie wyższa. Poszkodowany ma prawo wtedy zażądać odszkodowania od właściciela czy zarządcy nieruchomości, który nie dopilnował porządku na chodniku przynależnym do posesji. Wysokość zadośćuczynienia będzie zależna od stopnia uszkodzenia ciała poszkodowanego.

Aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami wypadków z udziałem pieszych na chodniku, warto zainwestować w ubezpieczenie OC, które będzie zawierać w sobie taką ochronę. Posiadanie takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym nie zwalnia jednak od regularnego odśnieżania chodnika przed domem. Takie rozwiązanie równie dobrze sprawdza się, kiedy na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania dachu. Spadający śnieg czy sople lodu mogą stworzyć niebezpieczne sytuacje dla przechodniów. W myśl przepisów prawa właściciel/zarządca nieruchomości odpowiada nie tylko za to, co leży na chodniku, ale także za to, co może na niego spaść z dachu domu.

Choć każde prawo czy ustawa bezwzględnie określają warunki przestrzegania przepisów, to interpretacja ich może być nie taka oczywista. Przepisy o odśnieżaniu chodnika czy parkingów nie mówią w sposób oczywisty o częstotliwości wykonywanych czynności. Konieczne jest, aby prace porządkowe były wykonywane w sposób regularny, choć nie zawsze efekt będzie się długo utrzymywał. Przykładem może być sytuacja, kiedy obfite opady śniegu powodują ciągłe zaśnieżanie chodnika. Ważne, aby odśnieżanie odbywało się regularnie i na bieżąco było minimalizowane ryzyko wypadków z udziałem przechodniów.

ikona podziel się Przekaż dalej