Obowiązek odśnieżania chodnika

Odśnieżanie chodnika to obowiązek, który reguluje odpowiednia ustawa o utrzymaniu porządku w gminach. Prawo mówi, że za odśnieżenie chodnika przy budynku odpowiada właściciel prywatnej posesji. Jeśli więc to dotyczy chodnika przed domem jednorodzinnym, o jego oczyszczanie ze śniegu powinien zadbać właściciel posesji. Oczywiście dotyczy tylko ten kawałek, który przylega do działki, domu czy ogrodzenia.

Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach zakłada także, że za odśnieżanie chodnika obok budynku wielorodzinnego, odpowiada zarządca budynku. Może to być administracja lub zarząd spółdzielni. Za niewypełnienie tych zobowiązań grożą konsekwencje.

Obowiązek odśnieżania chodnika nie zawsze obowiązuje

Każdy właściciel domu musi dbać o to, by chodnik był zawsze odśnieżony. Nie zawsze jest to w ogóle możliwe – jeśli śnieg sypie cały czas, trudno wymagać od ludzi, żeby wstawali w nocy co godzinę odśnieżyć chodnik. W świetle prawa zaniedbanie tego obowiązku może ciągnąć za sobą konsekwencje. Jednak jest kilka wyjątków, kiedy właściciel posesji nie musi martwić się odśnieżaniem.

Pierwszy wyjątek to wtedy, gdy chodnik nie przylega do budynku ani terenu posesji. Pas zieleni, który nie należy do posesji, oddzielający ogrodzenie od chodnika sprawia, że obowiązek zbierania i odgarniania śniegu należy do gminy. Poza tym właściciele budynków nie muszą dbać o odśnieżanie, jeśli na chodniku znajduje się strefa płatnego parkowania. Jeśli wzdłuż chodnika leżącego przy budynku można parkować płatnie, odśnieżanie leży w gestii zarządcy dróg. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników?

Obowiązek odśnieżania a konsekwencje

Za nieprzestrzeganie obowiązku usuwania śniegu z chodnika grożą konsekwencje prawne. Zgodnie z artykułem 117 kodeksu wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny. Wynosi ona aż do 1500 zł! Tyle możemy zapłacić za nieodśnieżony chodnik!

Jeszcze bardziej przykre konsekwencje mogą nas spotkać, jeśli na naszym nieodśnieżonym chodniku ktoś się przewróci i robi sobie krzywdę. Wtedy właściciel posesji lub zarząd budynku wielorodzinnego ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną. Ponosi się także odpowiedzialność za wypadek samochodowy na nieodśnieżonej drodze. Oznacza to, że pokrzywdzona osoba może wnieść do sądu i zażądać wypłaty odszkodowania. Na taką okoliczność można się ubezpieczyć, i często warto to zrobić, ponieważ odszkodowania mogą być naprawdę bardzo wysokie. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pokrywa tego rodzaju zobowiązania. Przydaje się także, jeśli twoje dziecko wybije szybę sąsiadowi, doniczka spadnie z parapetu i rozbije komuś szybę w samochodzie lub jadąc na nartach wpadniesz na innego narciarza.

Przepisy dotyczące odśnieżania dachu

Przepisy określają także obowiązek usuwania śniegu z dachów. Konieczne jest także usuwanie oblodzenia i sopli zwisających z budynków. Za to w całości odpowiada właściciel lub administrator obiektu. Wbrew powszechnemu przekonaniu taki obowiązek mają nie tylko właściciele obiektów wielkopowierzchniowych, jak hale targowe czy hipermarkety albo obiekty sportowe, lecz także w przypadku domów jednorodzinnych. Najważniejsze jest usuwanie sopli i zlodowaconych nawisów śnieżnych. Są niebezpieczne ze względu na swoją masę i mogą uszkodzić dach, lecz także ryzyko ich osunięcia się na ziemię jest duże. Spadający lód jest ciężki i może zranić przechadzającego się dołem przechodnia. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może doprowadzić do śmierci.

Niewywiązywanie się z obowiązku usuwania zlodowaceń oznacza poważne konsekwencje. Jeśli służby to zauważa, grzywna finansowa jest pewna, a może zdarzyć się, że budynek nie będzie mógł być użytkowany. Podstawa prawna w tym wypadku to jednak nie Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach, a artykuł 61 Prawa budowlanego. Dotyczy on utrzymaniu budynku w należytym tanie technicznym. Brak zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podlega grzywnie w wysokości co najmniej 100 stawek dziennych, a nawet karze pozbawienia wolności do roku!

Większe konsekwencje grożą właścicielom, jeśli przy budynku zdarzy się wypadek i osuwający się lód zrobi komuś krzywdę. W takiej sytuacji odpowiada się cywilnie swoim majątkiem i wolnością. Dowiedz się także, jak powinno wyglądać zabezpieczenie domu zimą na czas wyjazdu, by wszystko było bezpieczne.

Inne przepisy dotyczące usuwania śniegu

Padający śnieg jest utrapieniem także w innych okolicznościach i wymaga także działania na innych polach. Konieczne jest odśnieżanie paneli fotowoltaicznych oraz oczywiście samochodów. Odśnieżanie paneli fotowoltaicznych jest kłopotliwe, ale pomoże wygenerować większe zyski.

Silne opady są kłopotliwe dla kierowców, którzy nie mają zadaszonego garażu do dyspozycji. Według przepisów nie wystarczy tylko usunąć śniegu z szyb, by można było bezpiecznie prowadzić samochód. Musi być oczyszczony bardzo dokładnie. Podstawa prawna tego przepisu to artykuł 66 Kodeksu drogowego. Stan samochodu nie może stwarzać zagrożenia dla innych, a śnieg pozostający na dachu może takim być, ponieważ wieje w stronę innych samochodów. Konieczne jest także usunięcie śniegu i pośniegowego błota z tablicy rejestracyjnej – musi być dobrze widoczna. Kara za niedopełnienie tego obowiązku wynosi do 500 zł.

Ważne jest jeszcze także, że podczas odśnieżania samochodu nie powinno się mieć uruchomionego silnika. Jest to zakazane z dwóch powodów. Pozostawienie samochodu z włączonym silnikiem i oddalenie się od niego może stwarzać zagrożenie i grozi to mandatem do 100 zł. Dodatkowo w myśl nowych przepisów generowanie nadmiernej ilości spalin i hałasu przy włączeniu silnika podczas odśnieżania także jest niezgodne z prawem. Tutaj może grozić mandat do wysokości 300 zł.

Bibliografia:

  1. https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/odsniezanie-paneli-czy-i-jak-warto-to-robic.html
  2. https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/kto-powinien-odsniezac-drogi-i-chodniki-obowiazek-wlasciciela-miasta-czy-zarzadcy,254322.html
  3. https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/8613418,odsniezanie-chodnika-snieg-obowiazki-wlasciciela-samorzad-kary.html
ikona podziel się Przekaż dalej