Przedłużenie lub wymiana dowodu osobistego, kiedy jest niezbędna?

Zwyczajowo nowy dowód osobisty należy wyrobić po ukończeniu 18 roku życia. Istnieją jednak i inne sytuacje, w których wyrabia się ten dokument. Jedną z przesłanek jest przedłużenie ważności. Co istotne, przedłużenie ważności dowodu osobistego wymaga złożenia wniosku co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności starego dokumentu.

Nowy dowód osobisty wyrabia się również w sytuacji zmiany danych w dokumencie. Nie musimy zmieniać dowodu przy zmianie adresu zameldowania. Konieczna jest natomiast wymiana w przypadku zmiany imienia lub nazwiska.

Wymiany należy także dokonać w przypadku, gdy wizerunek posiadacza zmienił się na tyle, że trudno zidentyfikować go ze zdjęciem widniejącym w dowodzie osobistym. Podstawą do wyrobienia nowego dokumentu jest też zagubienie bądź kradzież starego dowodu osobistego.

Wszystkie powyższe sytuacje obligują do wyrobienia nowego dowodu osobistego. Wymianę możemy (choć nie musimy) przeprowadzić z innych przyczyn. Dobrym przykładem będzie chęć wymiany starego dowodu na nowy e-dowód osobisty. Najnowsze dokumenty posiadają certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania. Jeśli osoba pełnoletnia chce zdobyć najnowszą wersję dowodu tożsamości, powinna złożyć wniosek o nowy dowód osobisty. Warto także rozważyć wymianę dowodu osobistego, jeśli podejrzewamy, że dane w nim zawarte zostały wykorzystane przez osoby do tego nieuprawnione. Nowy dowód często wyrabia się również przez wzgląd na obecność funkcji biometrycznych, które mogą ułatwić wiele spraw urzędowych.

Wymiana dowodu osobistego krok po kroku. Wniosek, potrzebne dokumenty

Gdzie mogę załatwić wymianę dowodu osobistego?

Nowy dowód osobisty możemy wyrobić w placówce urzędu gminy. Co bardzo ważne, nie musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Złożenie wniosku o wymianę lub wyrobienie dowodu można dokonać przez dowolny urząd miasta. Każdy urząd miasta ma obowiązek przyjąć wniosek i rozpocząć procedurę wymiany lub wyrobienia nowego dokumentu tożsamości.

Co ciekawe, dowód osobisty wyrabia się również przez internet. Wystarczy złożyć wniosek online za pośrednictwem serwisu obywatel.gov.pl. Osoba, która chce złożyć wniosek przez internet, powinna posiadać profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany. Dzięki temu można zalogować się w serwisie obywatel.gov.pl i załatwić wiele spraw urzędowych. Wniosek składany online wygląda tak samo jak ten, dostępny w wersji papierowej. Takie same będą również wymagania dotyczące załączonej fotografii. Aby zapewnić sobie wymianę dowodu osobistego online, musimy posiadać fotografię w wersji cyfrowej. Jej wielkość nie może przekraczać 2,5 MB.

Wymiana dowodu osobistego nie musi wymagać stawiennictwa w placówce. Urząd może umożliwić złożenie wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy. Bywają sytuacje, w których dana osoba nie może udać się do urzędu ani złożyć wniosku online. Niepełnosprawność, choroby i różnego rodzaju przeszkody nie oznaczają, że złożenie wniosku nie będzie możliwe. W tym celu gmina powinna umożliwić złożenie wniosku w miejscu przebywania (na przykład w szpitalu). W tym celu należy skontaktować się z urzędem gminy i dowiedzieć o istniejących możliwościach złożenia wniosku. Na stronie gov.pl znajduje się lista organów przyjmujących wniosku w miejscu pobytu. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Wniosek o wymianę lub wyrobienie nowego dowodu osobistego – co będzie potrzebne?

Wymiana dowodu osobistego/przedłużenie ważności posiadanego dokumentu tożsamości nie są skomplikowane. Każdy urząd miasta powinien posiadać wniosek o wyrobienie dowodu. Nie musimy drukować dokumentu, wystarczy udać się do najbliższej placówki lub dokonać wymiany dokumentu online.

Wniosek musi być czytelnie wypełniony i uzupełniony o niezbędne dane. W Internecie bez trudu odszukamy wzór tego dokumentu. Do wniosku o dowód osobisty należy dołączyć:

  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym (lub w wersji cyfrowej przy składaniu wniosku przez internet) – zdjęcie musi spełniać wszystkie wymagania stawiane fotografiom wyrabianym na potrzeby dowodu osobistego.
  • Dotychczasowy dowód osobisty – o ile go posiadamy.
  • Dokument potwierdzający tożsamość – dotyczy osób, które uzyskały obywatelstwo polskie.
  • Dowód potwierdzający kradzież danych – dotyczy osób ubiegających się o wyrobienie nowego dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych. Dowodem może być np. pismo z firmy informujące o wycieku danych.

Osoba, która chce uzyskać podpis osobisty w nowym e-dowodzie, powinna wskazać tę informację we wniosku. Uzupełniony wniosek o wymianę, przedłużenie lub wyrobienie nowych dokumentów tożsamości staje się podstawą do wydania nowego dokumentu.

Jak długo trwa wymiana dowodu osobistego i jaka jest jego cena?

Wymiana dowodu osobistego nie może być dokonana od ręki. Osoba, która złożyła wniosek, musi poczekać, aż urząd dopełni wszystkich formalności. Maksymalny czas oczekiwania na nowy dowód osobisty to 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach urząd może wydłużyć czas na wydanie dokumentu o kilka kolejnych dni roboczych.

Jaka jest cena za wydanie nowego dowodu osobistego? Wymiana dowodu osobistego jest usługą bezpłatną. Urząd nie pobierze opłaty, bez względu na to czy wyrabiamy nowy dokument tożsamości, wykonujemy przedłużenie lub wymieniamy dokument w związku z kradzieżą. Pamiętajmy jedynie, że chcąc wyrobić dowód osobisty, musimy przedłożyć określone normami zdjęcie. Wykonanie fotografii warto powierzyć doświadczonemu fotografowi. Cena za zdjęcie do dowodu będzie uzależniona od stawki konkretnego usługodawcy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych porad, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. W osobnych artykułach podpowiadamy między innymi, jak załatwić pozwolenie na broń do celów samoobrony lub pozwolenie na broń sportową.

ikona podziel się Przekaż dalej