Rozwód, a dzieci – najważniejsze informacje

Wpływ rozwodu rodziców na zachowanie i rozwój dziecka

Niekwestionowany jest zapewne fakt, że rozwody są niestety coraz częstsze w Polsce. O ile, rozstanie pary bezdzietnej jest łatwiejsze do przejścia, o tyle coraz częściej rozwodzą się osoby wychowujące wspólnie dziecko lub dwójkę, lub więcej dzieci. Sytuacja jest wtedy niezwykle trudna, ponieważ pewien poziom bezpieczeństwa w ocenie dziecka jest zachwiany. Rozstanie mamy i taty to dla dzieci najbardziej traumatyczna okoliczność.

Dziecko przeżywa rozwód rodziców na swój sposób, a skutki tego mogą być odczuwalne wiele lat. Wpływ rozwodu i rozstania rodziców może przekładać się również na trudności w założeniu w dorosłym życiu własnej rodziny. Małe dzieci potrzebują obecności dwojga rodziców w takim samym stopniu. Tylko to jest w stanie zapewnić prawidłowy rozwój i wspierać odpowiednie zachowanie. Rozwód, a dzieci to niezwykle trudny temat, dlatego też często potrzebna jest pomoc psychologa, by wspierać psychikę dziecka na bieżąco.

Psychologiczne aspekty rozwodu rodziców

Rozstania i rozwody to zakończenie pewnego etapu w życiu dla rodzica, ale też diametralna zmiana dla dziecka. Opieka nad dzieckiem czy dwójką lub więcej dzieci będzie podzielona na różny sposób między rodziców. Z psychologicznego punktu widzenia warto przygotować dziecko na taką nową sytuację. Wraz z rozwojem dziecka akceptacja rozwodu może wzrastać, to niestety również nastolatkowie mogą mieć problem z zaakceptowaniem sytuacji.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy psychologa, aby zmniejszyć skutki negatywnego wpływu rozwodu rodziców na psychikę dziecka. Zarówno małe, jak i duże dzieci przeżywają rozstanie rodziców, co często widoczne jest w ich zachowaniu. Zaburzona psychika małego dziecka może mieć wpływ na jego zachowanie również w dorosłym życiu.

Cała sytuacja związana z rozwodem nie powinna wpływać na relacje rodzic-dziecko. Pomimo tego że często rodzice rozstają się w negatywnych nastrojach, to nie powinno to mieć wpływu na opiekę nad dzieckiem. Rozwód, a dzieci to coraz popularniejszy niestety temat wśród prawników, psychologów, mediatorów rodzinnych czy terapeutów podobnie jak zasiłek rodzinny z powodu wciąż obecnej biedy w niektórych rejonach Polski.

Materiały sponsorowane
Najpopularniejsze modele pomp ciepła

Szukasz nowoczesnej pompy ciepła do ogrzewania swojego domu? Dobrze trafiłeś! Sprawdź najpopularniejsze modele.

Co z opieką nad dziećmi po rozwodzie? Porady prawne

Sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców

Każde rozwiązanie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie musi być zgodne z dobre dziecka. Jest to wartość nadrzędna. Nie ma tutaj odgórnie określonych zasad jak w przypadku zasiłku rodzinnego czy rozdzielności majątkowej. Sąd przy rozstrzyganiu wyroku bierze pod uwagę wszystkie okoliczności i coraz częściej odchodzi się od twierdzenia, że niezależnie od wszystkiego dziecko zostaje przy matce. Kontakty z dzieckiem to tak ważny element, jak alimenty czy władza rodzicielska. Utrzymywanie kontaktów to nie tylko prawo, ale także obowiązek rodzica, który nie przebywa z dzieckiem na co dzień.

Dziecko smucące się z powodu rozwodu rodziców, a także rozwód a dzieci z punktu widzenia prawa, podział opieki i zasady
Rozwód a dzieci, czyli opieka, podział opieki, przepisy prawne oraz porady

Najlepszym rozwiązaniem podczas rozprawy rozwodowej są wspólne ustalenia przez małżonków dotyczące opieki i wychowania dziecka. Pisemne porozumienie, w którym zawarte są wszystkie aspekty opieki nad dzieckiem, będzie zatwierdzone przez sąd, o ile będzie zgodne z dobrem dziecka. Uregulowanie kontaktów nie jest odgórnie narzucane podczas rozprawy rozwodowej. Małżonkowie nie muszą o nie wnioskować, a porozumieć się w tej kwestii poza salą sądową. Jeśli jednak nie mogą dojść do porozumienia, to rozwiązaniem będzie wniosek do sądu, aby zabezpieczyć kontakty dla jeden ze stron. Rozdzielność majątkowa czy zasiłek rodzinny w przypadku rozwodu nie będzie miał większego wpływu na opiekę nad dziećmi. Jeśli szukasz więcej informacji i wskazówek, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Porady praktyczne na temat rozwodów rodziców

Bez względu na wyrok sądu na temat opieki dzieci bardzo przeżywają ograniczenie kontaktów z jednym z rodziców i przebywanie tylko pod opieką mamy lub taty. Coraz popularniejsze staje się w Polsce rozwiązanie dotyczące naprzemiennej opieki nad dzieckiem, podobnie jak rozdzielność majątkowa. Taka opcja jest widoczna w krajach zachodnich, natomiast w Polsce nie do końca jest ona prawnie uregulowana, choć coraz częściej zasądzana. Jest to szansa na to, aby dzieci mniej przeżywały rozstanie rodziców, ponieważ opieka dzielona jest po równo między mamę i tatę.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem wymaga od rodziców współpracy. Na wstępie powinien powstać tzw. plan wychowawczy, który będzie realizowany przez obojga rodziców. Dziecko pomimo tego, że na swój sposób przeżywa rozstanie rodziców, to spędza zarówno z mamą, jak i z tatą równą ilość czasu. Częstym podziałem jest mieszkanie po tydzień lub 2 tygodnie u każdego z rodziców.

Z pewnością jednak takie rozwiązanie może mieć plusy i minusy. Z psychologicznego punktu widzenia dziecko może czuć się zagubione, ponieważ nie może stworzyć jednego miejsca do zamieszkania, tylko przemieszcza się między dwoma. Z drugiej strony pozostaje kwestia prawa do alimentów. Naprzemienna opieka nad dzieckiem nie pozbawia go prawa do alimentów. Pytanie tylko, który z rodziców powinien płacić, skoro oboje opiekują się dzieckiem w równej ilości czasu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły