Co daje separacja a rozwód? Jakie są różnice? Co lepsze?

Pozew rozwodowy może wnieść jeden lub oboje małżonków. Na jego podstawie sąd może orzec rozwiązanie małżeństwa. Jest to ostateczne rozwiązanie więzi prawnych pomiędzy małżonkami.

Separacja nie rozwiązuje małżeństwa. Co daje? Jej celem jest uchylenie wspólnoty małżeńskiej. W praktyce ustaje wspólnota małżeńska, ale małżeństwo nadal trwa. Oznacza to, że po orzeczonej przez sąd separacji nie można ponownie zawrzeć związku małżeńskiego.

Różnice pomiędzy rozwodem a separacją następują także w czasie rozprawy sądowej. Warto zauważyć, że zarówno pozew o rozwód, jak i pozew o separacje muszą uwzględniać określone prawnie warunki. W przypadku rozwodu muszą nastąpić warunki zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Warunki orzeczenia przez sąd separacji to zupełny rozpad pożycia pomiędzy małżonkami. Przy czym rozpad pożycia nie musi być trwały.

Powyższe warunki są bardzo istotne, bowiem umożliwiają uzyskanie rozwodu lub separacji. Jeśli jedno z małżonków wystosowało pozew rozwodowy, sąd będzie starał się ustalić, czy nastąpiły warunki do jego orzeczenia. Jeśli sąd lub jedna ze stron utrzymuje, że rozpad pożycia małżeńskiego nie ma charakteru trwałego, wówczas orzeczenie rozwodu nie będzie możliwe. W tej sytuacji małżonek bądź małżonka może starać się o orzeczenie separacji.

Separacja a rozwód. Co lepsze?

Co daje pozew rozwodowy. Kiedy się na niego zdecydować?

Wiemy już, co daje separacja i rozwód. Jednak nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, co lepsze. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego małżeństwa. Ustaliliśmy też, jakie są podstawowe różnice i warunki, które sprawiają, że separacja a rozwód mogą być orzeczone przez sąd.

Różnice pomiędzy separacją i rozwodem okazują się dość znaczące. Wiemy, co daje orzeczenie rozwodu, jednak nikt nie powie nam, kiedy warto się na niego zdecydować. Przesłanką do zakończenia związku jest sytuacja, w których nie widzimy szans, aby małżeństwo przetrwało kryzys. Po rozwodzie ustaje wspólność małżeńska, a strony mogą zerwać wszelkie kontakty i więzi (o ile nie posiadają wspólnych dzieci).

Warto pamiętać, że nawet byłe już małżeństwo ma obowiązek sprawowania pieczy nad dziećmi. Pełnienie władzy rodzicielskiej nie ustaje z chwilą rozwodu, a rodzice mają prawo do wspólnego decydowania o edukacji, wychowaniu czy leczeniu dzieci.  Sąd może też orzec ograniczenie praw rodzicielskich jednego z rodziców. Sytuacja ma miejsce, jeśli pomiędzy byłymi małżonkami występują istotne różnice w podejściu do wychowania i sprawowania pieczy nad dzieckiem. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, jeden z nich może przedłożyć pozew o ograniczenie praw rodzicielskich. Nawet orzeczone przez sąd ograniczenie praw rodzicielskich nie zwalnia z prawa do kontaktu z dzieckiem, ani nie uchyla obowiązków wobec niego.

Małżeństwo w separacji – kiedy orzeczenie separacji może być lepszym rozwiązaniem?

Orzeczona przez sąd separacja sprawia, że ustaje wspólność małżeńska, jednak małżeństwo nadal trwa. Cała procedura okazuje się znacznie łatwiejsza niż orzeczenie rozwodu, niższy może być również koszt ustanowienia separacji.

Czasem separacja jest jedynym możliwym do zrealizowania rozwiązaniem. W niektórych przypadkach sąd nie orzeknie rozwodu (na przykład jeśli uzna, że rozpad pożycia małżeńskiego nie jest trwały, lub małżonek nie zgadza się na rozwód). Po ustanowieniu separacji ustaje wspólność małżeńska. Kwestie sprawowania opieki nad dzieckiem, sprawy majątkowe i alimentacyjne zostają rozwiązane. Pod tym względem separacja bardzo przypomina rozwód. Najważniejszą różnicą jest jednak brak rozwiązania związku małżeńskiego.

O separacje można zabiegać, jeśli chcemy, aby ustała wspólność małżeńska, jednak nie jesteśmy jeszcze gotowi na ostateczny rozwód. Separacja może być też jedyną drogą rozwiązania pewnych spraw w sytuacji, gdy istnieją powody uniemożliwiające orzeczenie rozwodu. Ze względu na niższy koszt i łatwiejszą procedurę, orzeczona przez sąd separacja będzie lepszym rozwiązaniem, jeśli widzimy nadzieję w odbudowaniu związku. W niektórych sytuacjach będzie to też wstęp do orzeczenia rozwodu, który ostatecznie zakończy małżeństwo. Sprawdź także ten artykuł z poradami, ile kosztuje rozwód.

Jak uzyskać rozwód i jak uzyskać separację?

Wiemy już, czym różni się separacja małżeńska i rozwód. Warto też wskazać, jak uzyskać rozwód i separację. Procedura okazuje się bardzo podobna. Sprawa o separację lub sprawa rozwodowa będzie toczyła się w sądzie okręgowym. Każda strona ma prawo do złożenia pozwu rozwodowego lub wniosku o separację. Co ważne, separacja może być też uzyskana w toku nieprocesowym. Dotyczy to sytuacji, w której małżeństwo zgodnie złoży wniosek o separację. Warunkiem jest nieposiadanie małoletnich dzieci. Sąd nie będzie orzekał o winie, a cała procedura może zamknąć się na jednej rozprawie. W przypadku wniosku o separacje, złożonego przez jednego małżonka, konieczne będzie postępowanie procesowe, które wygląda tak samo, jak sprawa rozwodowa.

Pozew rozwodowy lub wniosek o separację wnosi się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka sądu okręgowego. W pozwie należy określić strony postępowania, a także opisać żądanie wraz z jego uzasadnieniem. Pozew musi także zawierać precyzyjną informację, czy domagamy się orzeczenia o winie. W przypadku rozpraw z orzeczeniem o winie (zarówno spraw rozwodowych, jak i separacyjnych), sąd może powołać świadków, a strona będzie musiała przedstawić dowody. W toku orzeczenia separacji następuje także ustanowienie alimentów i rozwiązanie kwestii sprawowania opieki. Jeśli w toku sprawy rozwodowej lub separacyjnej sąd będzie orzekał o sprawach związanych z małoletnimi dziećmi, do pozwu należy załączyć akty ich urodzenia.

Jaki jest koszt separacji i rozwodu?

Kolejną bardzo istotną kwestią jest koszt rozprawy rozwodowej lub separacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że ustanowienie separacji może być znacznie prostszym, a jednocześnie tańszym rozwiązaniem. W przypadku wspólnego, zgodnego wniosku złożonego przed dwie strony, koszt złożenia pozwu wynosi 100 zł. Sąd nie wymaga dowodów na potwierdzenie zupełnego rozpadu pożycia. Koszt separacji będzie wyższy, jeśli domaga się go tylko jedna ze stron. W przypadku separacji z orzeczeniem o winie opłata za złożenie pozwu wynosi 600 zł.

Tymczasem pozew rozwodowy wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 600 zł. Jest to koszt o charakterze stałym, niezależnym od lokalizacji sądu. Nieco niższy koszt postępowania generuje rozwód ze zgodnym projektem podziału majątku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa i doszli do porozumienia względem podziału majątku, opłata za pozew rozwodowy wynosi 300 zł. Odmienną sytuacją jest wniosek o podział majątku, za który należy zapłacić 1 000 zł.

Wiemy już, czym jest separacja a rozwód, a także jak uzyskać je w postępowaniu sądowym. Znamy już konsekwencje i koszty rozwodu oraz separacji. Na tej podstawie możemy określić, co lepsze dla konkretnego małżeństwa. A może zainteresuje Cię również wniosek o uzasadnienie wyroku lub oświadczenie o stanie majątkowym?

ikona podziel się Przekaż dalej