Ubezpieczenie zdrowia i życia – podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie – rodzaje polis

Prywatne ubezpieczenie zdrowia i życia może posiadać bardzo szeroki zakres ochrony. Zanim odpowiemy na pytanie, ile kosztuje indywidualna polisa, omówimy rodzaje ubezpieczeń zdrowia i życia. Jest to bardzo ważne rozróżnienie bowiem rodzaj oraz zakres ubezpieczenia będzie bezpośrednio wpływał na wysokość odszkodowania, a także na możliwość jego uzyskania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy terminowe oraz bezterminowe. Dużą popularnością cieszą się polisy, które zawiera się do uzyskania przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku. Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają także zawarcie prywatnej polisy indywidualnej bądź polis grupowych.

  • Indywidualne ubezpieczenie – polisa podstawowa obejmuje odszkodowanie w wypadku śmierci ubezpieczonego. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje możliwość rozszerzenia polisy podstawowej o dodatkowe pakiety. Może to być ubezpieczenie na wypadek zachorowania, uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu. 
  • Grupowe ubezpieczenie – tego rodzaju polisa na ogół obejmuje osoby aktywne zawodowo. Może to być grupowe ubezpieczenie pracownicze, ale także polisa szkolna. Ubezpieczenie grupowe okazuje się tańsze i może zawierać taki sam zakres ochrony jak prywatne ubezpieczenie indywidualne.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Nie istnieje uniwersalny cennik, który prezentuje dokładny koszt ubezpieczenia. Ostateczna wysokość składki ubezpieczeniowej będzie uzależniona od kilku podstawowych kryteriów. Pierwszym jest zakres ochrony. Im większy zakres ochrony zawiera dana polisa, tym wyższa cena miesięcznie. Podstawowa, najtańsza polisa zawiera jedynie ubezpieczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie może być rozszerzone o dodatkowe sytuacje i zdarzenia losowe (np. ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub zaistnienia uszczerbku na zdrowiu).

Następny istotny czynnik to suma odszkodowania. Im większa suma odszkodowania od zdarzeń losowych, tym wyższa cena miesięcznego ubezpieczenia. Dlatego wiele towarzystw ubezpieczeniowych prezentuje oferty polis w oparciu o różne kwoty odszkodowań.

Na wysokość prywatnej polisy wpłynie także wiek ubezpieczonego. Z reguły im młodsza jest osoba ubezpieczona, tym atrakcyjniejsza wysokość miesięcznej składki. Nie bez znaczenia okazuje się rodzaj wykonywanej pracy. Wysokość składki prywatnego ubezpieczenia zdrowia i życia może ulec zwiększeniu, jeśli ubezpieczony wykonuje ryzykowny zawód. Towarzystwo ubezpieczeniowe określa także stan zdrowia. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej konieczne będzie wypełnienie ankiety medycznej. Po jej przeanalizowaniu towarzystwo ubezpieczeniowe będzie w stanie dokładnie odpowiedzieć, ile kosztuje ubezpieczenie na życie w danym wariancie.

Ubezpieczenia na życie cennik 2022

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie – kwota ubezpieczenia do 30 000 zł.

Jak już wiemy, koszt ubezpieczenia zdrowia i życia będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego. W poniższym zestawieniu prezentujemy przykładowy katalog cen, opracowanych przy pomocy serwisu Rankomat.pl. W obliczaniu kosztów ubezpieczenia wzięliśmy pod uwagę osobę w wieku 32 lat, wykonującą zawód niskiego ryzyka.

W pierwszym zestawieniu prezentujemy ubezpieczenie na życie do kwoty 30 000 zł. Najtańszą ofertę prezentuje Ergo Hestia. Podstawowa polisa „Gdyby mnie zabrakło” obejmuje odszkodowanie na wypadek śmierci, a także odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kwota odszkodowania na wypadek śmierci wynosi 25 000 zł, a odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu 300 zł. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Cena polisy wynosi 35,00 zł miesięcznie.

Kolejne ubezpieczenie na życie prezentuje Generali. Kwota ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 25 000 zł, a polisa została rozbudowana o pakiet wsparcie w chorobie (odszkodowanie 2 000 zł) oraz odszkodowanie za pobyt w szpitalu (40 zł dziennie). Ubezpieczenie obejmuje ochronę do 70 roku życia. Za prywatne ubezpieczenie na życie zapłacimy 53,00 zł.

Trzeci przykład to rozbudowane ubezpieczenie na życie Ergo Hestia z odszkodowaniem na wypadek śmierci w wysokości 22 000 zł, wsparciem w chorobie (4 000 zł), ubezpieczeniem na wypadek pobytu w szpitalu (40 zł dziennie) oraz ubezpieczeniem na wypadek uszczerbku na zdrowiu (250 zł). Tego typu polisa kosztuje 59,00 zł miesięcznie.

Generali oferuje także ubezpieczenie na życie w kwocie 30 000 zł (odszkodowanie na wypadek śmierci). Ubezpieczenie w zakresie wsparcia w chorobie wynosi 2 500 zł, a odszkodowanie na wypadek pobytu w szpitalu 45 zł dziennie. Odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu to 280 zł. Polisa obejmuje ubezpieczonego do 67 roku życia, a jej cena wynosi 69,00 zł miesięcznie.

Kolejna interesująca polisa Ergo Hestia zawiera ubezpieczenie podstawowe w kwocie do 30 000 zł, ubezpieczenie na wypadek choroby w wysokości 5 000 zł, a także odszkodowanie na wypadek pobytu w szpitalu (45 zł dziennie). Odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu wynosi 300 zł. Za indywidualne ubezpieczenie zdrowia i życia zapłacimy 79,00 zł miesięcznie. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Ubezpieczenia na życie cennik. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do wysokości 30 000 zł. Aktualizacja: 19-09-2022 r.

Ubezpieczyciel

Gdyby mnie
zabrakło

Wsparcie w chorobie

Pobyt w szpitalu

Uszczerbek na zdrowiu

Wysokość składki

Ergo Hestia

25 000 zł

-

-

300 zł

35,00 zł

Generali

25 000 zł

2 000 zł

40 zł/dzień

300 zł

53,00 zł

Ergo Hestia

22 000 zł

4 000 zł

40 zł/dzień

250 zł

59,00 zł

Generali

30 000 zł

2 500 zł

45 zł dzień

280 zł

69,00 zł

Ergo Hestia

30 000 zł

5 000 zł

45 zł/dzień

300 zł

79,00 zł

Ubezpieczenia na życie cennik. Źródło: https://rankomat.pl

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kwoty 50 000 zł?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, im wyższa jest kwota odszkodowania, tym wyższa cena ubezpieczenia zdrowia i życia. Dlatego w drugim zestawieniu prezentujemy przykładową wysokość składki obliczanej dla ubezpieczeń do wartości 50 000 zł (podstawowa polisa na wypadek śmierci).

Pierwszy przykład to ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden z odszkodowaniem „Gdyby mnie zabrakło” w wysokości 35 000 zł. Polisa obejmuje także pakiet wsparcia na wypadek choroby w wysokości 35 000 zł, odszkodowanie za pobyt w szpitalu (90 zł dziennie) oraz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (200 zł). Polisa kończy się po 67 roku życia, a wysokość składki to 53,86 zł miesięcznie.

Wyższe kwoty odszkodowania znajdziemy także w ofertach Ergo Hestia. Pierwszy przykład to odszkodowanie podstawowe w wysokości do 35 zł. Propozycja polisy obejmuje także wsparcie w chorobie (8 000 zł) odszkodowanie w związku z pobytem w szpitalu (60 zł dziennie) oraz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (450 zł). Ubezpieczenie na życie cennik wynosi 60,00 zł miesięcznie. Warto zaważyć, że w ofercie Ergo Hestia znajduje się możliwość zwiększenia kwoty odszkodowania do wysokości 50 000 zł (odszkodowanie na wypadek śmierci), 12 000 zł (wsparcie w chorobie), 70,00 zł (pobyt w szpitalu) oraz 500 zł za uszczerbek na zdrowiu. Wysokość składki ubezpieczenia zdrowia i życia w takim wariancie wynosi 72,00 zł miesięcznie.

Zbliżoną ofertę znajdziemy w towarzystwie ubezpieczeniowym Generali. Wysokość odszkodowania na wypadek śmierci wynosi 40 000 zł, a pakiet wsparcie w chorobie zapewnia odszkodowanie do wartości 10 000 zł. Odszkodowanie w związku z pobytem w szpitalu to 50 zł dziennie, a odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu 300 zł. Polisa trwa do 69 roku życia ubezpieczonego, a wysokość składki wynosi 84,00 zł miesięcznie.

Ubezpieczenia na życie cennik. Odszkodowania do 50 000 zł. Aktualizacja: 19-09-2022 r.

Ubezpieczyciel

Gdyby mnie
zabrakło

Wsparcie w chorobie

Pobyt w szpitalu

Uszczerbek na zdrowiu

Wysokość składki

Nationale Nederlanden

35 000 zł

35 000 zł

90 zł/dzień

200 zł

53,86 zł

Ergo Hestia

35 000 zł

8 000 zł

60 zł/dzień

450 zł

60,00 zł

Ergo Hestia

50 000 zł

12 000 zł

70 zł/dzień

500 zł

70,00 zł

Generali

40 000 zł

3 000 zł

50 zł/dzień

400 zł

72,00 zł

Ergo Hestia

40 000 zł

10 000 zł

65 zł/dzień

500 zł

80,00 zł

Generali

40 000 zł

3 000 zł

50 zł/dzień

300 zł

84,00 zł

Źródło: https://rankomat.pl

Ubezpieczenia na życie cennik. Kwota odszkodowania do 100 000 zł

Cena ubezpieczenia zdrowia i życia ulega zwiększeniu, jeśli przyszły właściciel polisy zdecyduje się na większe kwoty odszkodowania. W ostatniej tabeli prezentujemy przykładowe polisy z ubezpieczeniami na wypadek śmierci o wartości od 60 000 do 100 000 zł.

Pierwszy przykład to indywidualne ubezpieczenie Nationale Nederlanden z odszkodowaniem na wypadek śmierci o wysokości 60 000 zł. Maksymalny czas trwania polisy wynosi 30 lat, a maksymalny wiek ubezpieczonego to 85 lat. Na uwagę zasługuje wysoka kwota wsparcia w chorobie wynosząca 50 000 zł. Polisa zapewnia odszkodowanie za pobyt w szpitalu (70 zł dziennie), a także odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (500 zł). Kwota składki wynosi 85,53 zł miesięcznie.

W dalszej części naszego zestawienia znajdują się dwie polisy Ergo Hestia z odszkodowaniem na wypadek śmierci w wysokości 55 000 zł oraz 65 000 zł. Wysokość wsparcia w chorobie wynosi 15 000 i 17 000 zł, a za pobyt w szpitalu otrzymamy odszkodowanie 80 lub 100 zł dziennie. Polisy różnią się także pod względem wysokości odszkodowania związanego z uszczerbkiem na zdrowiu. W pierwszym przypadku wysokość odszkodowania wynosi 600 zł, a w drugim 700 zł. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Kwota pierwszej polisy to 85,00 zł miesięcznie. Za poszerzone ubezpieczenie w Ergo Hestia zapłacimy 105,00 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w wysokości do 100 000 zł. Propozycja polisy znajduje się w ofercie Ergo Hestia. Kwota odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczonego wynosi 100 000 zł. Wsparcie w chorobie wynosi 20 000 zł, z kolei odszkodowanie w związku z pobytem w szpitalu to 100 zł dziennie. W pakiecie znajduje się także odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wysokości 750 zł. Kwota ubezpieczenia na życie cennik wynosi 130,00 zł miesięcznie.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie z odszkodowaniem do 90 000 zł? Ofertę znajdziemy w Nationale Nederlanden. Kwota odszkodowania na wypadek śmierci to 90 000 zł. Co istotne, indywidualne ubezpieczenie zapewnia także wsparcie w chorobie, a kwota odszkodowania wynosi do 90 000 zł. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu to 90,00 zł dziennie, a odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ustalono na wartość 400 zł. Kwota ubezpieczenia wynosi 108,00 zł miesięcznie. Jest to podstawowa cena, która obejmuje 35 jednostek chorobowych. Indywidualne ubezpieczenie na życie może być także rozszerzone do 65 jednostek. Co istotne, Nationale Nederlanden daje gwarancję wysokości składki przez wszystkie lata jej trwania.

Ubezpieczenia na życie cennik. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie z odszkodowaniem do wysokości 100 000 zł? Aktualizacja: 19-09-2022 r.

Ubezpieczyciel

Gdyby mnie
zabrakło

Wsparcie w chorobie

Pobyt w szpitalu

Uszczerbek na zdrowiu

Wysokość składki

Nationale Nederlanden

60 000 zł

50 000 zł

70 zł/dzień

500 zł

82,53 zł

Ergo Hestia

55 000 zł

15 000 zł

80 zł/dzień

600 zł

85,00 zł

Ergo Hestia

65 000 zł

17 000 zł

100 zł/dzień

700 zł

105,00 zł

Nationale Nederlanden

90 000 zł

90 000 zł

90 zł/dzień

400 zł

108,00 zł

Ergo Hestia

100 000 zł

20 000 zł

100 zł/dzień

750 zł

130,00 zł

Ubezpieczenia na życie cennik. Źródło: https://rankomat.pl

Zaprezentowana cena prywatnego ubezpieczenia zdrowia i życia została opracowana na podstawie wyliczeń portalu rankomat.pl. Cena polis określa wartość poglądową i nie stanowi oferty ubezpieczeniowej. Ostateczna cena polisy zostaje ustalana indywidualnie.

ikona podziel się Przekaż dalej