Ubezpieczenia grupowe pracowników - zasady

Dzisiejsze ubezpieczalnie oferują polisy na życie dopasowane do klienta. Jedną z propozycji są tzw. ubezpieczenia grupowe pracowników. Jest to dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników, które w ich imieniu zawiera pracodawca z ubezpieczycielem. Zgodnie jednak z zasadami taka forma ubezpieczenia na życie może się różnić od indywidualnych polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia grupowe pracowników nie są poprzedzone żadną analizą ich stanu medycznego, dlatego też zasady polisy są ujednolicone dla każdego. Z uwagi na ten fakt nie ma co oczekiwać wysokich sum i szerokiego zakresu ubezpieczenia.  Mogą również pojawić się dodatkowe ograniczenia (tzw. wyłączenie odpowiedzialności). Przykładem może być wyłączenie ze zdarzeń objętych ochroną wypadku, który był spowodowany pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.

Grupowe ubezpieczenie na życie nie daje dodatkowej możliwości modyfikowania warunków polisy, co spotyka się w ubezpieczeniach zawartych indywidualnie. Ubezpieczalnia ustala jedną polisę dla pracowników w danym zakładzie pracy bez możliwości indywidualizacji. Jeśli akceptuje się takie zasady, to można tanim kosztem ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe dla pracowników?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, nie można modyfikować grupowej polisy pod swoje indywidualne potrzeby. Niemniej jednak ubezpieczenia grupowe pracowników obejmują zdarzenia na wielu polach życia, a przede wszystkim zapewniają ochronę na wypadek śmierci czy poważnego uszkodzenia ciała. Oczywiście w przypadku zgonu pracownika świadczenie przekazywane jest osobie do tego upoważnionej.

Co najczęściej obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie?

  • śmierć ubezpieczonego
  • ciężkie zachorowanie ubezpieczonego
  • śmierć osoby bliskiej
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • leczenie szpitalne

Zaletą ubezpieczeń grupowych jest przykładowo możliwość skorzystania z dedykowanego świadczenie po narodzinach dziecka czy śmierci osoby bliskiej. Są to takie momenty w życiu pracownika, kiedy dodatkowe pieniądze z pewnością się przydadzą. W zależności od zakresu polisy i wysokości składki ubezpieczalnia może także zaoferować ochronę rozszerzoną np. o małżonka. Ubezpieczenie na życie to korzystna opcja zabezpieczenia finansowego na wypadek wystąpienia czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku planowania wyjazdu wakacyjnego za granicę warto zapoznać się z tzw. Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o ubezpieczeniach.

Ubezpieczenia grupowe pracowników – zalety i koszt

Z pewnością główną zaletą tzw. grupówek jest ich dość niska cena w porównaniu do indywidualnych polis. Wysokość comiesięcznej składki zależy od kilku czynników, ale nie jest wyższy niż kilkadziesiąt złotych. Zazwyczaj płatność ta jest wykonywana automatycznie przez pracodawcę, a pracownik ma ją potrąconą odgórnie z wypłaty. Nie zawsze jednak składka za ubezpieczenie leży po stronie pracownika. Zdarza się, że pracodawca opłaca pewien procent jej wysokości. Taki benefit pracowniczy od firmy coraz częściej pojawia się w ofertach pracy jako zachęta dla przyszłego pracownika.

Ubezpieczenia grupowe są z korzyścią zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Jeśli firma opłaca składkę za ubezpieczenie pracownika, to może sobie wliczyć ją w koszty prowadzenia działalności. Z drugiej strony pracownik niewielkim kosztem ma ochronę sięgającą niekiedy nawet 100 tysięcy złotych tzw. sumy ubezpieczenia. Dobrym rozwiązaniem jest również Europejska karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

ikona podziel się Przekaż dalej