Typ umowy najmu a sposób jej rozwiązania

Rozwiązanie umowy zawartej między właścicielem mieszkania/lokalu a najemcą możliwe jest w określonych sytuacjach. Jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony, obowiązuje zazwyczaj okres wypowiedzenia, który należy dotrzymać. Zwykle jest on oznaczony czasem 3 miesięcy. Takiej umowy nie można nagle zerwać, o ile nie ma do tego oczywistych przesłanek. Przykładem mogą być znaczne naruszenia praw i obowiązków obu stron.

Umowa najmu na czas określony charakteryzuje się innym sposobem rozwiązania. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony nie jest już tak oczywiste, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Umowy najmu czy zastawy rejestrowe to popularne ostatnio pojęcia. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest możliwe, o ile oznaczona została taka opcja na piśmie. Inaczej nie ma możliwości, aby rozwiązań umowę o najem. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony bez możliwości okresu wypowiedzenia może być również przeprowadzone ze skutkiem natychmiastowym podobnie jak w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Wynajmowane mieszkanie czy lokal może być także opuszczony przez najemcę bez okresu wypowiedzenia, ale za porozumieniem stron. Jest to jeden ze sposobów, aby polubownie rozwiązać umowę najmu niezależnie od informacji zawartej w niej. Najem na czas określony to swego rodzaju zabezpieczenie przed wcześniejszym wypowiedzeniem umowy przez właściciela. Umowę najmu na czas określony nie można zerwać bez podania poważnej przyczyny.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony - zasady

Wypowiedzenie umowy przez najemcę

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wypowiedzenie umowy najmu na czas określony może być uskutecznione tylko w dwóch przypadkach. Jeśli informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy nie została podana na piśmie, to najem na czas oznaczony w niej kończy się wraz z podaną datą. Ostatecznie najemca lokalu może zerwać umowę w trybie natychmiastowym.

Jakie sytuacje są powodem do tego, aby rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym? Najemca może zerwać umowę, jeśli właściciel lokalu nie usunął usterki zaistniałej w ostatnim czasie lub obecnej od początku najmu. Taka sytuacja może mieć miejsce niezależnie od tego, czy najem jest planowany na rok, czy na dłuższy okres. Usterki czy wady lokalu mogą być mniejsze lub większe, ale istotny jest fakt, że właściciel zdaje sobie z nich sprawę. Usterka, która jest powodem dla natychmiastowego zerwania umowy najmu, musi bezwzględnie w znacznym stopniu uniemożliwiać korzystanie z mieszkania.

Wypowiedzenie umowy przez właściciela

Wcześniejsze zerwanie umowy najmu to również prawo właściciela lokalu czy mieszkania. Podobnie jak w przypadku rozwiązania umowy przez najemcę muszą być do tego oczywiste przesłanki. Przede wszystkim mowa tutaj o niepoprawnym zachowaniu wynajmującego. Wliczyć do tego można wszelkie głośne imprezy regularnie powtarzane czy przesadne hałasy, które zaburzają porządek domowy w całym budynku. Takie sytuacje muszą się powtarzać z dużą częstotliwością, aby móc zerwać umowę w trybie natychmiastowym.

Innym powodem, dla którego można zerwać umowę bez możliwości okresu wypowiedzenia, jest użytkowanie lokalu w niewłaściwy sposób. Mowa tutaj o wykorzystywaniu mieszkania do innych celów niż to było uzgodnione w umowie najmu. Wynajmowany lokal nie może być udostępniany nikomu innemu niż najemca. Dlatego też użyczanie bezpłatne czy płatne nie może być praktykowane w wynajmowanym mieszkaniu.

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu mieszkania lub lokalu

Wzór wypowiedzenia umowy najmu

Samodzielne napisanie wypowiedzenia umowy najmu nie jest zbyt skomplikowane. Jak każde oficjalne pismo powinno być odpowiednio zaadresowane, a informacje w nim ujęte powinny być zgodne z prawdą. Przede wszystkim pismo należy odpowiednio oznaczyć i wpisać aktualną datę. Obie strony powinny być ujęte na wypowiedzeniu tak, aby nikt nie miał wątpliwości, w jakim celu zostało pismo stworzone. Warto jednak zaznaczyć, kto wypowiada umowę najmu, a komu jest ona wypowiadana.

Kobieta za biurkiem z dokumentami, wypowiedzenie umowy przez właściciela lokalu lub mieszkania, wzór wypowiedzenia umowy najmu
W jakich sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie najmu lokalu, wypowiedzenie najmu za porozumieniem stron

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony musi być podany konkretny powód takiego postępowania. Nie można wypowiedzieć tej umowy bez przyczyny. Niezależnie od tego, czy umowa trwa rok czy dłużej, powód wypowiedzenia musi być oczywisty. Wypowiedzenie umowy bez możliwości uzyskania przyczyny tej decyzji jest nieważne. Podstawa wypowiedzenia powinna być uwzględniona w piśmie najlepiej z podaniem odpowiedniego artykułu z Kodeksu Cywilnego.

Jeśli umowa nie jest rozwiązywana w trybie natychmiastowym, to należy dokładnie określić datę jej zakończenia. Nie można również zapomnieć o uwzględnieniu w umowie, o jaki lokal czy mieszkanie chodzi. Na sam koniec wystarczy podpisać umowę, a podpis składa osoba wypowiadająca ją. Warto wiedzieć, jak wygląda wypowiedzenie umowy najmu na czas określony podobnie jak to, czym jest zastaw rejestrowy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Wypowiedzenie umowy najmu – porady praktyczne

Najważniejszym elementem wynajmu mieszkania czy lokalu jest dobrze stworzona umowa. Powinna ona obejmować zarówno prawa, jak i obowiązki najemcy i wynajmującego. Dobrze jest zatem uwzględnić również możliwości wypowiedzenia umowy czy też przykładowo okres wypowiedzenia dostępny dla wynajmującego i najemcy. W innym przypadku ciężko będzie rozwiązać umowę najmu na czas określony z dnia na dzień.

Oprócz wypowiedzenia umowy przez jedną stronę można również rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Jest to najłatwiejszy sposób na to, by zakończyć najem. Potrzebna będzie jednak wspólna akceptacja z obu stron. Umowa najmu czy zastaw rejestrowy to pojęcia, które warto znać.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły