Najem okazjonalny – podstawowe informacje

Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest rozwiązaniem prawnym, które pojawiło się w Ustawie o ochronie lokatorów. To tryb wynajmu mieszkania, który wymaga podpisania umowy u notariusza. Dzięki niemu właściciel jest bardziej chroniony i nie musi obawiać się, że straci kontrolę nad swoim mieszkaniem. Z drugiej strony jednak nie oznacza, że mniej chroni najemcę, ponieważ on także jest bardziej zabezpieczony.

Czym różni się najem okazjonalny od zwykłego? W tym wypadku najemca w umowie musi wskazać inny lokal, w którym może zamieszkać w razie eksmisji z wynajmowanego lokalu. To dla wynajmujących jest bardzo wygodne rozwiązanie – gdyby okazało się, że najemca nie płaci za wynajem, zdemolował mieszkanie lub hałasuje, może bez problemu go eksmitować pod wymieniony w umowie adres. Oczywiście w czasie podpisywania umowy konieczne jest oświadczenie od właściciela danego lokalu.

Dla najemcy jest to także wygodne rozwiązanie, ponieważ umowa gwarantuje mu to, że nie zostanie z dnia na dzień wyrzucony z mieszkania. Jeśli tylko będzie płacił za wynajem i przestrzegał prawa, wynajmujący nie może wypowiedzieć umowy z dnia na dzień.

Umowa najmu okazjonalnego – podstawowe informacje

Umowa najmu okazjonalnego zawsze musi być zawarta na czas określony. Najczęściej jest to rok, ale maksymalnie może być zawarta na dziesięć lat. To wygodne rozwiązanie dla tych, którzy zamierzają w jednym miejscu zostać na dłużej. Umowa okazjonalna zawsze musi zostać podpisana u notariusza. Można to jednak zrobić na dwa sposoby – przygotować umowę samodzielnie i jedynie poświadczyć podpisy u notariusza lub pozostawić prawnikowi pieczę nad całością.

Ta druga opcja jest o tyle lepsza, że masz wtedy pewność, że treść umowy jest zgodna z prawem i ważna. Dodatkowo, chociaż oczywiście wzór umowy możesz znaleźć w Internecie, nie musisz przejmować się tworzeniem dokumentu prawnego, który wcale nie jest taki łatwy do stworzenia. Oczywiście zawarcie takiej umowy oznacza wyższy koszt. Opłata notarialna wynosi 150-300 zł. Jeśli umowa zostaje przedłużona po terminie jej zakończenia, należy znów pojawić się u notariusza i wnieść kolejną opłatę. Koszty zawarcia kolejnej umowy lub przygotowania aneksu do wcześniejszej są identyczne. Umowa musi być zgłoszona do urzędu skarbowego w celu odprowadzenia podatku od wzbogacenia. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł na temat najmu okazjonalnego.

Umowa najmu okazjonalnego – co powinna zawierać?

Wynajem mieszkania ze zwyczajną umową cywilno-prawną nie jest niebezpieczny, ale ciągle słyszy się o sytuacjach, w których najemca został wyrzucony z dnia na dzień na bruk lub o tym, że ktoś nie mógł pozbyć się niepłacących lokatorów. Dlatego właśnie umowa najmu okazjonalnego jest o wiele bardziej bezpieczna, musi być jednak dobrze skonstruowana, aby była po prostu ważna.

Może nad tym czuwać notariusz, ale jeśli opłata notarialna jest za wysoka albo po prostu chcesz samodzielnie przygotować dokument, musisz pamiętać o kilku ważnych elementach. Wzór z Internetu może oczywiście pomóc ci w stworzeniu umowy, ale warto dokładnie go przeczytać i sprawdzić wszystkie zawarte w nim warunki. Jest kilka koniecznych elementów, które należy w niej zawrzeć.

Pierwszy z nich to oczywiście dane stron zawierających umowę. Trzeba także zaznaczyć, na jakiej podstawie osoba wynajmująca ma prawo do dysponowania lokalem (własność, wieczyste użytkowanie oraz numer księgi wieczystej). Kolejnym punktem jest przedmiot umowy – tutaj zamieszczamy informacje dotyczące wynajmowanego mieszkania – adres, wielkość i stan techniczny, najlepiej z informacją o wartościowych sprzętach, które się w nim znajdują.

Kolejnym krokiem jest ustalenie czynszu i kaucji. Należy je bardzo skrupulatnie opisać, wraz z zaznaczeniem sposobu przekazania czynszu i kaucji, a także zwrotu tej drugiej w czasie opuszczania mieszkania. Zasady te warto bardzo skrupulatnie opisać.

Umowa najmu okazjonalnego – punkty, które zabezpieczają twoje interesy

Umowa najmu okazjonalnego – elementy ważne dla wynajmującego

Notariusz czuwa nad tym, by umowa okazjonalna była ważna i zgodna z prawem. Sprawdza takie warunki, jak długość okresu wypowiedzenia czy dane mieszkania i stron. Jednakże nie sprawdza, czy umowa jest korzystna dla obu stron i czy znajdują się w niej zapisy, które mogą tutaj przeszkadzać. Faktycznie, nad niektórymi aspektami umowy czuwa prawo, jednakże warto zwrócić uwagę na te elementy, które można zmienić. Które z nich są najważniejsze dla wynajmującego?

  • Wynajem mieszkania a utrzymanie mieszkania - umowa ochronie lokatorów nakłada na najemców obowiązek utrzymywania mieszkania w porządku i należytym stanie. Jednak zapis ten jest bardzo ogólny i w zasadzie można go różnie rozumieć. Dla wynajmujących bardzo duże znaczenie może mieć to, by wpisać w umowę sytuacje, w których najemcy są szczególnie zobowiązani do dbałości o mieszkanie. Chodzi na przykład o to, by zobowiązać ich do udostępnienia lokalu spółdzielni czy zarządowi wspólnoty w celu sprawdzenia instalacji gazowej czy wentylacyjno-kominowej.
  • Umowa najmu okazjonalnego lokalu a protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – to kolejny ważny punkt, o którym nie można zapomnieć. Do umowy najmu okazjonalnego nie zawsze dołącza się protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania. Najczęściej podpisuje się go dopiero przy przekazywaniu kluczy, ale można zrobić to za jednym zamachem. Jest to dokument, w którym są wyszczególnione sprzęty i meble znajdujące się w mieszkaniu oraz dokładnie opisany jest jego stan techniczny. Warto umieścić tam także odczyty liczników. Dokument może być pomocny podczas rozliczania się z lokatorami podczas opuszczenia przez nich mieszkania.

Najem okazjonalny – najważniejsze dla najemcy

Jakie natomiast elementy są najważniejsze dla najemcy i najbardziej chronią jego interesy?

  • Umowa najmu okazjonalnego lokalu – okres wypowiedzenia – ten element jest oczywiście ważny zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy, ale w tym drugim przypadku ma on znacznie większe znaczenie. Umowa najmu okazjonalnego zawiera informacje o długości okresu wypowiedzenia, a jego długość reguluje prawo. W tym wypadku są to co najmniej trzy miesiące. Jednak zdarza się, że właściciel chce wydłużyć ten czas maksymalnie, a to nigdy nie jest korzystne dla najemcy. W końcu czasami musimy się wyprowadzić nagle – propozycja nowej pracy czy zmiana statusu związku – a tutaj jesteśmy ograniczeni okresem wypowiedzenia. Perspektywa konieczności płacenia za kolejne miesiące nie jest przyjemna.
  • Wynajem mieszkania – warunki rozliczania się za naprawy – awarie się zdarzają. Czasami są spowodowane przez błąd lub nieuważność lokatora, ale czasami ich przyczyny są zupełnie inne. Sprzęt elektroniczny i AGD po prostu się psują, podobnie jak wszelkie węże dopływowe i odpływowe, rurki czy zawiasy w drzwiach i oknach. Czasami jednak zapis w umowie może głosić, że za wszystkie tego typu awarie odpowiedzialność ponosi najemca i to on ponosi koszty napraw. Warto negocjować i postarać się umieścić w umowie zapis, że naprawy awarii spowodowanych przez lokatora finansuje on, a te związane z wypadkami losowymi to już obowiązek wynajmującego.
  • Umowa najmu okazjonalnego a konieczne remonty – umowa najmu może być zawarta na kilka ładnych lat, w czasie których przydałoby się odnowić i odświeżyć mieszkanie, pomalować ściany, wymienić wadliwe części sprzętu, fronty szafek i tym podobne. W tym wypadku także warto negocjować podział obowiązków i kosztów. Zdecydowanie to ważny zapis, by najemca nie musiał martwić się pieniędzmi na remontowanie nieswojego mieszkania.
ikona podziel się Przekaż dalej