Kiedy i dlaczego stosuje się posadzkę na gruncie?

Podłoga na gruncie jest często spotykana przy domach bez piwnicy. Wymaga jednak od pracowników budowlanych posiadania wiedzy, a także dokładnego działania, które związane jest między innymi z koniecznością dokładnego izolowania termicznego oraz przeciwwilgociowego (jeżeli nie znasz takiej firmy - wypełnij ten formularz, a takie firmy się z Tobą skontaktują). Należy mieć na uwadze, że nieodpowiednie wykonanie podłogi na gruncie może skutkować w przyszłości licznymi problemami. Wśród tych problemów można wymienić między innymi pękanie posadzki betonowej a także pęknięcia na styku posadzki i ścian domu.Warto również pamiętać o właściwym ociepleniu podłogi na gruncie, co pozwoli uniknąć dużych strat ciepła od strony gruntu.

Zastosowanie tego rodzaju podłogi opiera się na wykonaniu przez ekipę budowlaną odpowiednich warstw posadzki. Wszystkie warstwy podłogi na gruncie powinny być wykonane nie wcześniej niż po dokończeniu zadaszenia obiektu budowlanego, uniemożliwia to działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych na poszczególne warstwy. Aby podłoga na gruncie spełniała swoje właściwości konieczne jest stosowanie się do zaleceń.

Posadzka na gruncie składa się z podsypki piaskowej, następnie warstwa chudego betonu, izolacja przeciwwilgociowa, a dopiero potem warstwa izolująca posadzkę termicznie (najczęściej twardy styropian o grubości ok. 15 cm). Dopiero na tak przygotowane podłoże wylewa się szlichtę betonową. Szlichta stanowi tutaj podłoże przygotowane bezpośrednio pod posadzkę.

Jak można zauważyć, podłoga na gruncie składa się z wielu warstw, przyjmuje się, że żadna z nich nie powinna przekraczać grubości 20 cm. Należy tutaj dodać, że przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie rozplanować położenie poszczególnych przewodów instalacji, takich jak kanalizacja, wodociągi, czy ogrzewanie podłogowe. W przeciwnym razie może okazać się na pewnym etapie prac, że konieczne jest wprowadzenie zmian w związku z czym będzie zachodziła konieczność kucia nowej posadzki betonowej.

Warstwy posadzki na gruncie - wykonanie i ocieplenie podłogi na gruncie krok po kroku

Podsypka, która stanowi pierwszą warstwę podłogi na gruncie może składać się z zagęszczonego mechanicznie żwiru lub zagęszczonego mechanicznie piasku. Powinna zostać ułożona na stabilnym i wyrównanym podłożu. Jej grubość powinna wynosić ok. 15-30 cm. Istotne znaczenie ma wskaźnik zagęszczenia podsypki. Powinien on wynosić powyżej Is=0,95 według próby normalnej Proctora. Niezwykle ważne jest dokładne mechaniczne zagęszczenie podsypki. Podsypka powinna być zwarta oraz sztywna. Poprzez nieodpowiednie zagęszczenie podsypki betonowa posadzka może zacząć w przyszłości osiadać. Mogą pojawić się również pęknięcia nie tylko na samej podłodze, ale również pęknięcia znajdujące się na styku posadzki oraz ścian nieruchomości.

Podłoga może być zrobiona bezpośrednio na gruncie. Wykonanie posadzki nie jest trudne, zwłaszcza przy przygotowaniu podłoża.
Podłoga na gruncie – wykonanie i ocieplenie krok po kroku

Następnie układa się warstwę chudego betonu, to nic innego jak posadzka betonowa o grubości około 10 cm. Bardzo często ta warstwa jest zbrojona. Ponieważ podsypka mimo mechanicznego utwardzenia nie jest zbyt stabilna, posadzki betonowe stanowią warstwę stabilizacyjną dla kolejnych warstw. Należy też pamiętać, że nie tylko grubość warstwy betonu jest ważna, ale również jego jakość. Przy posadzkach betonowych powinniśmy zastosować beton co najmniej klasy C 12/15.

Aby mieć pewność, że posadzki betonowe będą przygotowane w sposób prawidłowy, mamy możliwość zamówienia u producenta bądź w hurtowni z artykułami budowlanymi gotowe mieszkanki betonowe przeznaczone na warstwę chudego betonu. Jest on wylewany jest bezpośrednio na podsypkę.

Kolejną warstwę podłogi na gruncie stanowi izolacja przeciwwilgociowa. Przeciwwilgociowa izolacja posadzki na gruncie odgrywa istotne znaczenie w przypadku podłogi na gruncie, gdyż jest ona odpowiedzialna za nieprzedostawanie się wilgoci w wyższe warstwy podłogi. Taka izolacja wykonywana jest zazwyczaj z papy podkładowej. Należy tutaj dodać, że izolacja posadzki na gruncie przez wiele osób wykonywana jest również z folii polietylenowej. Do izolacji powinno się stosować folię o grubości co najmniej 0,3 mm. Co istotne, izolacja podłogi powinna być połączona w jednym poziomie z izolacją poziomą ścian na ok. 17 centymetrową zakładkę.

Izolacja podłogi na gruncie powinna być wykonana szczelnie i starannie. Wszelakie łączenia występujące w izolacji folią powinny być sklejone. Aby mieć pewność, że izolacja posadzki na gruncie została zrobiona w należyty sposób można zastosować dwie warstwy izolacji zamiast jednej. Należy mieć na uwadze, że posadzka na gruncie pęka bardzo często właśnie z powodu niestarannego wykonania tej izolacji..

Po wykonaniu posadzki betonowej i izolacji przeciwwilgociowej można przystąpić do kolejnej warstwy - izolacji termicznej (ocieplenie podłogi na gruncie). Warstwa ta zbudowana jest przede wszystkim z twardego styropianu. Niektórzy stosują w tym celu zamiast styropianu polistyren ekstrudowany. Styropian podczas izolacji podłogi na gruncie układany jest dwuwarstwowo. Grubość warstwy termicznej uzależniona jest od planów budowlanych. Jeśli właściciel przewidział ogrzewanie podłogowe, wówczas grubość warstwy powinna wynosić 20 cm. W przypadku warstwy termicznej, w obiekcie budowlanym bez planowanego ogrzewania podłogowego można zastosować izolację ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego o grubości 15 cm. Skuteczne ocieplenie podłogi na gruncie jest bardzo ważne, gdyż przez grunt potrafi uciekać nawet kilkadziesiąt procent ciepła z domu.

Po wykonaniu każdej warstwy izolacji, niezależnie od tego czy będzie to izolacja termiczna czy przeciwwilgociowa należy położyć folię polietylenową. Stanowi ona dobre zabezpieczenie pomiędzy warstwo izolacyjną a warstwą podkładową. Pełni ona też funkcję poślizgową.

Następną warstwą jest warstwa podkładowa. Jest ona podkładem pod posadzkę parteru obiektu budowlanego. Zazwyczaj wykorzystuje się  do niej płynny jastrych cementowy. Jastrych cementowy jest odporny na wilgoć, a przy tym jest stosunkowo wytrzymały.

Należy pamiętać, że posadzka na gruncie robiona na dużych powierzchniach wymaga  wykonania dylatacji warstwy podkładowej utworzonej z płynnego jastrychu cementowego. Brak przeprowadzenia dylatacji może skutkować pękaniem posadzki. Do warstwy podkładowej stosowany jest również jastrych anhydrytowy. W przeciwieństwie do jastrychu cementowego nie wymaga dylatacji. Jego dużą wadą jest brak odporności na wilgoć, a warstwa podkładowa narażona jest najbardziej ze wszystkich warstw podłogi na gruncie na wahania temperatury oraz wilgoć. Oprócz powyższych rozwiązań do warstwy podkładowej stosowany jest również suchy jastrych gipsowy.

Grubość tej warstwy uzależniona jest od tego, do jakich celów przeznaczony będzie budynek. W przypadku tradycyjnych domów mieszkalnych, gdzie posadzka na gruncie nie będzie poddawana oddziaływaniu bardzo dużych ciężarów wystarczająca grubość warstwy wynosi 4 cm. W przypadku garaży, gdzie siła nacisku i oddziaływania na posadzkę jest większa należy zastosować grubszą warstwę, 5-10 cm.

ikona podziel się Przekaż dalej