Przekwitnięty storczyk – co z nim zrobić?

Kwitnienie storczyków – krótka charakterystyka

Rozwój każdej rośliny to kwestia indywidualna. Storczyk biały, storczyk Phalaenopsis czy rośliny cebulowe charakteryzują się różnym czasem kwitnienia. Orchidea może zachować kwiaty przez kilka tygodni, kilka miesięcy czy nawet cały rok. Wszystko zależy od wielu czynników takich jak parametry powietrza, odpowiednie nasłonecznienie czy dedykowane podłoże do storczyków.

Rozmnażanie storczyków czy przesadzanie storczyków ma na celu poprawę kondycji rośliny czy zwiększenie ilości okazów. Jednak nawet w okresie kwitnienia dochodzi często do pojawienia się charakterystycznych chorób storczyków. Odpowiednio dobrana pielęgnacja nie tylko pomaga podczas wzrostu rośliny, ale także chroni przed zainfekowaniem przez szkodniki.

Co ze storczykiem po kwitnieniu?

Po kwitnieniu storczyk zrzuca kwiaty i nie prezentuje się już tak okazale. Należy jednak pamiętać, że przekwitnięta orchidea to nie powód, aby usuwać całą roślinę wraz z doniczką. Często już w ciągu kilku dni po zakupie rośliny, zaczynają opadać liście. Działa to zapewne demotywująca na każdego. Trzeba jednak pamiętać, że kwitnące okazy ze sklepu poddawane są działaniu różnego rodzaju opryskom, żeby wyrosły na nich piękne kwiaty. Nie wiadomo też, jak długo już kwitły.

Pierwszym krokiem w celu pielęgnacji przekwitniętego storczyka będzie jego podcięcie. Chodzi głównie o końcówkę pędu, która została pozbawiona kwiatów. Jest ona w pełni obumarła i nie wyda już nowych kwiatów. W wyjątkowych sytuacjach można skrócić pęd o więcej niż tylko końcówkę. Wszystko zależy od kondycji pędu. Kolejnym etapem pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie storczyka w okresie odpoczynku rośliny.

Polecane nawozy dla kwiatów w domu i ogrodzie

Przekwitnięty storczyk zrzuca wszystkie kwiaty i przechodzi w etap wegetacji. Nie zawsze jednak się tak dzieje. Często orchidee pomimo pozbycia się kwiatów ponownie zakwitają już po okresie kilku tygodni. Najlepszym rozwiązaniem będzie wstrzymanie się z przycinaniem storczyków po kwitnieniu i obserwacja rośliny. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o storczykach.

Storczyki – pielęgnacja po przekwitnięciu

Etap 1 – przycinanie storczyków

Mając przekwitłe storczyki, pielęgnacja po przekwitnięciu rozpoczyna się już w momencie podcięcia pędów. W rozdziale powyżej wspomniana została już czynność podcinania storczyków, ale nie zawsze wszystko jest tak oczywiste. Proces pielęgnacji po przekwitnięciu orchidei zależy również od jej odmiany. Co to oznacza? Otóż nie każdy storczyk jest tak samo zbudowany i w ten sam sposób się rozwija. Storczyk phalaenopsis to najpopularniejsza odmiana storczyka. Bez problemu można tej roślinie podcinać pędy i czekać na kolejne jej zakwitnięcie. Czynność ta stymuluje storczyk do ponownego wypuszczenia kwiatów. Z drugiej jednak strony pozostawienie obumarłego pędu spowoduje osłabienie rośliny.

Podcinanie storczyka można wykonać w kilku miejscach. Jednym z nich jest sama końcówka, która stała się przesuszona. Inną opcją jest podcięcie pędu nad najgrubszym okiem na łodydze. Piękno storczyków polega na tym, że są one nieprzewidywalne. Według ich wielbicieli każdy okaz posiada duszę i właściciel zapewne sam wie, co dla jego storczyka będzie najlepsze.

Storczyki innych odmian posiadają pseudobulwy, co determinuje sposób pielęgnacji po przekwitnięciu. Z każdej pseudobulwy wyrasta zawsze jeden pęd, który jest jednoroczny. Nie ma możliwości ponownego zakwitnięcia, dlatego należy całego go usunąć. Pseudobulwę najlepiej jest zostawić, ponieważ pomimo przekwitnięcia pędu spełnia ona funkcję odżywczą dla całej rośliny. Pozbycie się ich korzystne jest dopiero po około 3 latach, kiedy to będą już w pełni obumarłe.

Etap 2 – ograniczone podlewanie i odpoczynek

Kiedy podetnie się storczyki, pielęgnacja po przekwitnięciu opiera się już tylko i wyłącznie na zapewnieniu roślinie warunków do odpoczynku. Storczyki Phalaenopsis potrzebują czasu na regenerację przed kolejnym kwitnieniem, jak rośliny cebulowe. Okres odpoczynku zwykle zbiega się czasem z kalendarzową jesienią oraz zimą. Zregenerowane okazy są też odporniejsze na różnego rodzaju choroby storczyków.

Przekwitnięty storczyk nie potrzebuje już znacznego podlewania czy dostępu do promieni słonecznych. Czas odpoczynku powinien być okresem, w którym roślina zostanie przeniesiona do chłodniejszego miejsca na pewien czas. W tych 2-3 miesiącach nie można przeprowadzać nawożenia czy rozmnażania storczyków. Ograniczone powinno być także podlewanie czy wszelkie zabiegi pielęgnacyjne z użyciem wody.

Uprawa storczyków w warunkach domowych nie ułatwia roślinom rozróżnienia pór roku jak to jest w przypadku roślin cebulowych rosnących w gruncie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest sztuczne wsparcie dla storczyka, aby na kilka miesięcy przeszedł w fazę odpoczynku. Taki czas pozwoli na poprawę jego ogólnej kondycji. Kiedy zauważy się na roślinie młode pędy to znak, że storczyk skończył okres regeneracji. Z każdym dniem zacznie potrzebować większej ilości wody czy dostępu do promieni słonecznych. Powinno się go wtedy przenieść ponownie w jego pierwotne miejsce.

ikona podziel się Przekaż dalej