Taryfikator mandatów z fotoradaru. Cennik 2023

Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany w sposobie karania kierowców za przekroczenie prędkości. Obecnie zdjęcie z fotoradaru może okazać się dość dużym obciążeniem finansowym. Taryfikator mandatów z fotoradaru przewiduje mandat do wysokości 5 000 zł za samo przekroczenie prędkości. Warto jednak zauważyć, że zdjęcie z fotoradaru może także zarejestrować sytuację w której kierowca rozmawiał przez telefon komórkowy lub posiadał niezapięte pasy bezpieczeństwa. W tym przypadku maksymalny cennik mandatu może wynosić 6 000 zł.

Ile zapłacisz za przekroczenie prędkości? Taryfikator mandatów z fotoradaru przewiduje karę finansową oraz odpowiednią ilość punktów karnych. Wysokość nałożonego mandatu będzie uzależniona od tego, jak szybko jechał kierowca. Mandat za przekroczenie prędkości do 10 km/h wynosi 100 zł. Kierowca uzyska także dwa punkty karne. Dwukrotnie większy mandat dotyczy przekroczenia prędkości o 11 do 20 km/h. W tym przypadku kierowca zostanie ukarany mandatem 200 zł i 3 punktami karnymi.

Ile zapłacisz za przekroczenie prędkości o 21 – 25 km/h. W takiej sytuacji taryfikator mandatów z fotoradaru przewiduje 300 zł oraz pięć punktów karnych. Kierowcy którzy dopuścili się przekroczenia prędkości o 26 – 30 km/h zapłacą 400 zł i otrzymają 7 punktów karnych.

Zdjęcie z fotoradaru rejestrujące przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h wiąże się z nałożeniem mandatu w wysokości 800 zł. Ponadto kierowca otrzyma dziewięć punktów karnych. W przypadku przekroczenia prędkości o 41 – 50 km/h, mandat wynosi już 1 000 zł oraz 11 punktów karnych. Jeszcze więcej zapłacą kierowcy, którzy przekroczyli prędkość o 51 – 60 km/h. W tym przypadku taryfikator mandatów z fotoradaru przewiduje karę 1 500 zł oraz 13 punktów karnych. W taryfikatorze znalazło się także przekroczenie prędkości o 61 do 70 km/h. Kierowca który otrzymał zdjęcie z fotoradaru zapłaci 2 000 zł mandatu oraz otrzyma 14 punktów karnych. Najszybsi kierowcy, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o 71 km/h i więcej muszą liczyć się z możliwością nałożenia mandatu w wysokości 2 500 zł oraz 15 punktami karnymi.

Ile zapłacisz za przekroczenie prędkości? Taryfikator mandatów z fotoradaru 2023 r. Aktualizacja: 21-03-2023 r.

Wysokość mandatu

Punkty karne

Przekroczenie prędkości do 10 km/h

100,00 zł

2

Przekroczenie prędkości o 11 – 20 km/h

200,00 zł

3

Przekroczenie prędkości o 21 – 25 km/h

300,00 zł

5

Przekroczenie prędkości o 26 – 30 km/h

400,00 zł

7

Przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h

800,00 zł

9

Przekroczenie prędkości o 41 – 50 km/h

1 000,00 zł

11

Przekroczenie prędkości o 51 – 60 km/h

1 500,00 zł

13

Przekroczenie prędkości o 61 – 70 km/h

2 000,00 zł

14

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej

2 500,00 zł

15

Źródło tabeli: opracowanie własne

Taryfikator mandatów z fotoradaru – recydywa

We wrześniu 2022 roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące karania kierowców w warunkach recydywy. Za recydywę uznaje się ponowne popełnienie wykroczenia tej samej kategorii w ciągu 24 miesięcy od poprzedniego złamania przepisów. Drugie z rzędu przekroczenie prędkości może wiązać się ze znacznie dotkliwszymi karami finansowymi.

Ile zapłacisz za zdjęcie z fotoradaru w przypadku recydywy? Mandat za przekroczenie prędkości o 31 do 40 km/h wynosi 1 600 zł. Cennik mandatów za przekroczenie prędkości o 41 do 50 km/h wynosi 2 000 zł. Jeszcze więcej zapłacą kierowcy, którzy przekroczyli prędkość o 51 do 60 km/h. W ich przypadku cennik mandatu wynosi 3 000 zł. Zdjęcie dokumentujące przekroczenie prędkości o 61 do 70 km/h wiąże się z nałożeniem mandatu w wysokości 4 000 zł. Najwyższy cennik dotyczy przekroczenia prędkości o 71 km/h i więcej. W tym przypadku kierowca w stanie recydywy otrzyma mandat w wysokości 5 000 zł i 15 punktów karnych. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Taryfikator mandatów z fotoradaru. Cennik mandatów przypadku recydywy. Aktualizacja cennika: 21-03-2023 r.

Cennik mandatu

Punkty karne

Przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h

1 600,00 zł

9

Przekroczenie prędkości o 41 – 50 km/h

2 000,00 zł

11

Przekroczenie prędkości o 51 – 60 km/h

3 000,00 zł

13

Przekroczenie prędkości o 61 – 70 km/h

4 000,00 zł

14

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej

5 000,00 zł

15

Źródło tabeli: opracowanie własne

Mandat z fotoradaru – czy można odmówić przyjęcia?

Powyżej opisaliśmy taryfikator mandatów z fotoradaru. Warto także poruszyć kwestię dotyczącą możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Czy kierowca może odmówić przyjęcia mandatu z fotoradaru? Tak, może jeśli nastąpią określone sytuacje.

Podstawą do odmowy przyjęcia mandatu jest sytuacja, w której zdjęcie jest niewyraźne, przestawia tył pojazdu i nie można rozpoznać kierowcy. Podstawą do odmowy może być także sytuacja, w której zdjęcie uchwyciło kilka pojazdów i nie jest jasne, który z nich faktycznie przekraczał prędkość.

Niekiedy spotyka się sytuację, w których właściciel pojazdu wypożycza go innej osobie, która kierując nim przekroczyła prędkość i została zarejestrowana przez fotoradar. Zdjęcie nie jest podstawą do weryfikacji tożsamości kierowcy, dlatego mandat przychodzi do właściciela pojazdu. Jeśli właściciel pojazdu nie przyznaje się do tego, ze kierował pojazdem, musi wskazać kierowcę faktycznego. Za odmowę wskazania faktycznego kierowcy może grozić kara grzywny.

Co zrobić w przypadku otrzymania zdjęcia z fotoradaru? Kierowca ma prawo do przyjęcia mandatu. W tym przypadku powinien zapłacić należną grzywnę w terminie 7 dni lub złożyć odwołanie od mandatu do sądu. Druga opcja to nieprzyjęcie mandatu, co będzie wiązało się ze skierowaniem sprawy do sądu przez policję. W toku postępowania, sąd zapozna się z powodami odmowy przyjęcia mandatu i orzeknie o konieczności lub braku konieczności jego opłacania.

Źródła:

  • https://mubi.pl/poradniki/taryfikator-mandatow/
  • https://mubi.pl/poradniki/otrzymalem-mandat-z-fotoradaru-co-dalej/#czy-moge-go-nie-przyjac
  • https://beesafe.pl/porady/mandat-z-fotoradaru/
  • https://moto.pl/MotoPL/7,88389,29295920,aktualny-taryfikator-mandatow-2023.html
  • https://jakiwniosek.pl/wnioski/komunikacja/taryfikator-mandatow
ikona podziel się Przekaż dalej