Ile się czeka na prawo jazdy?

Wyrobienie prawa jazdy na popularną kategorię B

Młodzi ludzie decydują się na wyrobienie prawa jazdy zwykle zaraz po spełnieniu kryterium wiekowego. Podstawowym warunkiem jest osiągniecie pełnoletności, czyli ukończenie 18 lat. Dotyczy to również kategorii B, na której zależy większości kierowców.

Prawo jazdy kategorii B daje uprawnienia na kierowanie typowymi samochodami osobowymi (o masie poniżej 3,5 tony), ale nie pozwala na jazdę autobusem lub motocyklem. Posiadacz prawa jazdy kategorii B może natomiast kierować ciągnikiem rolniczym. Oprócz jazdy samochodem osobowym posiadacz takiego prawa jazdy może ciągnąć lekką przyczepę bez hamulców.

Osoba, która ukończyła 18 lat, może również starać się o prawo jazdy kategorii A2. Upoważnia ono do prowadzenia motocykla o mocy do 35 kW, motocykla trójkołowego o mocy do 15 kW oraz pojazdów z kategorii AM, czyli motoroweru i lekkiego czterokołowca (mały quad). Nawiasem mówiąc, oprócz popularnej kategorii B, przepisy przewidują łącznie 17 kategorii prawa jazdy (razem z tramwajami). Do prawa jazdy kategorii D trzeba mieć ukończone 24 lata. Znajomość różnic między poszczególnymi kategoriami uprawnień daje większą świadomość uczestnictwa w ruchu drogowym.

Kurs prawa jazdy – teoria i praktyka

Nie ulega wątpliwości, że od czynnego uczestnika ruchu drogowego należy wymagać odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Nie ważne, ile trwa egzamin na prawo jazdy, ważniejszy jest czas szkolenia teoretycznego i praktycznego. Po wykonaniu badań lekarskich, które potwierdzą zdolność do uczestnictwa w kursie, następuje wizyta w wydziale komunikacji i złożenie wniosku o wydanie numeru Profilu Kursanta Kierowcy, a potem zapisanie się na kurs nauki jazdy.

W przypadku kategorii B szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut), a po nim następuje kurs praktyczny 30 godzin (zegarowych). Zajęcia praktyczne obejmują jazdę najpierw na placu manewrowym, a potem w rzeczywistych warunkach miejskich. Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny, po którym kursant może się zapisać na egzamin państwowy. Kurs na prawo jazdy trwa zwykle około dwóch miesięcy.

Po ukończeniu kursu w oficjalnie działającym ośrodku szkolenia kierowców trzeba się zapisać na egzamin w WORD. Funkcjonuje on według określonych przepisów. Oczekiwanie na egzamin trwa od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od liczby chętnych, która mocno się różni w poszczególnych ośrodkach. Nie pozostaje nic innego, jak zapisać się i czekać na wyznaczenie terminu. Czasem miejsce się zwalnia i możliwe jest wcześniejsze przystąpienie do egzaminu.

Procedura wydania prawa jazdy

Formalności w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania

Jeśli państwowy egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego zakończył się sukcesem, ośrodek przesyła informację do właściwego urzędu. Nawiasem mówiąc, egzamin teoretyczny zdaje w Polsce przeciętnie tylko połowa kandydatów, a praktyczny poniżej 40%. Istniejący system egzaminów zdecydowanie nie sprzyja zdawaniu za pierwszym podejściem.  Osoba, której się poszczęściło, składa dokumenty do wydziału komunikacji w urzędzie miasta (na prawach powiatu), dzielnicy albo w starostwie powiatowym.

Można dokumenty złożyć osobiście albo przez internet. Do wykorzystania opcji online potrzebny jest profil zaufany. Poza tym konieczne jest uregulowanie opłaty w wysokości 100,50 zł. Po złożeniu dokumentów pozostaje tylko oczekiwanie na odbiór prawa jazdy. Trzeba pamiętać o tym obowiązku, ponieważ brak potwierdzenia płatności spowoduje zablokowanie procesu wydawania dokumentu.

Pozytywny wynik egzaminu oraz dokumentacja kandydata na kierowcę ze zdjęciem, zaświadczeniem lekarskim, dokumentami szkolenia potwierdzeniem opłaty trafia do urzędu i rozpoczyna się praca administracyjna, a także fizyczne drukowanie dokumentu. Zwykle dokument jest gotowy do odebrania po około dziesięciu dniach po złożeniu wniosku w wydziale komunikacji. Ten okres może się jednak wydłużyć, zwłaszcza jeśli zabraknie jakiegoś załącznika albo potwierdzenia opłaty.

Odbiór prawa jazdy do legalnego prowadzenia samochodu

O tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można sprawdzić nie tylko w danym urzędzie, ale również na stronie internetowej, należącej do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Po wpisaniu PESEL-u i daty można tam sprawdzić dostępność dokumentu, jak również informacje o ewentualnych problemach, na przykład wynikających z błędów w danych osobowych. Chociaż dokumenty mogą już od pewnego czasu pozostawać w szufladzie, bez obowiązku ich zabierania ze sobą do samochodu, można przeanalizować otrzymane prawo jazdy i zobaczyć, gdzie jest nr druku prawa jazdy.

  • Średni czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy wynosi 14 dni roboczych.
  • Stan gotowości dokumentu do odbioru można sprawdzić na stronie internetowej InfoCar.
  • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

Zdany egzamin na prawo jazdy nie uprawnia do prowadzenia samochodu

Zdany egzamin jest dużym szczęściem dla każdego kursanta, ale pieczątka egzaminatora nie jest równoważna z prawem jazdy. Zaświadczenie wydane przez WORD jest dla starosty informacją o zaliczeniu egzaminy teoretycznego i praktycznego. Uprawnienia do prowadzenia pojazdu daje dopiero odbiór dokumentu. O tym, czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy, zdecydowała nowelizacja ustawy Prawo drogowe. Podczas kontroli drogowej policja nie wymaga już okazania ani prawa jazdy, ani dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC; na podstawie danych osobowych wszystkie informacje o kierowcy i samochodzie są dostępne w centralnej bazie danych.

Gdyby ktoś zechciał skrócić sobie oczekiwanie na wydanie i odbiór prawa jazdy, i zaraz po zdanym egzaminie udał się w podróż samochodem, musi liczyć się z konsekwencjami. Jeśli w bazie CEPiK nie widnieje informacja o nadani przez starostę uprawnień do kierowania pojazdem, kierowcy grozi mandat za jazdę bez uprawnień. W przypadku kolizji ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, a od sprawcy bez uprawnień będzie dochodził zwrotu poniesionych kosztów. Odpowiedzialność finansowa może być wtedy bardzo wysoka. Konsekwencje poniesie również właściciel samochodu, który udostępnił go osobie bez uprawnień. Bez względu na to, ile się czeka na prawo jazdy, nie warto łamać przepisów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo motoryzacyjne