Ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu? Podstawowe terminy

Przerejestrowanie samochodu po zakupie jest obowiązkiem nowego nabywcy. Według aktualnych zapisów prawnych osoba kupująca samochód na terenie Polski ma 30 dni na rejestrację. W przypadku aut kupionych za granicą termin na przerejestrowanie został tymczasowo przedłużony do 60 dni.

Maksymalny termin na rejestrację samochodu może być liczony na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy auta kupionego w kraju. W tym przypadku czas 30 dni na rejestrację liczy się od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży. W skrócie jest to 30 dni następujących po kupnie pojazdu.

Sytuacja zmienia się w przypadku auta kupionego za granicą. Nabywca ma czas 60 dni na dokonanie rejestracji. Jednak w tym przypadku nie liczy się termin podpisania umowy i zakupu pojazdu, a czas sprowadzenia go do kraju. Aktualnie, nabywca auta kupionego za granicą ma czas 60 dni na rejestrację pojazdu, licząc od daty, w której auto przekroczyło granicę naszego kraju.

Nowelizacja ustawy antycovidowej z 24 czerwca 2021 roku doprowadziła do wydłużenia maksymalnego terminu rejestracji używanego pojazdu do 60 dni. Zmiana dotyczy aut, które zostały sprowadzone z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kary pieniężne nakładane za zaniechanie obowiązku rejestracji samochodu wynikają z artykułu 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym, W przypadku aut sprowadzonych zza granicy znajdują zastosowanie dopiero po upływie terminu 60 dni. Jest to maksymalny czas na przerejestrowanie auta. Zapis obowiązuje od dnia ogłoszenia ustawy, aż do dnia odwołania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemiologicznego ogłoszonego z powodu Covid 19.

Przekroczenie terminu przewidzianego na rejestrację samochodu jest traktowane jako wykroczenie i może wiązać się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Czy musimy wymieniać tablice rejestracyjne po kupnie używanego pojazdu?

Jeszcze do niedawna nabywca używanego pojazdu był zobligowany do wymiany tablic rejestracyjnych. Z dniem 31 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które znoszą obowiązek wymiany tablic.

Osoba, która kupiła pojazd zarejestrowany na terenie Polski, może wnioskować o zachowanie starego numeru rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Nie ma tu znaczenia, czy samochód został nabyty w miejscowości zamieszkania kupującego lub na drugim krańcu kraju. Wystarczy, że posiadane tablice będą utrzymane w dobrym stanie. Co więcej, tablice muszą spełniać aktualne wymogi. Jest to białe tło, litery PL oraz symbol Unii Europejskiej.

Brak konieczności wymiany tablic po zakupie używanego auta daje kupującemu pewną oszczędność. W praktyce nie musimy wnosić opłaty za wydanie nowych tablic, które kosztują 80 zł.

Gdzie i jak zarejestrować samochód po zakupie?

Wiemy już, ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu po kupnie. W dalszym kroku warto poznać możliwe miejsca składania wniosku. Dokument należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy samochodu. Może to być Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w przypadku miejscowości na prawach powiatu lub w Urzędzie Dzielnicy (w przypadku Warszawy). Nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. Wniosek o przerejestrowanie samochodu po zakupie można wysłać pocztą.

Niektóre urzędy umożliwiają rejestrację auta drogą elektroniczną. W tym przypadku wystarczy złożyć wniosek przez internetową skrzynkę podawczą. Do wniosku dołącza się wymagane dokumenty.

  • Potwierdzenie opłat.
  • Umowę kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu.
  • Tablice rejestracyjne pojazdu w przypadku aut zarejestrowanych w Polsce, wywiezionych za granicę i ponownie sprowadzonych.
  • Dowód rejestracyjny.
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
  • Dowód odprawy celnej (dotyczy auta kupionego w innym kraju).
  • Dokument dotyczący recyklingu (dla aut sprowadzonych do kraju przed 1 stycznia 2016 roku, które są rejestrowane w Polsce pierwszy raz). Sprawdź także ten artykuł na temat wymiany dowodu rejestracyjnego.

Ile kosztuje rejestracja auta?

Po kupnie auta, nowy nabywca ma czas 30 dni na jego przerejestrowanie. Procedura wymaga wniesienia podstawowych opłat. Pierwsza opłata dotyczy wydania dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej oraz znaków legalizacyjnych. Wysokość opłaty jest stała, bez względu na organ administracyjny, dokonujący rejestracji pojazdu. Jej wysokość to 85,00 zł.

Dodatkową opłatą może być również pozwolenie czasowe, które kosztuje 13,50 zł. Jeśli zdecydujemy się na wymianę tablic rejestracyjnych, zapłacimy dodatkowe 80,00 zł lub 40,00 zł w przypadku motocykla. Najniższą opłatę poniosą nowi posiadacze motoroweru, którzy zapłacą za wymianę tablic rejestracyjnych 30,00 zł. Przypomnijmy, że wymiana tablic rejestracyjnych w używanych, kupionych w Polsce pojazdach nie jest aktualnie obowiązkowa. Niektórzy kierowcy po zakupie pojazdu decydują się na indywidualne tablice rejestracyjne. Ich wydanie to koszt rzędu 1 000,00 zł.

Podczas rejestracji pojazdu należy też wnieść opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł. Jest to osobna opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej oraz karty pojazdu. Opłaty można uiszczać w kasach urzędu lub przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujemy pojazd.

Wiesz już, ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce i za granicą. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących rejestracji pojazdu, zapoznaj się z artykułem, jak zarejestrować samochód.

ikona podziel się Przekaż dalej