Ile można mieć promili w wydychanym powietrzu – norma w Polsce

Kierowcy mogą łatwo sprawdzić ilość promili w wydychanym powietrzu za pomocą alkomatów. Polskie prawo jest dość rygorystyczne, a dopuszczalna norma niska. Dozwolona ilość promili różni się w zależności od sposobu pomiaru. Stężenie alkoholu można mierzyć we krwi bądź w wydychanym powietrzu.

Jaka jest norma w Polsce? Ile można mieć promili podczas prowadzenia pojazdu? Aktualnie, dopuszczalna norma alkoholu we krwi, umożliwiająca zgodne z prawem prowadzenie pojazdów to maksymalnie 0,2 promila. Pomiar w wydychanym powietrzu nie może natomiast przekroczyć normy 0,1 promila.

Jeśli norma zostanie przekroczona, kierowcę mogą czekać dotkliwe konsekwencje. O ich skali zadecyduje ilość alkoholu we krwi w wydychanym powietrzu. Jeśli stężenie alkoholu we krwi waha się pomiędzy 0,2 – 0,5 promila, kierowca popełnia wykroczenie. Polskie prawo traktuje, że jazda pod wpływem alkoholu może być także traktowana jako przestępstwo. Dotyczy to kierowców, u których badanie stężenia alkoholu we krwi wyniosło ponad 0,5 promila. Prawo obowiązujące w Polsce dopuszcza w tym wypadku karę grzywny oraz pozbawienia wolności. Pijany kierowca może też otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od jednego roku do nawet dziesięciu lat.

Jakie są kary za jazdę po spożyciu alkoholu?

Wiemy już, ile można mieć promili alkoholu, by móc prowadzić pojazdy samochodowe. Polskie prawo rozróżnia dwie sytuację, którymi są jazda po spożyciu alkoholu oraz jazda w stanie nietrzeźwym. W pierwszym przypadku chodzi o kierowców, którzy w trakcie badania uzyskali wynik pomiędzy 0,2, a 0,5 promila alkoholu we krwi (w przeliczeniu jest to od 0,1 do 0,25 mg/l (dm3) w wydychanym powietrzu). Taki poziom jest traktowany jako wykroczenie. Odmienna sytuacja dotyczy kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, oznaczającym ponad 0,5 promila alkoholu we krwi, bądź ponad 0,25 mg/l (dm3) w wydychanym powietrzu. Obowiązujące w Polsce prawo traktuje takie sytuacje jako przestępstwo, a za jazdę w stanie nietrzeźwym grożą dotkliwe konsekwencje.

Jakie są aktualne kary za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu? Odpowiedź znajdziemy w kodeksie wykroczeń. Kierowcy grozi:

  • Kara grzywny nie mniejsza niż 2 500 zł (maksymalnie 30 000 zł).
  • Utrata prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów na okres od pół roku do 6 lat.
  • Kara pozbawienia wolności od 5 do 30 dni.
  • 10 punktów karnych.

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Sytuacja zostaje zakwalifikowana jako przestępstwo, a kierowcy grozi:

  • Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 do 15 lat.
  • Kara ograniczenia lub pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.
  • Kara grzywny w wysokości uzależnionej od posiadanych dochodów.
  • Kara grzywny w wysokości od 5 000 do 60 000 zł uiszczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
  • 10 punktów karnych (od 17 września 2022 roku liczba punktów karnych zostanie zwiększona do 15).

Polskie prawo przewiduje zwiększenie kary w przypadku, gdy kierowca będący pod wpływem alkoholu spowodował wypadek. W tym przypadku to sąd zadecyduje o wymiarze kary. Warto także dodać, że obowiązujące w Polsce prawo przewiduje zwiększone kary dla kierowców, którzy po raz kolejny prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości. Taka sytuacja jest traktowana jako recydywa. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi wtedy od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowca może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. W przypadku trzeciego zatrzymania kierowcy pod wpływem alkoholu wydaje się dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku recydywy również kara pieniężna w wysokości od 10 000 do 60 000 zł. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Ile można mieć promili alkoholu w innych krajach? Dozwolona norma na świecie

Wiemy już, jaka jest obowiązująca w Polsce norma alkoholu w wydychanym powietrzu i we krwi. Każde państwo może regulować te kwestie w sposób indywidualny. Zatem pojawia się na pytanie, jakie są dopuszczalne normy na świecie? Ile można mieć promili, by kierować pojazdem?

Dla przykładu, dozwolona norma w Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz w Liechtensteinie wynosi aż 0,8 promila. Pozostałe europejskie kraje nie są pod tym względem tak dalece tolerancyjne. Dopuszczalna norma 0,5 promila alkoholu obowiązuje w takich krajach jak Niemcy, Francja, Belgia, Monako, Bułgaria, Szwajcaria, Dania, Słowenia i Irlandia. Jeszcze niższa norma, obejmująca maksymalnie 0,4 promila alkoholu obowiązuje na Litwie.

Dozwolona norma w Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze oraz w Gruzji wynosi 0,3 promila. Z kolei dopuszczalna norma w Norwegii i Szwecji to 0,2 promila (czyli tak samo, jak w Polsce). Na świecie znajdują się też kraje z bardziej rygorystycznymi przepisami. Maksymalna, dopuszczalna norma alkoholu w Kosowie wynosi 0,05 promila, z kolei w Albanii jest to zaledwie 0,01 promila. Zero tolerancji dla jazdy po alkoholu obowiązuje w takich krajach jak Rumunia, Czechy, Słowacja, Rosja, Estonia, Islandia i Mołdawia. Są to kraje, które nie zezwalają na jazdę po alkoholu. Jedyna dozwolona norma to 0,0 promila alkoholu. Tymczasem dozwolona norma w większości stanów USA wynosi 0,08 promila. Taka norma obowiązuje między innymi w Kalifornii i na Florydzie.

ikona podziel się Przekaż dalej