Zanim przystąpi się do egzaminu na prawo jazdy

Koszt wyrobienia prawa jazdy kategorii B

Na ostateczny koszt uzyskania prawa jazdy składa się wiele składników. Najpierw trzeba zapłacić ok. 200 zł za badania lekarskie, które stwierdzą, czy w ogóle dana osoba może prowadzić pojazd, i na jak długo prawo jazdy zostanie ewentualnie wydane. Następnym wydatkiem jest wizyta u fotografa, ponieważ założenie Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga dołączenia zdjęcia – koszt ok. 20-30 zł.

Cena kursu na prawo jazdy jest mocno zróżnicowana i zależy między innymi od miejscowości i renomy szkoły. Za kurs podstawowy w mieście wojewódzkim trzeba zapłacić od 1700 zł do 2500 zł. Kurs ekspresowy z dodatkowymi godzinami może kosztować 4600 zł.

Zapisanie się na egzamin teoretyczny kosztuje 30 zł i 140 zł na egzamin praktyczny. Każde kolejne podejście do egzaminu wiąże się z ponownymi opłatami. Ewentualne dodatkowe lekcje jazdy albo uzupełniające kursy teoretyczne stanowią oczywiście dodatkowe koszty. Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, po zdaniu egzaminów, kosztuje 100,50 zł. Chociaż na pytanie, czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy, jednoznacznie negatywnie odpowiadają znowelizowane przepisy ruchu drogowego, to jednak nic nie zwalnia kierowcę od posiadania tego dokumentu – przy sobie, albo w szufladzie.

Profil Kandydata na Kierowcę i kurs prawa jazdy

Ośrodki szkoleniowe, ośrodki egzaminacyjne oraz urzędy wydające prawa jazdy muszą posiadać możliwość bezbłędnej identyfikacji w systemie informatycznym kandydata na kierowcę. W tym celu pierwszym i obowiązkowym krokiem od 2014 roku jest wyrobienie tak zwanego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), z którym związany jest indywidualny numer. Profil jest zakładany bez kosztów, ale zapłacić trzeba za potrzebne załączniki. Należą do nich:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • aktualne zdjęcie – kolorowe, o wymiarach 35x45 mm,
 • dokument potwierdzający adres zameldowania – w przypadku nowego dowodu osobistego bez adresu, trzeba uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu w urzędzie gminy,
 • kopię już posiadanego prawa jazdy – dotyczy osób chcących uzyskać uprawnienia na kolejną kategorię,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – w przypadku osób, które dopiero ukończą 18 lat.

Na kurs prawa jazdy składają się dwie części:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych (godzina jest tutaj rozumiana jako 45 min) – zajęcia obejmują zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego, zasadami jazdy samochodem oraz pierwszej pomocy,
 • 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut) - kurs obejmuje jazdę po placu manewrowym i w mieście, z uwzględnieniem tras egzaminacyjnych.

Ile trwa egzamin na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Sala egzaminacyjna jest wyposażona w stanowiska komputerowe. Egzamin odbywa się z użyciem systemu teleinformatycznego i w żaden sposób nie można powiedzieć, że jest to egzamin pisemny. W tej części egzaminu kandydaci wskazują prawidłowe odpowiedzi na wybierane losowo pytania. Każdy ma 20 pytań z wiedzy podstawowej (10 o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 o średnim oraz 4 o niskim) oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy (6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 o średnim, 2 o niskim).

Każde z pytań zawiera jedną prawidłową odpowiedź. W przypadku pytań z wiedzy podstawowej na przeczytanie treści przewidziano 20 sekund, a na wybranie odpowiedzi 15 sekund. Na przeczytanie i wybranie prawidłowej odpowiedzi w części specjalistycznej, kandydat ma 50 sekund. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z odpowiedzią nieprawidłową i oznacza 0 punktów.

Kandydat na kierowcę musi zdobyć przynajmniej 68 punktów z 74 możliwych. Taki wynik pozwala zaliczyć egzamin teoretyczny i przejść do egzaminu praktycznego. Zdający ma 25 minut na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Egzamin teoretyczny wymaga skupienia, ponieważ czasu jest mało, a powrót do poprzedniego pytania jest niemożliwy.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Pomyślne zaliczenie części teoretycznej egzaminu pozwala na przejście do etapu egzaminu praktycznego. Ta egzaminacyjna gorączka trwa minimum 40 minut, ale w zależności od warunków drogowych może się wydłużyć. Z drugiej zaś strony, jeśli osoba egzaminowana wykona wszystkie zadania z wynikiem pozytywnym, egzaminator może ją zwolnić już po 25 minutach.

Jeden etap egzaminu praktycznego jest przeprowadzany na placu manewrowym, drugi zaś w realnych warunkach na drodze publicznej. Do zadań praktycznych należy:

 • sprawdzenie stan technicznego pojazdu (automatycznie losowane są dwa zadania z zakresu kontroli technicznej, do których należą m.in. sprawdzenie poziomu oleju, działanie sygnału dźwiękowego i działania świateł w pojeździe);
 • przygotowanie się do jazdy poprzez ustawienie fotela, zagłówka, lusterek, włączenie świateł, zapięcie pasów bezpieczeństwa i upewnienie się, że drzwi są zamknięte;
 • wykonanie zadania placu manewrowym, jak na przykład jazda po łuku do przodu i do tyłu, oraz ruszanie na wzniesieniu;
 • wykonanie zadania w ruchu drogowym, podczas których egzaminator ocenia m.in. sposób wykonania manewrów, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, czy umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, prawidłowe używanie pojazdu;
 • wykonanie szczegółowych zadań z tabeli nr 7 (dziennik ustaw) – wykonanie manewru zmiany pasa ruchu, wykonanie manewru zawracania, hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł z cenami kursu na prawo jazdy kategorii B i E.

Czy na skuter trzeba mieć prawo jazdy?

19 stycznia 2013 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o kierujących pojazdami i karta motorowerowa została zastąpiona prawem jazdy kategorii AM. O tym, jak wygląda procedura uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem, decydują ogólne przepisy wydawania prawa jazdy poszczególnych kategorii. Wydawanie kart motorowerowych nie było poprzedzone solidną nauką przepisów i sprawdzeniem umiejętności praktycznych. W świetle ówczesnych przepisów każda osoba, która ukończyła 18 lat, otrzymywała prawo do kierowania skuterami. O prawo jazdy kategorii AM mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 14 lat. Kurs prawa jazdy oraz egzaminy teoretyczny i praktyczny odbywają się w WORD.

Odpowiedź na pytanie, czy na skuter trzeba mieć prawo jazdy, zależy w tej chwili od wieku kierowcy. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów przestało obowiązywać ułatwienie dla osób dorosłych: nie wystarczy ukończyć 18 lat, aby „na dowód osobisty” kierować skuterem. Daje tę możliwość posiadanie jakiegokolwiek prawa jazdy, przynajmniej kategorii AM. Ponieważ prawo nie może jednak działać wstecz, osoby, które do dnia 18 stycznia 2013 roku ukończyły 18 lat, nadal mogą kierować motorowerem, a dokumentem uprawniającym jest dla nich nadal dowód osobisty.

ikona podziel się Przekaż dalej