Gdzie należy złożyć wniosek o rejestracje kupionego pojazdu?

Procedura rejestracji zakupionego pojazdu wymaga dopełnienia kilku podstawowych formalności. Pierwszą z nich jest wypełnienie i złożenie kompletnego wniosku. Gdzie rejestruje się auto? Wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy auta.

Rejestracja może odbywać się w Starostwie Powiatowym, urzędzie miasta (dotyczy wyłącznie miast na prawach powiatu) lub w urzędzie dzielnicy (w przypadku mieszkańców Warszawy). Rejestracja w urzędzie nie wymaga osobistego stawiennictwa kupującego. Dokumenty możemy złożyć bezpośrednio w urzędzie, ale i wysłać pocztą. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się wysyłanie wniosków przez Internet. Niestety nie każdy urząd dysponuje taką możliwością. Osoby, które chcą przerejestrować auto przez internet, powinny sprawdzić stronę internetową urzędu. Jeśli na stronie www znajduje się skrzynka podawcza, najprawdopodobniej możemy złożyć wniosek o zarejestrowanie kupionego pojazdu przez internet.

Jak zarejestrować samochód? Wymagane dokumenty, które należy zgromadzić

Na wstępie zaznaczmy, że rejestruje się pojazdy z kompletem dokumentów i aktualnym przeglądem. Auto kupione w Polsce przechodzi przez nieco inną procedurę niż pojazdy kupione za granicą kraju. W ceku rejestracji pojazdu zakupionego w Polsce należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dokument potwierdzający prawo własności zakupionego pojazdu (może nim być umowa kupna-sprzedaży lub faktura zakupu auta).
 • Potwierdzenie opłat.
 • Tablice rejestracyjne pojazdu. Jeżeli auto nie posiada tablic, należy złożyć oświadczenie o ich braku.
 • Karta pojazdu – dotyczy pojazdów, które były zarejestrowane w Polsce, wywiezione za granice kraju, a następnie ponownie sprowadzone.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – dokument może być wydany jedynie przez uprawnionego diagnostę, który sprawdzi auto na stacji kontroli pojazdów.
 • ●      Dokument dotyczący recyklingu pojazdu – dotyczy wyłącznie aut sprowadzanych przed 1 stycznia 2016 roku, które są rejestrowane w kraju po raz pierwszy. W ich przypadku konieczne będzie przedłożenie dowodu wniesienia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów.

W jakim terminie rejestruje się kupony pojazd? Ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu

Rejestracja pojazdu jest obowiązkowa. Auto należy przerejestrować lub zarejestrować w urzędzie, w terminie do 30 dni od daty jego nabycia lub 60 dni w przypadku aut sprowadzonych zza granicy. Wydłużenie terminu do 60 dni obowiązuje do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19. Warto pamiętać, że jeśli pojazd nie jest zarejestrowany, nie może poruszać się po drogach publicznych.

Rejestracja używanego lub nowego auta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat. Pierwszą z nich jest opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych oraz nalepki kontrolnej, którą należy nakleić na szybę pojazdu. W tym przypadku potrzeba zapłacić 85,00 zł.

Kolejną opłatą może być pozwolenie czasowe, za które zapłacimy 13,50 zł. Pamiętajmy także o opłatach za tablice rejestracyjne, które należy zamontować na kupionych pojazdach. W przypadku tablic na pojazdy samochodowe zapłacimy 80,00 zł. Tablice do zakupionego motocykla kosztują 40 zł, a do motoroweru 30,00 zł. Osobną kategorią są indywidualne tablice rejestracyjne, za które zapłacimy 1 000,00 zł.

Co ciekawe, nowe tablice rejestracyjne nie zawsze są wymagane. Jeszcze do niedawna nie musimy ich wymieniać w przypadku używanego pojazdu, które jest zarejestrowane w tym samym urzędzie miasta bądź starostwie. Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy, które całkowicie zwalniają z konieczności wymiany tablic rejestracyjnych. Nie ma znaczenia czy pojazd został kupiony w tym samym mieście, czy w odległych regionach kraju. Wystarczy, aby aktualne tablice rejestracyjne spełniały aktualne normy. W ten sposób jesteśmy w stanie oszczędzić 80 zł podczas przerejestrowania używanego pojazdu. Sprawdź także ten artykuł na temat wymiany dowodu rejestracyjnego.

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z innego kraju

Procedura aut kupionych w innym kraju wygląda bardzo podobnie, jak rejestracja używanego auta, kupionego w Polsce. Potrzeba jedynie przygotować dodatkowe dokumenty. Jak zarejestrować samochód i przerejestrować go na właściciela w Polsce? Po pierwsze, należy złożyć wniosek o rejestrację samochodu. Do wniosku trzeba dołączyć dokumentację dodatkową:

 • Dokument potwierdzający własność pojazdu.
 • Karta pojazdu.
 • Świadectwo zgodności.
 • Dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu – może to być zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, dowód rejestracyjny pojazdu wydany przez właściwą instytucją państwa członkowskiego (z wpisem potwierdzającym wykonanie oraz termin badania technicznego lub inny dokument potwierdzający wykonanie i termin ważności badania technicznego.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat.
 • Dowód rejestracyjny
 • Dokumenty akcyzowe – w przypadku pojazdów osobowych potrzeba przedłożyć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy bądź dokument potwierdzający brak obowiązku opłaty akcyzowej na terenie kraju. Procedura może być też potwierdzona poprzez oświadczenie salonu sprzedaży, dotyczące potwierdzenia posiadania oryginały lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.
 • Dokument dotyczący recyklingu pojazdu – dotyczy auta kupionego i sprowadzonego przed 1 stycznia 2016 roku, rejestrowanego po raz pierwszy.

W przypadku auta kupionego za granicą możemy posiadać dokumenty w języku obcym. Procedura formalna wymaga, aby przedłożyć dokumenty w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Nie potrzeba tłumaczyć dowodów rejestracyjnych wydanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (jeśli nie posiadają dodatkowych dopisków).

Chcąc przerejestrować auto, musimy przejść przez kilka etapów. Procedura zakupu używanego lub nowego auta zakupionego za granicą rozpoczyna się od rejestracji czasowej. Czasowa rejestracja pojazdu posiada ważność 30 dni. Jest to termin, w którym urzędnik sprawdza informacje o pojeździe i umożliwi wystawienie dowodu rejestracyjnego. Właściciel pojazdu otrzymuje czasowe tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną. Jest to procedura, która umożliwia poruszanie się po drogach publicznych.

W drugim kroku rejestruje się samochód na czas bezterminowy. Możemy już odebrać stałe tablice i dowód rejestracyjny zakupionego samochodu. Procedura rejestracji aut kupionych za granicą nie powinna sprawiać większych trudności. Potrzeba jedynie zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, dokonać przeglądu technicznego i uiścić opłaty. Jeśli dopełnimy wszystkie formalności, możemy przerejestrować auto. Motocykle rejestruje się w oparciu o takie same zasady (zarówno w przypadku pojazdu używanego, jak i nowego). Informacje o wymaganych dokumentach i wysokości opłat odnajdziemy na stronie urzędu.

Wiesz już, jak zarejestrować samochód kupiony w Polsce i zakupiony za granicą naszego kraju. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z pozostałymi artykułami dostępnymi w naszym serwisie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo motoryzacyjne