Uszkodzenie auta a dziura w drodze

Samochód może mieć awarie z wielu różnych przyczyn. Do obowiązków właściciela należy dbałość i regularna konserwacja, a jeśli w wyniku tych zaniedbań powstanie jakaś szkoda czy awaria, raczej nie należy się nam odszkodowania. Jest to uznawane za normalne zużycie części i nie można wnosić o rekompensatę. Ale w innych okolicznościach, jeśli awaria auta nie jest wynikiem zaniedbań czy eksploatacji, można ubiegać się o odszkodowanie. A co jeśli samochód wjedzie w dziurę w drodze? Czy takie uszkodzenia także mogą być podstawą do wypłaty rekompensaty? Okazuje się, że tak, ale trzeba wiedzieć, do kogo się z tym zwrócić i jak można uzyskać zwrot kosztów naprawy?

Według prawa za dziury w drodze odpowiada zarządca drogi. Mogą to być różne organy, w zależności od tego, jaki urząd jest właścicielem danego odcinka drogi. Zdarza się także, że są one administrowane przez firmy zewnętrzne.

Do kogo należy dziura w drodze

Zgodnie z Ustawą z 1985 roku o drogach publicznych zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządowej. Te organy mają w obowiązku zarządzanie i utrzymywanie dróg.

Urzędy odpowiedzialne za drogi różnego rodzaju:

  • W przypadku drogi krajowej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • W przypadku drogi wojewódzkiej – zarząd województwa
  • W przypadku drogi powiatowej – zarząd powiatu,
  • W przypadku drogi gminnej – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

We wszystkich przypadkach poza drogami krajowymi, organ może przenieść odpowiedzialność na inną, delegowaną do tego jednostkę organizacyjną. To właśnie one zajmują się naprawą dróg i usuwaniem z nich dziur. Wiadomo jednak, że w rzeczywistości nie jest to takie łatwe, a stan nawierzchni często woła o pomstę do nieba. O wjechanie w dziurę nietrudno, ale możemy odwołać się i wystąpić o odszkodowanie. Z reguły zarządcy dróg mają ubezpieczenie, które pokryje tego rodzaju roszczenie. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie się zgłosić i jak udokumentować oraz udowodnić uszkodzenie auta. Sprawdź także, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu.

Kiedy zarządca drogi poniesie odpowiedzialność

Odpowiedzialność za uszkodzeni auta po wjechaniu w dziurę ponosi zarządca na podstawie Kodeksu Cywilnego. Nie ma niestety regulacji w ustawie o drogach publicznych. Aby móc wystąpić o odszkodowanie i móc mówić o tym, że są przesłanki co do wyrządzonej szkody muszą nastąpić takie okoliczności:

  • Powstanie szkody w majątku osoby poszkodowanej – to znaczy, że samochód musi być faktycznie uszkodzony, na przykład podwozie, koło czy felga,
  • Odpowiedzialny organ ma obowiązek naprawienia szkody,
  • Wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego, czyli trzeba udowodnić, że samochód został uszkodzony w wyniku najechania na dziurę w nawierzchni.

Samo napisanie wniosku do gminy, powiatu czy Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad nie będzie przesłanką do wypłacenia zadośćuczynienia czy naprawa samochodu. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia tych trzech okoliczności. Nie jest to jednak takie łatwe, jakby się wydawało.

Samochód uszkodzony przez dziurę w drodze – dowody

Jeśli zauważysz uszkodzenie auta po tym, jak wjechałeś w dużą dziurę w drodze, musisz od razu zająć się przygotowaniem i zabezpieczeniem dowodów. Aby były uznane za wystarczające, konieczne jest wezwanie na miejsca zdarzenia policji lub straży miejskiej. Funkcjonariusze muszą sporządzić notatkę służbową, która będzie służyła jako podstawa do wypłaty odszkodowania. W miarę możliwości trzeba zebrać także oświadczenia świadków tego zdarzenia. Warto także od razu udokumentować na zdjęciach, że nawierzchnia faktycznie była w złym stanie. Od razu warto zrobić zdjęcia lub nakręcić filmy. Trzeba upewnić się, że jest na nich odpowiednia data.

Aby zgłosić szkodę i ubiegać się o odszkodowanie z racji uszkodzenia auta konieczne jest udanie się do właściwego organu zarządzającego drogą. Najczęściej sprawa zostanie przekierowana do ubezpieczyciela, ponieważ większość z takich urzędów jest ubezpieczona na taką okoliczność. Czasami konieczne są oględziny uszkodzonego auta. Zazwyczaj jednak za wjechanie w dziurę można otrzymać odszkodowanie, więc naprawa samochodu czy opony będzie przebiegać bezkosztowo dla poszkodowanego.

W przypadku drobnych szkód można wcześniej naprawić samochód, nie czekając na ubezpieczyciela. Warsztat musi tylko wystawiać fakturę VAT z dokładnym opisem czynności naprawczych lub kalkulacją kosztów naprawy. Trzeba tylko pamiętać, że uszkodzone części powinny być przechowywane do chwili zakończenia sprawy o odszkodowanie. Warto zrobić także zdjęcia uszkodzeniom, które zostaną zamalowane lub naprawione, by mieć dowód, że faktycznie do zdarzenia doszło. Sprawdź także: Jaka jest odpowiedzialność parkingu strzeżonego za kradzież lub uszkodzenie auta? Wyjaśniamy.

Dziura w drodze wewnętrznej

Bardzo podobnie sprawa wygląda, jeśli dziura znajduje się nie na drodze gminnej czy powiatowej, ale wewnętrznej, należącej na przykład do osiedla. To właśnie administracja lub spółdzielnia, do których należy ta droga, mają obowiązek do napraw i na nich spoczywa obowiązek wypłacenia odszkodowania za awarie wynikające z wjechania w dziurę na drodze łączącej bloki czy na chodniku.

Cała procedura jest identyczna, warto wezwać policję lub straż miejską i wszystko dokumentować. Sama batalia nie powinna długo trwać, a jeśli zarządca nieruchomości ma odpowiednie ubezpieczenie wypłata środków także będzie błyskawiczna.

Bibliografia:

  1. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-odpowiada-za-uszkodzenie-pojazdu-na-dziurawej-drodze-2332886.html
  2. https://intercars.pl/blog/poradnik-kierowcy/dziura-w-drodze-kto-i-dlaczego-zaplaci-za-uszkodzenia/
ikona podziel się Przekaż dalej