Mycie samochodu na własnej posesji surowo zakazane

Ustawa o ochronie środowiska kontra mycie samochodu

W naszym kraju obowiązuje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to podstawowy akt prawny, do którego muszą stosować się wszystkie lokalne jednostki władzy państwowej.

We wspomnianej ustawie znajdziemy także zapis dotyczący mycia pojazdów mechanicznych. Według zapisów, samochód można myć jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Owe miejsce może wyznaczyć zarządca spółdzielni mieszkaniowej, wspólnota mieszkaniowa bądź władze gminy.

Wyznaczona do mycia pojazdów strefa musi posiadać nieprzepuszczalne podłoże, a nieczystości powstałe podczas mycia muszą być w pełni odprowadzone do kanalizacji miejskiej. Mycie auta poza wyznaczonymi do tego strefami jest całkowicie zabronione i może wiązać się z karą grzywny.

Ochrona środowiska i wymiar kary

Zakaz mycia samochodów poza wyznaczonymi do tego strefami został uzasadniony kwestią ochrony środowiska. Podczas mycia auta spłukujemy pył asfaltowy i różnego typu zanieczyszczenia, które mogą zawierać metale ciężkie. Stąd też obawa o powstanie zanieczyszczeń mogących przedostać się bezpośrednio do gruntu.

Zakaz mycia samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje na terenie całego kraju. Za nieprzestrzeganie zapisów ustawowych grozi kara grzywny. Maksymalny wymiar mandatu wynosi aktualnie 500 zł.

Mycie samochodu myjką ciśnieniową na własnej posesji a prawo - zakaz mycia samochodów na podwórku w mieście
Mycie auta na własnej posesji

Kiedy mogę myć samochód na swoim podwórku?

Czy stosowanie biodegradowalnych płynów zwalnia nas z zakazu?

W ostatnim dziesięcioleciu można było zaobserwować rosnące zainteresowanie kwestią ochrony środowiska. Owe trendy wpłynęły też na producentów chemii samochodowej. Obecnie w ofercie sprzedaży możemy znaleźć wiele ekologicznych i w pełni biodegradowalnych środków myjących. Czy ich zastosowanie zwalnia nas z zakazu mycia auta poza wyznaczonymi strefami?

Ustawa z 1996 roku nie rozróżnia rodzajów środków do pielęgnacji karoserii samochodowej. W związku z tym nie ma żadnego znaczenia, którego preparatu użyjemy podczas mycia pojazdu. Mycie auta na parkingach, trawnikach, terenach leśnych, przy jeziorach bądź na własnym, przydomowym terenie zielonym jest całkowicie zakazane.

Ekolodzy tłumaczą tą kwestię faktem, że sam preparat czyszczący nie jest jedynym czynnikiem mogącym zanieczyścić środowisko. Podczas mycia pojazdów mogą wydobyć się z nich płyny eksploatacyjne, a zabrudzenia karoserii często noszą ślady metali ciężkich. Z tego też względu nie ma znaczenia czy użyjemy płynu biodegradowalnego czy zwykłego.

Mycie samochodu na własnym podwórku. Jak zrobić to zgodnie z prawem?

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie stanowi całkowitego zakazu dla mycia pojazdów na własnej posesji. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, istnieje możliwość mycia aut w miejscach do tego wyznaczonych. Owym miejscem może być także nasza przydomowa posesja. Więcej szczegółowych informacji na temat wyznaczenia stanowiska do mycia pojazdów uzyskamy w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.

Prywatne stanowisko do mycia pojazdów musi być całkowicie odizolowane od podłoża. Powstające podczas mycia ścieki muszą zostać w pełni odprowadzone do kanalizacji miejskiej.

Niedopuszczalne jest natomiast odprowadzenie nieczystości do kanalizacji przeciwdeszczowej, ich przedostawanie się do podłoża, a także wypływanie nieczystości poza strefę wyznaczoną do mycia pojazdu.

W praktyce niewiele osób decyduje się na stworzenie własnego, legalnego stanowiska do mycia pojazdów. Znacznie prostszym i tańszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług lokalnych myjni samochodowych lub stanowisk wyznaczonych przez władze gmin lub spółdzielni.

ikona podziel się Przekaż dalej