Alarm domowy - istotne informacje

System antywłamaniowy SSWiN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu, czyli w skrócie SSWiN jest zespołem urządzeń, które służą do wykrywania oraz do sygnalizowania wejścia do domu lub jego próby, a także obecności w budynku osoby nieuprawnionej do tego. Najlepszy, najbardziej odpowiedni system alarmowy do domu mieszkalnego powinien wykrywać otwarcie drzwi i okien, a także innych zamknięć obszaru, który jest nim chroniony. Powinien on także wykryć penetrację drzwi, okien oraz innych zamknięć obszaru chronionego bez ich otwierania. System wykrywać powinien także pułapkowo poruszanie się w obszarze chronionym oraz atak na miejsca lub urządzenia szczególnie zagrożone.

Typowy system alarmowy składa się z takich elementów jak centrala alarmowa, czujki, detektory, sygnalizator, a często także z urządzeń, które przekazują informacje o stanie tego systemu, czyli komunikatorów. Informacje te mogą być przekazywane przy pomocy telefonii stacjonarnej, czyli tak zwanych dialerów, telefonii komórkowej, czyli tak zwanych modułów GSM, internetu (komunikatorów TCP/IP) lub za pomocą fal radiowych, czyli radiopowiadomienia na odległość do kilkunastu kilometrów. Można także zastosować radiolinię do zdalnego włączania oraz wyłączania przy użyciu pilota stanu czuwania alarmu. Można również spotkać się z tak zwanymi przyciskami napadowymi umożliwiającymi wywołanie alarmu w momencie, gdy mieszkańcy domu poczują się zagrożeni. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat systemów alarmowych.

Czujki w systemach alarmowych

Alarm wzbudzany jest, gdy czujka wykryje intruza. Najczęściej możemy się spotkać z pasywnymi czujkami podczerwieni oznaczonymi skrótem PIR. Reagują one na zmiany w natężeniu promieniowania cieplnego. Innym typem czujek są czujki dualne, które zaopatrzone są dodatkowo w detektor mikrofalowy oznaczony skrótem MW. Taka detekcja podwójna, czyli PIR + MW, eliminuje fałszywe alarmy, które spowodowane mogą być na przykład zmianami temperatury wywołanymi przez piece, kominki lub klimatyzatory. Alarm wzbudzany jest poprzez wykrycie ruchu przez czujkę w zasięgu jej widzenia. W związku z tym czujki takie chronią te pomieszczenia, w których nikt nie powinien się znajdować.

Natomiast, aby alarm chronił dom nie tylko pod nieobecność jego mieszkańców, ale także gdy w nim przebywają, można zastosować ochronę obwodową. Polega ona na tym, że zabezpieczana jest linia, która przebiega przez okna oraz drzwi zewnętrzne, przy użyciu czujek magnetycznych, czyli tak zwanych kontaktronów, które reagują na ich otwarcie. W wyniku otwarcia okna lub drzwi zewnętrznych następuje przerwanie obwodu elektrycznego. Kontaktrony uzupełnić można czujkami wibracyjnymi, które wychwytują drgania typowe dla prób sforsowania okien lub drzwi. Można również zastosować czujki, które reagują na dźwięk tłuczonego szkła. Czujki te często są zintegrowane, czyli jedno urządzenie jest jednocześnie czujką wibracyjną i magnetyczną lub czujką stłuczenia szyby i ruchu. A może zainteresuje cię także ten artykuł o agencjach ochrony?

Alarm domowy czy też domowe instalacje alarmowe oraz polecane systemy alarmowe do domu oraz rodzaje alarmów
Alarmy domowe - rodzaje, ceny, opinie, polecane instalacje

Za pomocą alarmu możemy również chronić teren wokół domu. Do tego celu wykorzystywane są  aktywne bariery (inaczej tory) podczerwieni. Są to nadajniki, które w kierunku odbiorników wysyłają wiązki promieniowania podczerwonego. Nadajniki od odbiorników mogą być oddalone nawet o 50 m. Możemy się także spotkać z czujkami specjalnego przeznaczenia, należą do nich między innymi specjalne maty naciskowe, które reagują na próbę podniesienia przedmiotu o dużej wartości.

Centrala alarmowa

Każdy domowy system alarmowy powinien posiadać centralę alarmową. Centrala alarmowa to „mózg” systemu. Odbiera ona sygnały z detektorów, czujek oraz przycisków, następnie przetwarza je, w dalszej kolejności sygnalizuje ich stan, a w sytuacji, gdy alarm nasz antywłamaniowy, jest uzbrojony, następuje uruchomienie sygnału alarmowego. Centrala alarmowa może również inicjować transmisję powiadomienia o zdarzeniu.

Centrale alarmowe, które są bardziej zaawansowana, często posiadają także dodatkowe funkcje. Można je na przykład obsługiwać i programować przy użyciu dołączonego komputera lub telefonu. Mogą także posiadać pamięć zdarzeń, która umożliwia sprawdzenie czasu włączenia i wyłączenia alarmu, czasu jego wzbudzenia oraz tego, która czujka to spowodowała. Inną dodatkową opcją jest możliwość powiadamiania o wzbudzeniu alarmu na wybrany numer telefonu. Centrala alarmowa może także posiadać autodiagnostykę i informować o ewentualnych usterkach systemu.

Systemy alarmowe do domu - zasilanie

Każdy alarm przeciwwłamaniowy jest urządzeniem elektrycznym, w związku z czym wymaga zasilania prądem. W wypadek, gdyby nastąpiła awaria zasilania, systemy alarmowe do domu wyposażone są w akumulator. Zwykle w podstawowych wersjach zestawy alarmowe obsługiwane są przy pomocy klawiatury zwanej manipulatorem. Manipulator ten umożliwia włączanie oraz wyłączanie alarmu poprzez wprowadzenie kodu dostępu. Odpowiada on także za programowanie systemu, między innymi za wybór tych czujek, które są uruchamiane. Manipulator może posiadać wyświetlacz, który informuje o niedomkniętych oknach i drzwiach lub o awariach systemu. Domowy system alarmowy może posiadać kilka manipulatorów. Może on być zainstalowany w każdym z miejsc, gdzie uzbraja się alarm. Oprócz głównego wejścia może to być na przykład garaż lub sypialnia. Sprawdź także ten artykuł na temat bezprzewodowego monitoringu domu.

Alarm domowy - rodzaje

Przewodowe alarmy

W przypadku alarmów przewodowych wszystkie elementy połączone są przewodami, które mogą być widoczne, a które należy ukryć, aby taki alarm przeciwwłamaniowy spełniał swoje zadanie. Przewodowe alarmy najlepiej więc instalować na etapie budowy domu lub jego generalnego remontu.

Alarm bezprzewodowy

Możemy także zdecydować się na alarm bezprzewodowy. Taki system to znacznie korzystniejsze logistycznie rozwiązanie, nie jest ono jednak tanie. Warto także wspomnieć o tym, że stosunkowo łatwo zakłócić komunikację radiową pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, na przykład bezprzewodowy czujnik ruchu z centralą alarmową.

Alarm domowy - najlepsi producenci, ceny

Wśród producentów systemów alarmowych do domu warto zwrócić uwagę na produkty firmy Satel. Przykładowe ceny domowych systemów alarmowych:

  • Zestaw alarmowy Satel Versa 5 LCD to ceny 849 zł
  • Zestaw alarmowy Satel CA 5 LED to rozwiązanie tanie i kosztuje 549 zł
  • Zestaw alarmowy Satel VERSA 10 LED to cena 929 zł
  • Zestaw alarmowy Satel VERSA 10 LCD kosztuje 1129 zł
  • Zestaw alarmowy bezprzewodowy Satel Micra to cena 1249 zł
  • Bezprzewodowy zestaw Satel VERSA 5 to koszt 1599 zł

Jeżeli chcemy skutecznie chronić swój dom przed włamaniem, oprócz dobrych zamków, drzwi i okien antywłamaniowych, powinniśmy także zainwestować w skuteczny alarm antywłamaniowy. Mamy do wyboru alarmy przewodowe oraz bezprzewodowe, w którym można zastosować bezprzewodowy czujnik ruchu. Sprawdź także ten artykuł z cennikiem firm ochroniarskich.

ikona podziel się Przekaż dalej