Ekologiczne paliwo do biokominka – bioetanol

Bioetanol i jego wytwarzanie

Obok zastosowania do produkcji napojów alkoholowych, etanol w czystej postaci jest wykorzystywany jako paliwo napędowe do silników oraz opał do kominków. Etanol albo alkohol etylowy (C2H5OH) jest czystą, bezbarwną cieczą ulegającą biodegradacji, nieszkodliwą toksykologicznie, która rozlana powoduje niewielkie zanieczyszczenie środowiska. Spalanie etanolu powoduje wydzielanie się dwutlenku węgla i wody. Etanol jest paliwem o wysokiej liczbie oktanowej i zastąpił w benzynie szkodliwy ołów. Dodany do benzyny powoduje całkowite spalanie mieszanki, przez co zmniejsza się emisja zanieczyszczeń. Bioetanol od dawna jest wykorzystywany jako popularne ekologiczne paliwo do biokominka.

Bioetanol jest wytwarzany głównie w procesie fermentacji cukru. Najważniejszymi źródłami cukru do wyrobu etanolu są odnawialne zasobu kukurydzy, ziemniaków albo buraków cukrowych. Powadzone są też badania nad możliwością produkcji paliwa etanolowego z domowych odpadów.

Aby z biomasy uzyskać cukier, traktowana jest kwasami albo enzymami w celu zmniejszenia objętości materiału wyjściowego i otwarcia struktury komórek roślinnych. Celuloza jest rozkładana przez enzymy lub rozcieńczone kwasy na sacharozę i fermentowana do etanolu.

Skład biopaliwa i jego zalety

Międzynarodowe umowy zobowiązują do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Biopaliwo na bazie etanolu ma w tym istotny wkład. Trzeba tylko przypomnieć, że produkcja etanolu nie zawsze była przyjazna środowisku naturalnemu. Kiedy powstawały nowe obszary uprawy biomasy, lasy deszczowe i inne obszary cenne przyrodniczo ulegały często zniszczeniu. W ten sposób bilans zysków wcale nie był dodatni. Z tego względu import i sprzedaż biopaliw muszą opierać się na produktach, które spełniają minimalne kryteria ekologiczne.

Bioetanol ma wiele zalet w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi. Pochodzi z surowców odnawialnych, a nie będących na wyczerpaniu zasobów kopalnych. Nie ma ryzyka wyczerpania się składników do produkcji bioetanolu. Spala się bez wytwarzania gazów cieplarnianych, pomagając chronić środowisko – trudno o lepsze opinie paliwa.

Skład biopaliwa, jakim jest etanol, jest bardzo prosty: składa się w ok. 96% z alkoholu etylowego. Reszta składu to woda i ewentualnie składniki żelujące. Bioetanol nie jest tak całkowicie bezpieczny: stojąc w otwartym pojemniku może już w temperaturze około 21°C stworzyć łatwo zapalną i zdolną do eksplozji mieszankę z powietrzem. Z tego powodu obok formy płynnej dostępny jest też bioetanol w żelu i pastach, mający opinie bardziej bezpiecznego. Dodatkowe zagęszczacze i składniki żelujące mają pewną wadę: ich spalanie nie jest całkowicie bezwonne. Inną grupę stanowi zapachowe paliwo na bazie bioetanolu. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o biokominkach.

Kominek na biopaliwo – działanie, cena i wydajność

Paliwo do biokominków i przykładowe ceny u wybranych producentów

Rosnąca popularność kominków, które zamiast drewna albo pelletu spalają ekologiczny bioetanol sprawia, że rozwija się nie tylko branże kominkowa, ale też zaopatrzenie w odpowiednie paliwo. Oto kilka przykładów:

  • Prometeusz - paliwo do biokominków firmy Fire Family – 1 litr, cena ok. 14 zł.
  • Zapachowe paliwo firmy Knap – 1 litr, cena ok. 21 zł.
  • Prometeusz – paliwo do biokominków Premium Neutral – 3 litry, cena ok. 24 zł.
  • EkoXfire biopaliwo bioetanol – 15 litrów, cena ok. 229 zł.
  • LuxFire bioetanol paliwo do biokominka – 15 litrów, cena ok. 183 zł.

Paliwo do biokominka jest w wysokim stopniu odwodnione, co pozytywnie wpływa na proces i wydajność spalania. Produktami ubocznymi jest dwutlenek węgla w niewielkich ilościach oraz para wodna, która dodatkowo nawilża powietrze. W zależności od konstrukcji kominka, spalanie jednego litra paliwa może trwać nawet 6 godzin.

Tak działa kominek na biopaliwo na bazie alkoholu etylowego

W przypadku kominka na bioetanol spalane jest paliwo na bazie alkoholu etylowego. Płynny bioetanol jest nalewany do zbiornika paleniska albo umieszczany w pojemnikach w formie pasty lub w żelu. Raz zapalony, może być bioetanol ugaszony poprzez zamknięcie dopływu powietrza.

Ekologiczne paliwo palące się w biokominku, a także paliwo do biokominka i jego cena
Jakie paliwo do biokominka wybrać, czyli polecane ekologiczne paliwo

Ponieważ w kominku na biopaliwo nie powstaje ani sadza, ani dym, nie potrzebny jest przewód kominowy. Nie są też potrzebne przyłącza do sieci gazowniczej. Taki kominek można ustawić szybko i w dowolnym miejscu. W razie przeprowadzki, biokominek można zabrać ze sobą. Odpada również magazynowanie suchego drewna na opał. Jest tylko mały szkopuł: wprawdzie płonie w kominku prawdziwy ogień, niemniej jednak nie zastąpi on w pokoju prawdziwego grzejnika.

Decydując się na biokominek w mieszkaniu trzeba pamiętać, że chociaż nie unosi się nad nim dym, a na ścianach nie gromadzi się sadza i popiół, to jest w nim jak najbardziej prawdziwy i potencjalnie groźny ogień. Szczególną ostrożność należy zachować podczas napełniania zbiornika – palenisko musi być wygaszone i zimne. Podobnie nie wolno stawiać kominka obok materiałów łatwopalnych. Na wszelki wypadek w pobliżu kominka zawsze powinny znajdować się środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia płonącego alkoholu.

Kominek na biopaliwo nie zastąpi grzejnika

Pokusa jest duża, aby wykorzystać kominek na biopaliwo do ogrzewania mieszkania. Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się realny – płomień jest prawdziwy i wytwarza prawdziwe ciepło. Były (a może nadal są) optymistyczne reklamy, zachęcające do obniżania kosztów ogrzewania poprzez zakup biokominka. Argument wydaje się prawdziwy: energia nie idzie w komin, więc 100% ciepła pozostaje w pomieszczeniu. Ale czy na pewno?

Sprawa jest bardziej skomplikowana. Podczas spalania etanolu powstaje ciepło, woda i dwutlenek węgla. Ilość produktów ubocznych jest taka, że nie da się jej zlekceważyć. Do spalania potrzebny jest tlen, który od czasu do czasu trzeba do pomieszczenia dostarczyć. A to wymaga regularnego i skutecznego wietrzenia. Całe ciepło zostaje więc stracone. Można powiedzieć, że powstaje tyle energii, ile tlenu zużyje kominek. Energia cieplna nie zostanie ostatecznie w mieszkaniu, ale całkowicie zniknie podczas wietrzenia. I jeszcze jedno: bioetanol jako paliwo jest w sumie około dziesięciu razy droższy od drewna.

ikona podziel się Przekaż dalej