Przygotowanie do montażu bramy garażowej

Zanim przystąpi się do montażu bramy garażowej, konieczne jest dokonanie wymiarów i przygotowanie odpowiednich warunków zabudowy. Istotną rolę odgrywa wygląd nadproża i węgarków. Nadproże to miejsce, w którym instalowana jest górna część prowadnicy bramy z napędem. Montaż bramy segmentowej Hormann wymaga minimalnej szerokości nadproża 80 mm. Dla bramy Wiśniowski przestrzenie boczne, czyli węgarki powinny mieć wymiary minimum 100 mm po obu stronach. To na nich zamontowane zostaną kątowniki z pionowymi prowadnicami. Należy usunąć wszelkie nierówności, gdyż zarówno węgarki, jak i nadproże muszą być idealnie proste. Podobnie jak posadzka, którą należy wypoziomować przed przystąpieniem do montażu bram garażowych uchylnych i innych.

Dokładny pomiar i proste równoległe płaszczyzny otworu montażowego to warunek, że pomiędzy dołem bramy a posadzką nie powstaną szczeliny. Podłoga odpowiada także za precyzyjne ustawienie napędu. Nierównoległe prowadnice sprawią, że rozkład sił w zainstalowanej bramie nie będzie prawidłowy. Z tego powodu brama szybciej może ulec zniszczeniu i nie działać prawidłowo. Otwór musi zostać starannie oczyszczony i zagruntowany.

Montaż bram garażowych uchylnych lub segmentowych z napędem wymaga doprowadzenia zasilania. Należy uwzględnić osprzęt dodatkowy jak np. fotokomórki. Wskazane jest wykonanie wszelkich prac wykończeniowych przed montażem. Tynkowanie i malowanie później będzie bardzo utrudnione. Zaleca się ocieplenie ościeżnicy bramy. Zapobiegnie to powstawaniu mostków termicznych. Po wyschnięciu i oczyszczeniu można przystąpić do montażu.

Montaż bramy garażowej

Przywiezioną przez ekipę wykonawczą bramę należy rozpakować i sprawdzić dokładnie jej wymiary. Muszą odpowiadać wymiarom otworu wjazdowego. Instrukcja montażu bramy Wiśniowski musi być dokładnie przestrzegana. Montaż bramy garażowej rozpoczyna się od instalacji ościeżnicy. Wstawioną do otworu ościeżnicę klinuje się w narożnikach po uprzedniej dokładnej kontroli pionu i poziomu. Następnie robotnicy zaznaczają punkty do wiercenia otworów do mocowania kątowników montażowych. To one połączą prowadnice pionowe ze ścianą. Kolejnym krokiem jest przykręcenie ościeżnicy do muru i wypełnienie pianką montażową lub uszczelniaczem szczeliny pomiędzy nimi. Prowadnice pionowe powinny mieć co najmniej cztery punkty a poziome dwa. Należy uważać, by nie doszło do odkształcenia profili w czasie przykręcania.  

Bramy segmentowe wymagają przykręcenia prowadnic sufitowych. Montaż bram garażowych uchylnych w niektórych modelach również tego wymaga. Przy bramach uchylnych ościeżnica usztywniana jest profilem progowym. Modele segmentowe zazwyczaj nie mają profilu progowego, lecz wymagają dokręcenia szyny końcowej. Po przykręceniu ościeżnicy demontuje się ja i umieszcza na właściwym miejscu. Nie wolno zapominać o odpowiednim dobraniu kołków do rodzaju muru.

Instrukcja montażu i montaż bramy garażowej segmentowej przez mężczynę krok po kroku
Montaż bramy garażowej, a także instrukcja montażu bramy garażowej krok po kroku

Jeżeli skrzydło bramy segmentowej lub uchylnej nie jest złożone w jedną całość, wtedy instrukcja montażu zaleca rozpoczęcie składania od dołu. Dolny segment wkłada się w prowadnice i łączy zawiasami. Do uchwytów przykręconych do zawiasów każdego segmentu mocuje się rolki. W przypadku bram uchylnych rolki przymocowane są do skrzydła.

Regulacja bramy segmentowej i uchylnej

Regulacja bramy segmentowej wymaga stosowania się do wskazówek, które zawiera instrukcja montażu. Po próbnym uruchomieniu bramy zakładane są sprężyny. Stosowane są one w każdym rodzaju bramy, gdyż dzięki nim nie potrzeba dużej siły, by otworzyć i zamknąć bramę. Sprężyny naciągowe lub skrętne mocowane są w różnych miejscach, w zależności od rodzaju bramy.  Zakłada się je zgodnie z kierunkiem zwojów. Prawidłowo założone w czasie rozciągania zmniejszają swoją średnicę. Źle założona zwiększa średnicę i pozostaje skręcona. Brama wtedy nie otwiera się do końca. Po zamocowaniu sprężyn należy je wyregulować, by brama nie zamykała się samoczynnie, lecz działała lekko. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także ten artykuł o bramach garażowych segmentowych.

Regulacja bramy segmentowej wymaga także określenia długości linki łączącej sprężyny ze skrzydłem bramy. Następnie linkę mocuje się do elementu górnej ościeżnicy. Naciąg linki reguluje się, aż brama będzie zamykać się i otwierać prawidłowo. Ostatnim krokiem jest założenie uszczelek. Montaż bram garażowych uchylnych wymaga dokładnego sprawdzenia docisku uszczelek. Zbyt mocny lub słaby docisk sprawią, że brama będzie zamykała się ciężko, a jej elementy w miejscach styczności z uszczelkami będą się szybciej zużywały. Dlatego należy wyregulować położenie skrzydła.

Na samym końcu mocowane są klamki i rygle antywłamaniowe, a także mechanizm napędowy. Montaż bramy Wiśniowski lub innej znanej marki wymaga zatrudnienia profesjonalnej ekipy, gdyż jest to warunkiem zachowania gwarancji. Również przeglądy techniczne wymagane są do zachowania gwarancji.  Przegląd obejmuje regulację sprężyn, rolek i wyważenia skrzydła. Dlatego najkorzystniej jest zakup bramy Wiśniowski wraz z montażem, gdyż zyskuje się pewność, że brama będzie sprawna i funkcjonalna przez wiele lat.

Montaż i regulacja bramy segmentowej, uchylnej czy rozwieranej wymaga perfekcyjności. Bez względu na rodzaj, należy powierzyć prace powierzyć profesjonalnej ekipie i stosować się do instrukcji montażu. W przeciwnym razie parametry bramy mogą być nie w pełni wykorzystane. Bez dobrego montażu straci ona na funkcjonalności i żywotności.

ikona podziel się Przekaż dalej