Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Audyt jest badaniem, które ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących potencjalnych źródeł oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Audytorzy wykonują obliczenia określające wydajność energetyczną danej firmy. Eksperci wskazują także na sposoby ograniczenia pobieranej energii. Celem audytu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.  

Więcej informacji na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie https://energiadlawarszawy.pl/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa/.  

Kto ma obowiązek przeprowadzania audytu?  

Polskie prawo stanowi, że obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego spoczywa na dużych firmach, które: 

  • zatrudniały w przeciągu dwóch lat więcej niż 250 pracowników, 
  • kwalifikują się ze względu na finanse, przez co roczne obroty przekraczają 50 mln euro, natomiast przychody przewyższają sumę 43 mln euro.  

Polski ustawodawca określa również częstotliwość przeprowadzania audytu, która wynosi cztery lata. Warto przypomnieć, że ustawa dotycząca audytu weszła w życie w 2016 roku, przez co wyróżnionym przedsiębiorstwom dano dwanaście miesięcy na wykonanie badania (termin do 30 września 2017 roku). Z racji tego, w roku 2021 należy przeprowadzić kolejny audyt.  

Z obowiązku przeprowadzenia audytu zostały zwolnione firmy posiadające system zarządzania środowiskowego EMAS lub system zarządzania zgodny z normami (np. ISO 50001), jeżeli w ramach tych norm przeprowadzono już badanie. Obowiązkowi przeprowadzania audytu nie podlegają także mikroprzedsiębiorcy oraz mali lub średni przedsiębiorcy.  

Kto może wykonać audyt? 

Badanie może zostać przeprowadzone przez niezależne podmioty, które nie są bezpośrednio związane z działalnością będącą przedmiotem audytu. Istotne, aby audytorzy posiadali wiedzę i doświadczenie umożliwiające efektywne wykonanie analiz i obliczeń. Przepisy z dnia 20 maja 2016 roku, normy EN 16247 oraz dany standard (np. ISO 50001) pozostawiają pewną dowolność związaną ze szczegółowymi kryteriami dotyczącymi sposobu wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.  

 

Warto zainteresować się także innymi audytami, które przynoszą korzyści przedsiębiorcom. To np. audyt efektywności energetycznej, który jest podstawą do złożenia wniosku o biały certyfikat.  

  

Bibliografia: 

  1. Urząd Regulacji Energetyki, Efektywność Energetyczna. Akty prawne, https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/akty-prawne/4749,Prawo-krajowe.html (dostęp: 11.01.2021).  
  2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Audyt energetyczny - obowiązek dużych przedsiębiorców, https://www.gov.pl/web/klimat/audyt-energetyczny-obowiazek-duzych-przedsiebiorcow (dostęp: 11.01.2021).  

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny