Porady prawne dla budujących dom - praktyczny zbiór częstych problemów

Budowa domu to skomplikowany proces, w którym może pojawić się kilka poważnych problemów. Nie chodzi tu nawet o zagadnienia czysto techniczne. Etap dopełniania formalności może być prawdziwym torem przeszkód. W związku z tym przedstawiamy podstawowe porady prawne. Dzięki nim uda się uniknąć najczęściej pojawiających się problemów.

Przed budową domu

Nasze porady prawne zaczniemy od zagadnienia pojawiającego się już przy zakupie działki budowlanej. Musimy dobrze sprawdzić grunt, który zamierzamy nabyć. Nie na każdej działce możemy wybudować taki dom, jaki chcemy. Tę kwestię regulują dwa dokumenty. Pierwszy to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Drugi to decyzja określająca warunki zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego opracowuje Rada Gminy i to w jej siedzibie możemy przejrzeć dokument. Znajdziemy w nim między innymi informacje na temat tego czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna.

Może się zdarzyć tak, że dla danego terenu nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy potrzebna będzie decyzja regulująca warunki zabudowy. By ją uzyskać musimy wystąpić do wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta. Jeśli zaś w momencie zakupu działka jest objęta tym dokumentem, konieczne będzie przeniesienie decyzji na osobą kupującą. Tę procedurę wykonuje ten sam organ, który ją wcześniej wydał. Jednakże trzeba wystąpić z wnioskiem, robi to osoba kupująca za zgodą dotychczasowego właściciela. Na tym przykładzie widać, że prawo budowlane może nas zaskoczyć.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie prac?

Prawo budowlane, co jakiś czas przechodzi zmiany. W myśl najświeższych przepisów nie zawsze musimy występować do właściwego organu o pozwolenie budowlane. Jeśli inwestycja swym obszarem oddziaływania nie przekracza granic działki, wystarczy zgłoszenie rozpoczęcia prac. Dołącza się do niego te same dokumenty, co do wniosku o pozwolenie budowlane. Zanim jednak zdecydujemy się na drogę alternatywną warto sprawdzić wszystkie informacje i wymagania. Jeśli bowiem przeoczymy nawet drobne kwestie, konsekwencje mogą być poważne. Dojedzie do tego, że będzie nam potrzebne doradztwo prawne zawodowego radcy.

Powyższe komplikacje to oczywiście nie wszystkie problemy występujące podczas budowy domu. Pojawia się ich więcej, jeżeli wszystkiego dokładnie nie sprawdzimy. Dlatego też doradztwo prawne odgrywa tak ważną rolę. Inne powtarzające się problemy to między innymi:

  • Zaniedbanie jakichkolwiek formalności może wywołać sankcje ze strony nadzoru budowlanego,
  • Złe oszacowanie granic działki – może się okazać, że część domu stoi na cudzym gruncie,
  • Samowolne wycinanie drzew, bez wystąpienia o pozwolenie oznacza kary,
  • Jeżeli nie sprawdzimy dokładnie księgi wieczystej może się okazać, że nieruchomość jest obciążona.