Jakie formalności należy dopełnić przed budową domu

Budowa domu musi być poprzedzona dopełnieniem wielu ważnych formalności. To od nich zależeć będzie ostateczny czas realizacji, specyfika budynku oraz sumaryczne koszty. Poniżej przybliżymy najważniejsze formalności, które trzeba załatwić przed rozpoczęciem budowy.

Jakie formalności przy budowie domu będą niezbędne?

Załóżmy, że inwestor posiada już własną działkę budowlaną. Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to ważny dokument, który zawiera najważniejsze wytyczne dotyczące terenu. Dowiemy się z niego o przeznaczeniu działki, linii zabudowy, maksymalnej wysokości oraz kształcie dachu, czy dopuszczalnej kubaturze budynku. Z pewnością warto zapoznać się z tymi danymi przeglądając projekty domów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może narzucić na inwestora pewne ograniczenia budowlane. Dlatego projekty domów powinny być dopasowane do aktualnych wymagań prawa miejscowego. Dzięki temu unikniemy konieczności kosztownej adaptacji całej dokumentacji.

Jeśli nasza działka nie jest jeszcze objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jest to dokument równorzędny, w którym uzyskamy najważniejsze informacje.

Pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie budowy?

Jeszcze kilka lat temu musieliśmy uzyskiwać pozwolenie na budowę domu. Jednak ostatnia nowelizacja prawa budowlanego przyniosła inwestorom wiele ułatwień. Od tego czasu pozwolenie na budowę domu nie jest już konieczne. Budynki, których obszar oddziaływania znajduje się w granicach działki, mogą być wybudowane w oparciu o zgłoszenie budowy. Bez wątpienia jest to duże ułatwienie dla wielu inwestorów. Zgłoszenie budowy okazuje się procedurą uproszczoną. Nie bez znaczenia pozostaje również czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych. Po zgłoszeniu zamiaru budowy wystarczy odczekać 30 dni. Jeśli przez ten czas nie otrzymamy żadnego pisma, oznacza to, że lokalne władze udzieliły tak zwanej milczącej zgody na budowę.

Przyłącze elektryczne i wodociągowe

Analizując formalności związane z budową domu warto wspomnieć o uzbrojeniu działki. Co prawda brak przyłącza elektrycznego czy wodociągowego nie wpłynie na zgłoszenie budowy. Jednak w trakcie inwestycji z pewnością będziemy potrzebować wody i energii elektrycznej.

Ubiegając się o przyłączenie do sieci energetycznej musimy udać się do lokalnych dostawców mediów. W przypadku sieci energetycznej konieczne będzie uzyskanie warunków przyłączenia mediów. Następnie inwestor uiszcza opłatę przyłączeniową, a dostawca energii zobowiązuje się do wykonania przyłącza zakończonego skrzynką przyłączową ZK.

Procedura ubiegania się o przyłącze wodociągowe podlega podobnym zasadom. Na wstępie musimy udać się do lokalnego dostawcy mediów. W specjalnym dokumencie określamy specyfikę przyszłego przyłącza. Tego typu formalności mają na celu określenie orientacyjnego zużycia wody, punktów poboru itp. Do wniosku o przyłącze wodociągowe dołączamy jeszcze dwa egzemplarze mapy do celów projektowych oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedsiębiorstwo wodno kanalizacyjne wydaje decyzje o warunkach przyłączenia do sieci. Niezbędny okaże się również techniczny projekt przyłącza. Jego wykonanie stoi po stronie inwestora.

Wybieramy projekty domów

Omawiając formalności związane z budową domu nie sposób pominąć dokumentacji projektowej. To najważniejszy dokument, który wpłynie na całą realizację. Budowa domu krok po kroku przebiega w oparciu o założenia projektowe. Co więcej, projekty domów wpływają także na koszty inwestycji. W ofertach biur architektonicznych odnajdziemy gotowe projekty domów oraz dokumentacje tworzone na indywidualne zamówienie. Wybór zależy wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji i wymagań działki.

Zatrudniamy kierownika budowy

Omawiając, jakie formalności przy budowie domu będą niezbędne, trzeba wspomnieć o kierowniku budowy. Jest to niezbędna osoba, bez której nie możemy rozpocząć żadnych prac. Kierownik musi zostać zatrudniony przed rozpoczęciem budowy. Na wstępie powinien podpisać oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego zadaniem będzie również dokonywanie wpisów w dzienniku budowy. Kierownik kontroluje, jak przebiega budowa domu krok po kroku.

Firmy budowlane

Przed rozpoczęciem budowy musimy też załatwić ekipę fachowców. Inwestor może realizować inwestycje w oparciu o system gospodarczy lub zlecony. System gospodarczy przewiduje zatrudnienie mniejszych podwykonawców. Inwestor sam odpowiada za wybór kolejnych ekip, a niektóre prace wykonuje samodzielnie. W praktyce przekłada się to na ograniczenie ostatecznych kosztów inwestycyjnych. Jednak metoda gospodarcza ma także podstawową wadę. Jest nią duże zaangażowanie czasu inwestora. Znacznie prostszym rozwiązaniem okazuje się zatrudnienie firmy systemem zleconym. Zadaniem inwestora będzie tylko załatwienie formalności budowlanych i odbiór inwestycji. W tym wypadku budowa domu krok po kroku zostaje powierzona jednemu, generalnemu wykonawcy. To on pilnuje terminów prac, aż po zakończenie budowy domu.

Niezależnie od tego jaki system wybierzemy, pamiętajmy o podpisaniu stosownej umowy z wykonawcą. Tylko dobrze skonstruowana umowa zawarta pomiędzy inwestorem, a firmą budowlaną zapewni ewentualną gwarancję i reklamacje w przypadku powstania niedoróbek.

Tu możesz się dowiedzieć więcej o ubezpieczeniu mieszkania.