Plan zagospodarowania przestrzennego działki – co to takiego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie nazywany MPZP, to akt prawny tworzony przez radę miasta lub gminy. Składa się z dwóch części – graficznej oraz opisowej. W akcie tym ustalone zostaje przeznaczenie terenu oraz dotyczące go ograniczenia, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Ponadto plan miejscowy określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, które będą istotne dla każdego inwestora. Z MPZP dowiemy się, jaki obiekt możemy wznieść na wybranej działce, jaka jest jej dopuszczalna wysokość, gdzie będzie znajdował się dojazd do budowanej nieruchomości oraz co może powstać w jej sąsiedztwie. Niekiedy plan może zawierać także bardziej szczegółowe informacje. Może on bowiem narzucać między innymi kolorystykę elewacji, dopuszczalny kształt i kąt nachylenia dachu, zasady kształtowania zieleni, a nawet zakazywać użycia określonych materiałów budowlanych. Znając te wytyczne, znacznie łatwiej będzie nam wybrać najlepsze projekty domów MURATORA, spośród których wyselekcjonujemy wersję idealnie dopasowaną do naszych potrzeb.

Gdzie i jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem jawnym, który można sprawdzić na kilka sposobów. Zapoznać się z nim może każda osoba – zarówno właściciel posesji, jak i inwestor zainteresowany jej zakupem. Aktualnie wiele planów dotyczących działek na terenie Polski jest już zapisanych na portalu Geoportal w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. Obowiązkowe jest także opublikowanie uchwały dotyczącej MPZP w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa. Jeżeli jednak nie znajdziemy tam informacji dotyczących interesującej nas posesji, możemy udać się do urzędu gminy lub miasta właściwego dla wybranej działki. Swe kroki skierujmy do działu zajmującego się planowaniem przestrzennym lub komórki organizacyjnej obsługującej radę gminy. Możemy również udać się do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, do działu wydającego pozwolenia na budowę. Na miejscu poprośmy o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zawarte w nim dane pozwolą nam podjąć decyzję odnośnie ewentualnego zakupu bądź możliwości zabudowy nieruchomości gruntowej. Jeśli w interesującej nas miejscowości nie ma MPZP, możemy złożyć bezpłatny wniosek o jego uchwalenie. Zazwyczaj przygotowanie takiej uchwały zajmuje od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego możemy wystąpić o wydanie Warunków Zabudowy dla interesującej nas działki. Będą one obowiązywały do czasu wejścia w życie MPZP i tak samo jak Plan określą nam wszystkie parametry i wymogi dla budynku, który chcemy wybudować.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, dzięki któremu w otoczeniu naszej nieruchomości nie zapanuje chaos architektoniczny, a przestrzeń będzie spójna i estetyczna. Posiadając informacje z planu miejscowego, łatwiej wybierzemy również zgodny z uchwałą projekt domu, stawiając kolejny krok na drodze do realizacji wymarzonej inwestycji. Z tego względu zapoznanie się z MPZP powinno być naszym pierwszym działaniem, jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie działki lub projektu.

Zdjęcie: Projekt M245b - Trafna decyzja - wariant II (etap I) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Tekst sponsorowany: Projekty domów MURATORA - https://projekty.muratordom.pl

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny