Przyłącze energetyczne – formalności

Przyłącze prądu do domu, co oczywiste, jest niezbędne dla możliwości funkcjonowania w nim. Jako że procedury nieco trwają, warto zająć się formalnościami wcześniej i nie zostawiać wykonania instalacji elektrycznej na ostatnią chwilę. Przyłącze elektryczne najlepiej poprowadzić już do działki budowlanej, by podczas prac można było korzystać z własnego zasilania. To bardzo wygodne rozwiązanie zamiast ubiegania się o przyłącze elektroenergetyczne tymczasowe czy szukanie doprowadzenia prądu do budynku, który powstaje, od sąsiada.

Aby uzyskać przyłącze energetyczne czy to do działki, czy też do budynku, konieczne jest wypełnienie kilku formalności. Jak nietrudno się domyślić, w najbliższym zakładzie energetycznym należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci elektrycznej. We wniosku powinno zostać uwzględnione szacowane zużycie roczne energii, zapotrzebowanie mocy oraz przewidywany termin rozpoczęcia poboru.

Do wniosku o przyłącze elektroenergetyczne trzeba dołączyć dokument, który potwierdza prawa do własności działki, a także mapę z planem zabudowy lub szkic, który określa umiejscowienie budynku względem znajdujących się w pobliżu sieci elektroenergetycznych oraz względem sąsiednich działek. W czasie 14 dni od złożenia dokumentów inwestor otrzymuje informacje o sposobie zasilania (napowietrzne lub kablowe), miejscu przyłącza prądu do sieci elektrycznej, a także o miejscu instalacji licznika oraz zabezpieczenia głównego. Elementy te instaluje się z uzgodnieniu z rejonowym zakładem energetycznym. Inwestor otrzymuje także projekt umowy o przyłącze prądu do domu.

Przyłącze energetyczne – rodzaje i budowa

Istnieją dwa rodzaje przyłącza elektroenergetycznego – napowietrzne i kablowe. W przypadku tego pierwszego nie ma potrzeby dopełniania żadnych dodatkowych formalności. Przyłącze elektryczne kablowe wiąże się z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej przez zakład energetyczny lub uprawnionego elektryka, a następnie zatwierdzona przez pierwszą instytucję. Kiedy wszelkie formalności są już dopełnione, projekt umowy o przyłączenie można wcielić w życie i podpisać ją z zakładem energetycznym. Taki dokument zawiera termin przyłączenia czy m.in. wysokość opłat za nią, a także daty przeprowadzenia prób łączeń. Napowietrzne przyłącze energetyczne prowadzone jest linią napowietrzną do skrzynki złącza napowietrznego. Przyłącze kablowe natomiast prowadzi się pod powierzchnią ziemi, co powinien uwzględniać wcześniej przygotowany projekt.

Budowę przyłącza napowietrznego zleca się elektrykowi posiadającemu stosowne uprawnienia, a następnie zgłasza w zakładzie energetycznym. Pozostaje jeszcze kwestia podpisania stosownej umowy o dostawę energii. Wówczas przedstawiciel zakładu energetycznego montuje licznik, a także odbiera instalację. Warto na koniec podkreślić, że stałe przyłącze energetyczne warto wykonać już w czasie budowy, gdyż korzystanie z tymczasowego przyłącza elektrycznego wiąże się z wyższymi stawkami za prąd. Alternatywą jest także skorzystanie z agregatu prądotwórczego lub pomocy sąsiadów.