Uzbrojenie działki budowlanej - wszystko co musisz wiedzieć

Uzbrojenie działki to jedna z podstawowych czynności, które musimy załatwić budując własny dom jednorodzinny. Doprowadzenie przyłącza do posesji wymaga załatwienia wielu spraw formalnych. Poniżej podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę, a także ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej.

Czy uzbrojenie działki budowlanej jest niezbędne?

Według aktualnych przepisów prawa budowlanego brak przyłączy nie utrudnia możliwości zgłoszenia zamiaru budowy. Jest to pewne ułatwienie formalne. Jednak należy pamiętać, iż brak prądu i wody na placu budowy okazuje się bardzo problematyczny. Dlatego większość inwestorów przystępujących do budowy planuje uzbrojenie działki w wodę oraz prąd. Dostęp do owych mediów znacząco usprawnia procesy budowlane i przekłada się na ograniczenie czasu potrzebnego do wykonania inwestycji.

Przyłącza do działki możemy też wykonać po zakończeniu prac budowlanych, przed oddaniem budynku do użytku. Możemy też wykonać uzbrojenie działki rolnej.

Czy zakup działki nieuzbrojonej jest opłacalny?

Niektórzy inwestorzy upatrują oszczędności w zakupie tańszych, nieuzbrojonych działek budowlanych. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym odnajdziemy wiele cennych informacji. Wśród nich będzie przeznaczenie gruntu. Pamiętajmy, że uzbrojenie działki rolnej nie oznacza jeszcze, że możemy bez problemu realizować inwestycje budowlaną. Konieczne będzie także jej odrolnienie, które pociągnie za sobą dodatkowe formalności. Zarówno uzbrojenie działki rolnej jak i budowlanej może pociągnąć za sobą niemałe wydatki. Ostateczny koszt uzbrojenia działki w prąd i wodę będzie w dużym stopniu uzależniony od odległości przyłączy. Czasem okazuje się, że z pozoru tańsza działka nieuzbrojona wygeneruje duże koszty przyłączeniowe. Oszczędności poniesione na zakup posesji mogą być w całości pochłonięte przez uzbrojenie. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność, a przed zakupem konkretnej parceli ustalić, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej lub rolnej. W wielu przypadkach lepszą inwestycją okaże się z pozoru droższa działka uzbrojona.

Formalności poprzedzające doprowadzenie prądu do działki

Wykonanie przyłącza do linii energetycznej wymaga załatwienia wielu spraw natury formalnej. Podstawą będzie uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej. Wniosek o wydanie owych warunków odnajdziemy na stronie internetowej lub w siedzibie dostawcy mediów. Do wniosku musimy dołączyć dokumentację dodatkową, a w tym:

 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Plan zabudowy wraz ze szkicem sytuacyjnym.
 • Dokumentację dodatkową, wymaganą w oparciu o zapisy prawa lokalnego.

Sam wniosek o wydanie warunków technicznych musi zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące specyfiki przyszłego budynku. Musimy wyszczególnić w nim specyfikę zasilania obiektu, preferowany rodzaj przyłącza, wartość mocy przyłączeniowej oraz przybliżoną ilość odbiorników energii. Deklarowana wartość mocy przyłączeniowej jest bardzo ważnym parametrem, na którym warto się zastanowić przed rozpoczęciem budowy. Będzie ona ściśle uzależniona od liczby mieszkańców oraz przybliżonej mocy urządzeń elektrycznych. W praktyce warto nieco zawyżyć wartość mocy przyłączeniowej. Dzięki temu zyskamy pewność, że nowo powstałe przyłącze nie ulegnie awarii w przypadku zwiększonego poboru prądu.

Po złożeniu wniosku Zakład Energetyczny ma 30 dni na jego rozpatrzenie i wydanie warunków technicznych. Dalsze działania zależą od specyfiki przyłącza do działki.

Wybieramy rodzaj przyłącza energetycznego

Jak już wspomnieliśmy powyżej, we wniosku o wydanie warunków technicznych musimy uwzględnić preferowany rodzaj przyłącza energetycznego. Do wyboru inwestora pozostają dwa rozwiązania. Pierwszym z nich okazuje się przyłącze napowietrzne. Obecnie jest to coraz rzadziej stosowana opcja. Przyłącze napowietrzne możemy wykonać jedynie wtedy, gdy w pobliżu znajduje się linia napowietrzna. Największą wadą tego rozwiązania okazuje się mniejsze bezpieczeństwo instalacji oraz wątpliwe walory wizualne. Dlatego w nowoczesnym budownictwie tworzy się przyłącza kablowe, które dochodzą do posesji za pomocą instalacji podziemnej. Na granicy posesji tworzy się tak zwane złącze kablowe, które stanowi najważniejszy element całego przyłącza. Złącze posiada formę skrzynki i zostaje wyposażone w zabezpieczenia oraz licznik energii elektrycznej. Warto tutaj podkreślić, iż osprzęt złącza kablowego stanowi własność Zakładu Energetycznego, a właściciel posesji nie ma do niego żadnego dostępu. To Zakład Energetyczny będzie odpowiedzialny za jego konserwacje i prawidłowe utrzymanie. Prąd ze złącza kablowego może dochodzić do nieruchomości okablowaniem napowietrznym bądź podziemnym. Specyfika przyłączeniowa zależy wyłącznie od preferencji inwestora oraz założeń projektowych.

Omawiając kablowe przyłącze energetyczne warto wspomnieć o jego oczywistych zaletach. Do najważniejszych z nich należy większy poziom bezpieczeństwa i mniejsza awaryjność instalacji. Nie bez znaczenia okazują się również walory wizualne. Trzeba pamiętać, że koszt uzbrojenia działki w prąd z przyłącza kablowego może okazać się nieco wyższy.

Tymczasowe, kontra stałe przyłącze energetyczne

Tymczasowe przyłącza do działki wykonuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych. W tym wypadku wystarczy uzyskać warunki techniczne i podpisać stosowną umowę z Zakładem Energetycznym. W następnym kroku inwestor wynajmuje certyfikowanego elektryka, który stworzy tymczasowe, napowietrzne przyłącze prądu. Po zakończeniu prac Zakład Energetyczny dokonuje odbioru przyłącza i podpisuje z inwestorem umowę o dostawie prądu. W końcowym etapie następuje założenie licznika, a co za tym idzie, uruchomienie tymczasowego przyłącza energetycznego. Tymczasowe doprowadzenie prądu do działki nie jest zbyt czasochłonne. Jednak warto pamiętać, że opłaty licznikowe za tego typu przyłącze będą znacznie wyższe. Dlatego po zakończeniu budowy warto niezwłocznie zawiadomić Zakład Energetyczny, który zdemontuje przyłącze tymczasowe i zastąpi je stałym. Specyfika przyłącza zależy od jego rodzaju oraz wymagań konkretnego budynku. Po wykonaniu stałej instalacji inwestor ponownie podpisuje umowę z Zakładem Energetycznym, co kończy wszelkie formalności związane z przyłączem energetycznym.

Jaki jest koszt uzbrojenia działki w prąd?

Cena uzbrojenia działki budowlanej zależy od trzech głównych czynników. Będzie to rodzaj przyłącza, jego długość oraz moc przyłączeniowa. Standardowa długość przyłącza energetycznego wynosi 200 m, każdy kolejny metr oznacza większe wydatki inwestycyjne.

Możemy przyjąć, że cena uzbrojenia działki budowlanej w prąd wynosi odpowiednio:

 • Przyłącze kablowe – 150 do 200 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej.
 • Przyłącze napowietrzne – 100 do 150 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej.

W powyższym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę przyłącze energetyczne o standardowej długości, dochodzącej do 200 m. Każdy dodatkowy metr bieżący przyłącza to wydatek rzędu 50 – 80 zł. Możemy zatem stwierdzić, że ostateczna cena doprowadzenia przyłącza z większej odległości okaże się dość dużym obciążeniem inwestycyjnym.

Jakie formalności trzeba wypełnić, by wykonać uzbrojenie działki w wodę?

Instalacje wodociągowe należą do władz gmin i to z nimi musimy ustalić wszystkie formalności. Aby wykonać uzbrojenie działki budowlanej należy otrzymać warunki budowy przyłącza wodno kanalizacyjnego.  Wniosek składamy do lokalnego przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjnego. Procedura wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku przyłącza energetycznego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dwa egzemplarze mapy do celów projektowych oraz dokumentację określoną dodatkowymi przepisami. We wniosku musimy także wyszczególnić najważniejsze dane dotyczące przyłącza. Należy do nich między innymi orientacyjne zużycie wody, liczba punktów odbioru wody oraz liczba przyszłych mieszkańców nieruchomości.

Po złożeniu wniosku przedsiębiorstwo wydaje odpowiedź o warunkach przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej. Jednak warto zauważyć, że budowa przyłącza może odbyć się wyłącznie w oparciu o projekt. Za sporządzenie projektu odpowiada inwestor, a dokumentacja musi być potwierdzona przez przedsiębiorstwo wodno kanalizacyjne oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci inwestor musi jeszcze dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania prac. Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia można wykonać uzbrojenie działki w wodę. W pierwszym etapie należy stworzyć przyłącze od sieci do studzienki kanalizacyjnej, która znajduje się na posesji inwestora. W tym samym czasie montuje się wodomierz i studzienkę rewizyjną (o ile będzie potrzebna). Po zakończeniu pierwszego etapu można już przejść do wykonania przyłącza biegnącego od studzienki kanalizacyjnej do budynku.

Cena uzbrojenia działki budowlanej w wodę

Stworzenie przyłącza do działki może okazać się dość kosztowne. Ostateczna cena uzbrojenia działki budowlanej zależy od wielu czynników. Dużą rolę odgrywa tutaj region kraju oraz stawka konkretnych wykonawców. Czasem okazuje się, że przedsiębiorstwo wodno kanalizacyjne podsuwa inwestorowi własnego projektanta. Z reguły cena takiej usługi nie będzie zbyt atrakcyjna. Mimo wszystko warto z niej skorzystać. Stworzenie projektu przez niepolecanego specjalistę może przysporzyć inwestorowi wielu problemów związanych z akceptacją dokumentacji.

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w wodę, musimy wziąć pod uwagę kilka najistotniejszych wydatków. Należą do nich:

 • Wydanie warunków przyłącza wodno kanalizacyjnego – 100 do 150 zł.
 • Projekt wykonania przyłącza – 1 200 do 2 500 zł.
 • Uzgodnienie projektu przez przedsiębiorstwo wodno kanalizacyjne – 100 do 150 zł.
 • Uzgodnienie projektu przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej – 30 do 60 zł.
 • Opłaty geodezyjne – 800 do 1 200 zł.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 300 do 600 zł.
 • Projekt zmian w ruchu drogowym i zajęcia pasa podczas prac – 500 do 900 zł.
 • Odbiór przyłącza wodno kanalizacyjnego – 100 zł.
 • Inwentaryzacja powykonawcza – 1 100 do 2 000 zł.

Powyższe koszty dotyczą jedynie załatwienia wszelkich niezbędnych formalności. Do sumarycznych wydatków należy także doliczyć koszty montażu. Za uzbrojenie działki w wodę zapłacimy od 60 do 100 zł/mb. Instalacja kanalizacyjna podwyższy nasze wydatki o kolejne 60 do 180 zł/mb.