Koszty rozwodu – sprawdzamy najważniejsze wydatki

Jaki koszt niesie ze sobą pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest pierwszą opłatą skarbową, którą poniesiemy podczas trwania sprawy. Wysokość opłaty ma tu charakter stały, a koszty sądowe wynoszą 600 zł. Opłata za sprawę rozwodową zostaje poniesiona przez powoda, czyli stronę składającą pozew o rozwód.

Opłata za pozew o rozwód musi zostać uiszczona w kasie przed złożeniem wniosku rozwodowego. Potwierdzenie uiszczenia opłaty jest obowiązkowym załącznikiem do składanego dokumentu. Kto ponosi koszty rozwodu? Jak już wspomnieliśmy, opłaty za pozew o rozwód musi uiścić powód sprawy. Jednak nie oznacza to, że to on poniesie pełne koszty. Koszty sądowe mogą być w całości przeniesione na jedną ze stron postępowania. Dotyczy to sytuacji, w której sąd orzeknie, iż winę za rozpad małżeństwa ponosi wyłącznie jedna strona postępowania.

Osoby zastanawiające się ile kosztuje rozwód, powinny wziąć pod uwagę specyfikę całej procedury. Z formalnego punktu widzenia najprostsza byłaby sytuacja rozwodu za porozumieniem stron. Oznacza to najniższe koszty postępowania już od etapu złożenia wniosku rozwodowego. Za pozew o rozwód bez orzekania o winie zapłacimy 300 zł. Koszty sądowe poniesie tu powód sprawy, jednak w ostatecznym rozrachunku, cena rozwodu za porozumieniem stron będzie rozłożona na obydwoje byłych małżonków.

Cena rozwodu, a podział majątku

Koszty rozwodu wzrastają, jeśli strony nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku. Koszty sądowe w przypadku rozprawy o podział majątku mogą okazać się wtedy dość wysokie. Cena za koszty sądowe została określona na wysokość 1 000 zł, jest to standardowa opłata sądowa. Do kosztów postępowania trzeba często doliczyć konieczność zatrudnienia uprawnionego rzeczoznawcy. Jego zadaniem będzie dokonanie wyceny majątku, co umożliwi sprawiedliwy podział przez sąd.

Ile kosztuje rozwód w przypadku zgodności dotyczącej podziału majątku? Cena rozwodu i postępowania sądowego okaże się w tym wypadku znacznie niższa. Opłata za koszty sądowe za podział majątku wynoszą 300 zł. Strony postępowania przygotowują własny projekt podziału, a zatem nie ma konieczności zatrudniania rzeczoznawcy. Jest to kolejny krok, który obniża koszty rozwodu. Wysokość powyższych opłat wynika z zapisów z zapisów ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W myśl artykułu 38,1

„1. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

2.Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.”

Cena rozwodu z zatrudnieniem adwokata

Chcąc dowiedzieć się, ile kosztuje rozwód, musimy rozróżnić sprawy z udziałem adwokata oraz bez. Przeważnie rozprawa za porozumieniem stron nie wiąże się z koniecznością zatrudnienia adwokata, co przynosi dodatkowe oszczędności. Niestety koszty rozwodu z orzekaniem o winie często okazują się znacznie wyższe.

Brak zgody o podział majątku czy rozwód z winy jednej ze stron przeważnie generuje dodatkowe wydatki. Strona postępowania sądowego może wystosować wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu, jednak częstą praktyką jest też samodzielne wyszukanie i zatrudnienie dobrego adwokata.

Trudno jest jednoznacznie oszacować koszty rozwodu cywilnego z usługą adwokata. Przyjmujemy natomiast, że cena rozwodu będzie tym wyższa, im więcej czasu zajmie. Bardziej skomplikowane sprawy (szczególnie w przypadku niezgodności o podział majątku) często okazują się bardzo kosztowne. Już pierwszy koszt konsultacji u radcy prawnego to wydatek rzędu 150 – 400 zł. Opłata za usługi prawne w sądzie to minimum 720 zł, jest to minimalna opłata, określona ustawowo. Jednak w większości przypadków ostateczna cena obsługi adwokackiej okazuje się znacznie wyższa.

Jak obniżyć koszty rozwodu i ile czekać na zakończenie procedury?

Rozwód bez orzekania o winie

Ostateczny czas i cena rozwodu będą uzależnione od postawy stron postępowania. Najniższe wydatki poniesiemy w przypadku postępowania bez orzekania o winie. W owej sytuacji nie musimy ponosić wydatków na obsługę postępowania przez adwokata, a cała procedura jest znacznie ułatwiona (co wpływa także na niższe koszty rozwodu w sferze opłat kancelaryjnych). Rozwód bez orzekania o winie może też uwzględniać podział majątku. Sąd za porozumieniem stron wyznacza rozdzielność majątkową bez udziału rzeczoznawcy, jest to kolejny krok, który prowadzi do poczynienia oszczędności.

W niektórych sytuacjach rozwód za porozumieniem stron staje się niemożliwy. Jednak w takiej sytuacji również możemy liczyć na obniżenie kosztów postępowania. Niezbędny będzie tu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, który składamy wraz z pozwem rozwodowym.

Przesłanką do złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych może być trudna sytuacja materialna powoda. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość zarobków oraz stałych kosztów (np. kredyt, czynsz). Sąd rozpatrzy wniosek i ustosunkuje się do niego. Możliwe jest pełne zwolnienie z opłat sądowych, częściowe zwolnienie lub odrzucenie wniosku.Ile wynosi czas oczekiwania na rozwód?

Rozwód jest dość czasochłonną procedurą i nie odbywa się w przeciągu kilku chwil. Najkrótszy czas oczekiwania na dokonanie formalności dotyczy rozwodów za porozumieniem stron. Średni termin zakończenia sprawy wynosi tu około 3 do 4 miesięcy od chwili złożenia pozwu rozwodowego. Dotyczy to spraw, które odbywają się bez dodatkowych komplikacji.

Czas sprawy z orzeczeniem winy lub brakiem zgodności o podział majątku często wynosi około roku. W niektórych przypadkach procedura z orzeczeniem winy wiąże się kilku latami trwania rozpraw sądowych. Jest to zarówno stresujące, jak i bardziej kosztowne.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny