Rura drenarska jako lek na nadmiar wody

Instalacja odwadniająca na powierzchni działki

Każdy grunt jest środowiskiem bardzo niejednorodnym i zmiennym. Fakt, że sąsiedzi za miedzą zbudowali dom z piwnicą nie oznacza, że na naszej działce zbędne będzie zastosowanie drenażu. Określenie warunków wodno-gruntowych wykonuje specjalistyczna firma, której należy zlecić badania geotechniczne. Odpowiednio głębokie odwierty (na głębokość od 3 m do 6 m) i w wystarczającej liczbie pozwolą na podejmowanie właściwych decyzji.

Jeśli poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, lepiej jest zrezygnować z budowy podpiwniczenia domu; byłby to przedsięwzięcie trudne technicznie i kosztowne. W przypadku podłoża gliniastego o bardzo słabej przepuszczalności, potrzebne będzie skuteczne odwodnienie i rury melioracyjne.

Pewnych informacji na temat wodnego stanu gruntu może udzielić obserwacja terenu działki i okolic. Instalacja odwadniająca i rury melioracyjne na pewno będą konieczne, jeśli w pobliżu są stawy albo inne duże akweny. Obecność takich roślin, jak na przykład trzciny, sitowie, knieć błotna albo kosaciec żółty świadczy o tym, że teren jest podmokły. Wilgoć lubią też olchy i brzozy omszone, a optymizmem może powiać od sąsiadującego z działką drzewostanu sosnowego z jałowcowym podszytem.

Rury odwadniające przy nadmiarze wody gruntowej

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, które zagrażają zalewaniem piwnicy, wykonuje się tak zwany drenaż opaskowy. Główny element tego drenażu stanowi perforowana rura drenażowa wkopana na odpowiednią głębokość. Opaska z rur drenażowych otacza cały budynek podpiwniczony. Wykop wokół fundamentów jest zasypany materiałem przepuszczalnym – piaskiem lub żwirem – a na dnie glinianej wanny ułożona jest rura drenarska odprowadzająca zbierającą się wodę.

Perforowana rura drenarska powinna też tworzyć opaskę wokół domu stojącego na zboczu. Drenaż potrzebny jest wówczas bez względu na rodzaj gruntu, ponieważ spływająca po zboczu woda gromadziłaby się przy fundamentach, powodując rozmakanie i nawet osuwanie się ziemi. Drenaż konieczny jest zwłaszcza od strony wzniesienia.  Nawiasem mówiąc, węże drenarskie przypominają tak zwany peszel, czyli karbowaną rurę elektroinstalacyjną (systemu Peschla). Peszel, w odróżnieniu od rur drenażowych, ma średnicę od ∅12 mm do ∅50 mm, a nie ∅80 albo ∅100 (fi100).

Węże drenarskie układa się w wykopie mniej więcej w połowie wysokości ławy fundamentowej, ale nie poniżej niej, ponieważ woda mogłaby się przedostawać pod fundament. Rura filtracyjna z PVC (skrót PCV jest nieprawidłowy) z perforacją na całym obwodzie ma zastosowanie do zabezpieczania budynku przed napływem wody. Przykładowa cena rury z PVC o średnicy 100 mm (fi 100) wynosi ok. 4,5 zł za metr bieżący. A może zainteresuje cię także ten artykuł o kosztach odwodnienia liniowego domu?

Rury odwadniające przy nadmiarze wody powierzchniowej

Słabo przepuszczalne podłoże działki sprawia, że po deszczu przez długi czas utrzymują się kałuże. Podobnie bywa na wyłożonych kostką brukową placach i podjazdach. Lekceważenie problemu z nadmiarem wody opadowej prowadzi nieuchronnie do podsiąkania fundamentów i ścian oraz powstawania wilgoci w piwnicy. W takim wypadku wykonuje się tak zwane odwodnieni liniowe, zaprojektowane odpowiednio do wielkości działki oraz przeciętnej ilości opadów.

W tym wypadku podstawowym elementem nie jest perforowana rura drenażowa, ale kanały o przekroju „U” lub „V”. Są zwykle wykonane z betonu albo z PVC, a przykładowa cena kanału z ocynkowanym rusztem o długości 100 cm, to ok. 50 zł.

Zebraną wodę najlepiej jest zagospodarować na własnej działce poprzez rozsączanie albo skierowanie do studni chłonnej, jeśli grunt wokół domu jest słabo przepuszczalny. Można też wodę deszczową odprowadzać do szczelnego zbiornika i wykorzystywać do podlewania. Nadmiar wody może być skierowany do rowu melioracyjnego po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

Rury drenarskie i drenaż na działce

Nowoczesne rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Odprowadzanie wody rurami drenarskimi z żeliwa, brązu, ołowiu albo stali przechodzą do historii. Duży ciężar, trudności montażowe oraz stosunkowo niewielki okres trwałości rur metalowych przy wysokich kosztach sprawiły, że elementy systemów drenażowych są obecnie wykonywane z tworzyw sztucznych. Są to zwykle rury PVC oraz PVC-C, czyli z polichlorku winylu lub chlorowanego polichlorku winylu. Skrót PCV spotykany w mowie potocznej jest nieprawidłowy i formalnie nieistniejący.

Żółta rura drenażowa czy też rura drenarska zwinięte, a także rury odwadniające i ich zastosowanie
Do czego służy rura drenarska czy też twak zwana rura drenażowa, czyli rury odwadniające

Do zalet rur drenażowych można zaliczyć:

  • Długi okres użytkowania (50-60 lat).
  • Bardzo korzystne właściwości wytrzymałościowe.
  • Odporność na korozję i wpływy otoczenia.
  • Niewielki ciężar, a przez to łatwość transportu i montażu.
  • Zdolność do samooczyszczania; gładka powierzchnia wewnętrzna rury zapobiega powstawaniu osadów.
  • Stosunkowo niska cena rur oraz możliwość układania we własnym zakresie, co ogranicza koszty.
  • Dostępność rozmaitych wymiarów rur z PVC, co daje możliwość planować drenaż z odpowiednią dokładnością.

Rury i inne materiały do wykonania drenażu

Odpowiednio zaplanowany i wykonany drenaż to nie tylko odprowadzenie wody poza obręb domu i zapewnienie suchej powierzchni działki, ale również możliwość stworzenia korzystnych warunków wilgotnościowych pod trawniki i ogrodowe rabaty. W skład układu drenażu wchodzą:

  • rury drenarskie PVC karbowane, w otulinie albo bez otuliny.
  • studzienki drenarskie,
  • kształtki drenarskie.

Przed ułożeniem rury drenarskiej wykop przygotowuje się, wysypując dno grubym żwirem. Materiał podsypki nie powinien mieć ostrych krawędzi, aby nie uszkodzić ścianek rury. Rurociąg zabezpiecza się przed zamuleniem obsypką filtracyjną. Zatrzymuje ona drobne cząstki gruntu płynące z wodą i zapewnia długi okres drożności drenażu.

Studzienki drenarskie dają możliwość okresowej kontroli układu drenażu i czyszczenia. Umożliwiają też łączenie rur na załamaniach. W studzienkach osadza się piasek, niesiony przez wodę.Rura drenażowa to nie rura kanalizacyjna

Chociaż rurami kanalizacyjnymi może czasem płynąć woda deszczowa, ta sama, którą odprowadzają rury drenarskie, to różnica między nimi jest zasadnicza. Przede wszystkim różni je przeznaczenie: rury wodociągowe i kanalizacyjne transportują czystą wodę albo ścieki między różnymi obiektami budowlanymi, natomiast rury drenarskie zbierają wodę z gruntu.

Bardzo ważną rzeczą dla ścianek rur kanalizacyjnych i wodociągowych oraz ich połączeń jest całkowita szczelność, podczas gdy rury drenażowe – na odwrót – mają ścianki perforowane. Te pierwsze praktycznie nie różnią się od siebie – oprócz przeznaczenia – i czasem mogą się zamieniać rolami. Perforowana rura filtracyjna w żaden sposób nie nada się do transportu wody ani ścieków.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,4% czytelników artykuł okazał się być pomocny