Kto może starać się o dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON, czyli ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przystosowanie łazienki do potrzeb osoby z ograniczeniami ruchowymi przysługuje osobom z orzeczeniem o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe warunki dofinansowania likwidacji tak zwanych barier architektonicznych określa Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, a także art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać oczywiście wspomniane już orzeczenie o niepełnosprawności i ewentualne orzeczenia pozostałych członków rodziny. Ponadto musi się w nim znaleźć także dokument będący podstawą prawną do zameldowania w lokalu, w którym ma zostać przeprowadzony remont łazienki. Chodzi o dokument poświadczający własność lub też umowę najmu. Pozostałe dokumenty to zaświadczenie o dochodach nie tylko osoby składającej wniosek, ale także osób z nim mieszkających, a także zaświadczenie o zatrudnieniu. Najczęściej wnioski składa się w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, ale realizacją zajmuje się już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, do którego warto zgłosić się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów. Wnioski są rozpatrywane w miarę posiadanych przez jednostkę środków na ten cel, według ustalonej kolejności.

Dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON
Dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON to sposób na przystosowanie łazienki do osób niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzi usunięcie przeszkód.

Co wchodzi w zakres remontu łazienki?

Warto mieć na uwadze, że – tak jak stanowi prawo – w przypadku dofinansowania nie może być mowy o generalnym remoncie łazienki. W zakres prac nie wchodzi zatem wymiana istniejących płytek na nowe, tylko z powodu ich nieestetycznego wyglądu. Chodzi wyłącznie o wspomnianą już likwidację istniejących barier, czyli usunięcie przeszkód, które osobie niepełnosprawnej mogą uniemożliwiać samodzielne korzystanie z łazienki.

Problem z posadzką?

Szukasz produktów dobrej jakości, łatwych w użyciu i szybkoschnących?

Poznaj farby, uszczelniacze oraz inne materiały firmy Watco, pozwalające na szybkie, wytrzymałe i długotrwałe utrzymanie posadzek technicznych i przemysłowych. Dzięki nam wykonasz więcej zleceń w tym samym czasie!

Sprawdź!

Ponadto przepisy stanowią, że dofinansowanie z PFRON i jego zakres są zależne od rodzaju niepełnosprawności i muszą być z nią związane. Jeśli zatem mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną ruchowo, u której w łazience znajduje się wanna, a korzystanie z niej jest niemożliwe, remont w zakresie wymiany wanny na dostosowany prysznic jest jak najbardziej uzasadniony.

Czy z PFRON można otrzymać dofinansowanie na remont innych pomieszczeń?

Niestety nie. Ustawodawca uznał, że remont całego mieszkania czy nawet wybranych jego pomieszczeń nie podlega dofinansowaniu. Jedyna możliwość likwidacji barier architektonicznych dotyczy właśnie łazienki.

Co ważne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie zwraca kosztów remontu już poniesionych, więc z wszelkimi pracami trzeba wstrzymać się do momentu przyznania środków i zawarcia umowy o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny