Czym jest szkło wodne?

Nazwą szkło wodne przyjęto określać stopy lub roztwory krzemianów. Są to krzemiany sodu lub potasu, a także mieszaniny potasu z sodem. Rzadziej można spotkać krzemiany amonu, litu, cezu lub rubitu, ponieważ ich wykorzystanie w budownictwie i przemyśle jest marginalne. Od nazwy składnika przewodniego lub od rodzaju, biorą nazwę: szkło wodne sodowe, wodne potasowe czy potasowe szkło. Szkła wodne ze względu na swoją dobrą rozpuszczalność w wodzie nazywa się krzemianami rozpuszczalnymi.

Do charakterystyki szkieł wodnych wykorzystuje się stężenie molowe oraz stosunek molowy. Producenci szkła wodnego niejednokrotnie w specyfikacjach produktu podają gęstość oraz sumę tlenków. Ze względu na nieujednoliconą nomenklaturę w danych technicznych szkła wodnego potasowo sodowego, możemy spotkać się z różnym oznaczeniem co do stosunku wagowego czy procentowego. Najczęściej jednak spotkamy oznaczenia zawierające procent wagowy, stosunek molowy lub tak zwany moduł molowy. 

Szkło wodne powstaje jako rezultat reakcji sodu lub potasu z krzemionką. Jeśli jest to wodorotlenek, krzemionka rozpuszcza się w nim dając w rezultacie potasowe szkło lub szkło sodowe. Szkło wodne może również powstać w wyniku reakcji z węglanami - odpowiednio sodu lub potasu.

Szkło wodne zastosowanie ma bardzo szerokie. Wysokie zainteresowanie ze strony przemysłu, ma związek z dostosowaniem parametrów fizykochemicznych szkła wodnego do wymagań specyfikacyjnych. Istnieje możliwość dostosowania nie tylko składników i ich proporcji, ale również gęstości czy lepkości.

Szkło wodne - zastosowanie

Szkło wodne ma bardzo różnorodne i szerokie zastosowanie. W zależności czy jest to szkło wodne sodowe, potasowe szkło czy szkło innego rodzaju wykorzystuje się je w różnych gałęziach przemysłu, przetwórstwa i budownictwa. Jako bardzo dobre lepiszcze jest stosowane do produkcji rozmaitych klejów i kitów.

W budownictwie wykorzystywane jest również jako szkło wodne do betonu. Występuje jako dodatek do zaprawy cementowej, jako spoiwo do materiałów ceramicznych oraz przykładowo do produkcji farb.

Szkło wodne zastosowanie ma również w szeroko pojętej produkcji środków czyszczących dla gospodarstw domowych. W szczególności szkło wodne sodowe stosuje się do wyrobu detergentów do prania, czyli na przykład proszków lub płynów do mycia naczyń. Szkło wodne potasowe jest wykorzystywane do produkcji środków myjących o charakterze przemysłowym.

Szkło wodne sodowe używane jest także do wyrobu inhibitorów korozji, produkcji ingrediencji przeciwdziałających pyleniu oraz środków opóźniających pylenie. Ponadto szkło wodne zastosowanie ma również do produkcji środków zapobiegających osadzaniu się kamienia. Można powiedzieć, że szkło wodne to równocześnie spoiwo, stabilizator oraz regulator w zależności od przeznaczenia wyprodukowanego środka do którego się je dodaje.

Uszczegółowiając szkło wodne potasowe spotkamy w wielu materiałach stosowanych w budownictwie. Jest to spowodowane własnościami tego prekursora. Szkło wodne potasowe jest bardzo odporne na różne temperatury oraz ogień. Z kolei szkło sodowe, oprócz licznych zastosowań w budownictwie – na przykład do materiałów ceramicznych, jest stosowane także w hutnictwie i odlewnictwie, na przykład do wyrobu form. Mniej znanym jego zastosowaniem pozostaje funkcja wybielania płyt wiórowych i papieru oraz uzdatnianie wody.

Jak widać zarówno potasowe szkło jak i szkło sodowe znajdują mnóstwo pożytecznych i życiowych funkcji. Z marginalnych zastosowań lub tych które nie istnieją w świadomości przeciętnego człowieka, można wymienić ponadto: produkcje elektrod, dodatki do żywności oznaczone symbolem E550, w przemyśle kosmetycznym do wyrobu pigmentów, do ochrony zbiorników do przechowywania substancji chemicznych oraz do stabilizacji gruntów i gleby.

Szkło wodne nakładane na ściane w urządzeniu do nakładania klejów i spoiw przez mężczyznę stojącego przy jasnej ścianie na budowie
Szkło wodne - zastosowanie, cena i wszystko inne, co warto wiedzieć?

Cena szkła wodnego do różnych zastosowań

Dostępne na rynku szkło wodne zastosowanie ma różnorodne, ceny jego również bywają zróżnicowane w zależności od producenta. Najpopularniejsze w polskich sklepach jest szkło sodowe, a właściwie szkło wodne sodowe.

Popularne i łatwo dostępne szkło wodne Dragon to produkt sodowy. Cena tego produktu to 6,5 zł. za pół litra. Polecane jest przez producenta do impregnacji drewna i tkanin w celu ochrony przed ogniem oraz do ochrony przed wilgocią wmurowań betonowych. Jest to więc tym samym szkło wodne do betonu, a właściwie zabezpieczające beton. Dragon oferuje swój wyrób w różnych cenach w zależności od pojemności. Za 5 litrów zapłacimy 35 złotych.

Szkło wodne sodowe Dorex to produkt do zastosowania w budownictwie. Cena tego produktu to 14 zł. za 5 litrów. Według informacji podanych przez producenta szkło sodowe Dorex sprawdzi się świetnie jako lepiszcze do materiałów budowlanych. Można je stosować jako szkło wodne do betonu, które spowoduje wodoszczelność betonu oraz ułatwi wiązanie. Stosuje się go również jako spoiwo do materiałów ceramicznych oraz uzupełniająco jako klej do wyrobów papierowych. Od tego samego producenta dostaniemy również szkło wodne w mniejszej pojemności 0,5 litra. Cena tego produktu to 2,23 zł. Polecane zastosowanie jest identyczne jak w przypadku szkła wodnego Dorex o większej pojemności.

W wielu sklepach ogólnobudowlanych oraz na wielu stronach internetowych nie znajdziemy niestety szczegółowych specyfikacji szkła wodnego wyrobu różnych producentów. A jak wiadomo, produkt o tej samej nazwie i przeznaczeniu może mieć zupełnie inne własności. Na tym tle wyróżnia się na plus Farkom, producent i dystrybutor chemii budowlanej.

Simplast to marka sygnowana znakiem tej firmy. Szkło wodne sodowe Farkom  jest opatrzone danymi technicznymi, informacjami o przechowywaniu oraz dozowaniu. Szkło sodowe Simplast może być używane jako szkło wodne do betonu w formie wodouszczelniacza, oraz do przyspieszania wiązania w mieszankach betonowych. Przeznaczony jest również na tak zwany lakier do betonu.

W sprzedaży jest również szkło wodne potasowe, występujące także jako dodatek do innych substancji. Jedną z propozycji jest potasowe szkło firmy Izolex. Jest to wodny roztwór krzemianowo - polimerowy, który zawiera potasowe szkło oraz dodatki. Można stosować je do gruntowania tynków różnego rodzaju. Między innymi cementowych, mineralnych oraz betonu. Cena za 5 litrów to około 25 złotych, w zależności od sklepu może być trochę wyższa.

Bezpieczeństwo stosowania szkła wodnego w budownictwie

Ze względu na właściwości substancji oraz procesy zachodzące podczas jego wytwarzania, szkło wodne powinno być stosowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi powoduje podrażnienia. To samo dotyczy przypadkowego kontaktu z oczami, zaniechanie działań mających na celu usunięcia substancji z oczu może skutkować ich uszkodzeniem.

W przypadku niezamierzonego, przypadkowego kontaktu szkła wodnego ze skórą lub oczami, należy bezzwłocznie wypłukać te miejsca letnią wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. Należy również wezwać pomoc medyczną w przypadku złego samopoczucia po dostaniu się substancji drogą wziewną. Szkło wodne jest substancją chemiczną, nie należy więc dopuścić żeby podczas prac o charakterze budowlanym, szkło wodne przedostało się do wód gruntowych, studzienek ściekowych lub innych cieków wodnych.

Szkło wodne nie powinno mieć również styczności w kwasami oraz nie może być przechowywane w pojemnikach wykonanych z aluminium lub cynku. Podczas używania szkła wodnego należy bezwzględnie pamiętać o bezpieczeństwie, a przed użyciem zapoznać się z kartą produktu, sposobem właściwej aplikacji oraz przechowywania.

Zasadniczo szkło wodne nie jest materiałem niebezpiecznym, po wyschnięciu jest to materiał ekologiczny i przyjazny środowisku. Jednak szczególną ostrożność powinno się  zachować podczas aplikacji tej substancji aby nie spowodować nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły