Pozwolenie na drona – kiedy i w jakim celu?

Dron – zabawka czy specjalistyczny sprzęt?

Dron to bezzałogowy statek powietrzny, który może być wykorzystywany do różnych celów. Jednym z przykładów jest zakup dronu jako prezent dla nastolatka czy dorosłego. Koszt takiego dronu jest niewielki w porównaniu z tym, jakie emocje wywołuje latanie nim. Bezzałogowy statek powietrzny, który pełni funkcję innowacyjnej zabawki nie jest niebezpieczny dla otoczenia. Zwykle są to drony o wadze poniżej 250 g i nie posiadają w zestawie kamery do rejestrowania obrazu. Wiek osoby sterującej dronem nie powinien być poniżej 16 lat.

Oprócz dronów-zabawek dostępne na rynku są także wyspecjalizowane modele, które wykorzystywane są w celach zarobkowych. Przykładem są drony z kamerą, z których często korzystają profesjonalni fotografowie czy kamerzyści. Zdjęcia z drona idealnie dopełniają reportaż z wielu uroczystości jak przykładowo śluby czy wesela. Oprócz komercyjnego użytku drony wykorzystywane są także w służbach takich jak Policja czy Siły Zbrojne.

Kiedy należy zrobić uprawnienia na latanie dronem?

Latanie dronem nie zawsze jednak jest zgodne z prawem lotniczym. Z uwagi na to, że dron wchodzi w przestrzeń powietrzną, konieczne jest często posiadanie specjalnych uprawnień i pozwoleń. Przepisy te dotyczą całej przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej i celem ich jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Konieczne jest w takiej sytuacji wyrobienie tzw. licencji na drona, czyli zezwolenia na sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi. Wyjątkiem jest posiadanie drona, który waży mniej niż 250 g i nie posiada kamery.

Licencja na drona (dawniej świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO) to dokument, który obowiązuje wszystkich posiadających drony w celach zarobkowych. Podczas latania dronem każdy powinien mieć przy sobie papier zaświadczający o przebytym kursie na operatora, by móc okazać w przypadku kontroli. Licencja na drona również obowiązuje w przypadku kiedy statek waży mniej niż 250 m, ale jest wyposażony w kamerę rejestrującą (wystarczy wyłącznie rejestracja bez odbycia kursu).

Dodatkowo warto zaznaczyć, że loty dronami w przestrzeni otwartej są podzielone na kategorie, co sugeruje również posiadania specjalnych zezwoleń.

  • Kategoria A1 – lot nad osobami postronnymi, bez wlatywania nad zgromadzenia ludzi (opatrzone dodatkowymi ograniczeniami)
  • Kategoria A2 – loty bez wlatywania nad osoby i zgromadzenia ludzi, konieczność zachowania 30 m w linii poziomej od osób (lub 5 m, jeśli dron ma możliwość ograniczenia prędkości lotu)
  • Kategoria A3 – loty bez wlatywania nad osoby i zgromadzenia, loty w odległości co 150 metrów od terenów zamieszkałych, przemysłowych czy użytkowych

Licencja na drona – koszt i ważność

Gdzie zrobić kurs na drona?

Standardowe uprawnienia do latania dronem otrzymuje się od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wszelkie procedury możliwe są do odbycie na drodze online, co znacznie ułatwia sprawę. Na samym początku konieczne jest zarejestrowanie właściciela drona na stronie www.drony.ulc.gov.pl. Następnym etapem jest kurs na operatora bezzałogowego statku powietrznego, który kończy się testem w formie online. Operator drona po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymuje pozwolenie na latanie. Numer indywidualnie nadany operatorowi powinien być widoczny również na statku. Cena szkolenie i egzaminu to 0 zł.

Kobieta prowadząca drona, a także licencja na drona, jak zrobić szkolenie oraz ceny i przepisy
Jak zdobyć licencję na kierowanie dronem, czyli licencja na drona krok po kroku, porady, ceny i wskazówki

Zezwolenie wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pozwala na sterowanie bezzałogowym statkiem powietrznym w szczególnych sytuacjach. Uprawnienia mogą zostać nadane na:

  • Loty w zasięgu wzroku (VLOS)
  • Loty poza zasięgiem wzroku (BVLOS)
  • Loty instruktorskie (INS)

Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Latanie dronem – porady praktyczne

Każdy zarejestrowany operator drona znajduje się na liście osób uprawnionych do latania, która to dostępna jest w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym sterowanie bezzałogowym statkiem powietrznym bez uprawnień wiąże się z naruszeniem przepisów. Prawo Lotnicze mówi o tym, że „Kto wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji, lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku”. Dotyczy to także operatorów dronów.

Jakie są koszty konieczne do poniesienia w przypadku braku uprawnień do latania dronem? Zgodnie z przepisami o prawie lotniczym brak licencji lub nieważne zezwolenie na sterowanie bezzałogowym statkiem pasażerskim może być ukaraną grzywną w wysokości od 350 zł do 15000 złotych. Warto przejść darmowe szkolenie online, by nie płacić zbyt wysokiej ceny za swoje niedopatrzenie.

Ważność uprawnień do latania bezzałogowymi statkami powietrznymi można sprawdzić na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce Drony. Można to także zrobić poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na certyfikacie licencji na drona. Po przejściu do danych z kodu można otrzymać informacje na temat daty ważności konkretnych uprawnień z rożnych kategorii lotów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny