Zasady BHP a miejsce pracy

Konieczność wprowadzenia zasad BHP

Każdy zakład pracy musi mieć określone swoje zasady BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Powinny być one przedstawione wszystkim pracownikom, ponieważ jest to jeden z obowiązków pracodawcy. Z pewnością każdy zna podstawowe zasady BHP podobnie jak to, czym jest operat przeciwpożarowy, zadaniowy czas pracy, wartości rezydualne czy ekwiwalent za pranie. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to nadrzędne zasady w zakładzie pracy.

Zasady BHP mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników. Ich znajomość automatycznie nie wpływa na ochronę pracowników, ponieważ trzeba tych zasad jeszcze przestrzegać. Zasady BHP dotyczą nie tylko sytuacji zagrażających życiu jak pożar, ale też takich jak podstawowa obsługa maszyn czy zachowania społeczne. Oprócz szkolenia z BHP równie ważne są badania okresowe pracowników, których celem jest również zadbanie o ich zdrowie. Przestrzeganie podstawowych praw pracowników leży po stronie pracodawcy. Warto również zapoznać się z tym, co na temat umowy zlecenie, a urlopu mówi Kodeks pracy.

Szkolenia BHP a wiedza pracowników

Każdy pracownik ma obowiązek przejść obowiązkowe szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Znajomość zasad BHP pozwala na bezpieczne korzystanie z maszyn czy urządzeń, a w przypadku zagrożenia zdrowia i życia może on odmówić wykonania polecenia służbowego. Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy pracownik zauważy rażące złamanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Pracownik powinien być bezpieczny na swoim stanowisku pracy, dlatego, jeśli takowe okoliczności nie zachodzą, może się oddalić od niego. Może on również wnioskować o dodatkowe zabezpieczenie czy inne elementy chroniące jego zdrowie i życie. Obowiązkiem pracownika jest znajomość zasad BHP, ale jego prawem jest korzystać nich w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Minimalna temperatura w pracy – aktualne przepisy

Podstawowe informacje na temat minimalnej temperatury w pracy

Pojęcia takie jak „umowa zlecenie, a urlop”, „zadaniowy czas pracy” czy „operat przeciwpożarowy” powinien znać każdy, kto rozpoczyna swoją karierę zawodową. Inne warte zapamiętania definicje to wartość rezydualna czy podatki od deszczu. Minimalna temperatura w pracy to tak szczegółowa informacja, że z pewnością mało kto pamięta ją ze szkolenia BHP. Dlaczego tak ważne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w zakładzie pracy? Otóż zarówno temperatura, jak i wilgotność powietrza wpływa na jakość pracy pracownika. Zmniejszenie efektywności nie jest z pewnością tym, czego chciałby pracodawca. Dlatego też po jego stronie jest zapewnienie komfortowych warunków do pracy dla pracowników. Jest to obowiązek taki sam jak nowo wprowadzany podatek od deszczu.

Minimalna temperatura w pracy zależna jest od sposobu wykonywanej pracy. Jeśli potrzebny do wykonania poleceń wysiłek fizyczny jest znaczny, to minimalna temperatura nie powinna być niższa niż 14 stopni Celsjusza. Jeśli jednak mowa o pracy biurowej bez dużego nakładu wysiłku fizycznego, to temperatura powietrza nie może spaść poniżej 18 stopni Celsjusza. W tych dwóch przypadkach mowa oczywiście o pomieszczeniach zamkniętych.

Wyjątkowe warunki pracy i sytuacje awaryjne

Minimalna temperatura w pracy może być niższa, jeśli parametry technologiczne do tego zmuszają. Taka sytuacja może być w chłodniach czy magazynach. Obowiązkiem pracodawcy w takim przypadku jest zapewnienie pracownikom pomieszczeń, w których temperatura powietrza będzie wyższa. Te pomieszczenia służyć będzie do celów socjalnych takich jak przerwa w pracy czy przebranie się w ubranie robocze.

Klimatyzacja w biurze, wewnętrzne przepisy BHP a temperatura w biurzemandaty za zbyt niską temperaturę w pracy, kto powinien pilnować odpowiedniej temperatury w miejscu pracy
Zasady BHP a niska temperatura w biurze, aktualne przepisy dotyczące minimalnej temperatury w pracy

Podobna kwestia jest w przypadku pracy na zewnątrz. Jeśli zewnętrzna temperatura powietrza będzie niska, to również w obowiązku pracodawcy jest organizacja zamkniętego pomieszczenia na ogrzanie się przykładowo w trakcie przerwy śniadaniowej. Jest to podstawowy wymóg pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych i przy temperaturach powietrza niższych niż 14 stopni Celsjusza.

W przypadku awarii systemu grzewczego w okresie zimowym konieczne jest posiadanie przez pracodawcę zapasowego źródła ciepła. Taki generator ciepła może być wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych w celu zapewnienia komfortu pracy pracowników. W innym przypadku pracownik zgodnie z zasadami BHP może odejść od stanowiska pracy, jeśli temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury w pracy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Konsekwencje zbyt niskiej temperatury w miejscu pracy

Celowe zaniechania w związku z minimalną temperaturą w pracy są związane z karami nakładanymi na pracodawców. Podobnie jak w przypadku nieprzestrzegania zadaniowego czasu pracy, braku operatu przeciwpożarowego czy niewypłacenia należnego ekwiwalentu za pranie. Kto może nałożyć karę za zbyt niską temperaturę? Organem upoważnionym do tego jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jednorazowy mandat za niezachowanie minimalnej temperatury wynosi 2000 zł.

Państwowa Inspekcja Pracy posiada wiele uprawnień. Oprócz mandatów może nakładać również wyższe kary finansowe, które będą dotkliwsze dla pracodawców. Regularnie powtarzające się upomnienia dotyczące wymagane temperatury w zakładzie pracy mogą zakończyć się karą grzywny. Jej wysokość sięga nawet 30000 zł, a taka kwota z pewnością będzie odczuwalna w budżecie pracodawcy.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zbyt niska temperatura w miejscu pracy jest podstawą do przerwania wykonywania obowiązków z winy pracodawcy. Jest to zasada związana z BHP. Minimalna temperatura w pracy powinna być przestrzegana podobnie jak podatek od deszczu czy ekwiwalent za pranie. Te informacje warto znać, żeby być świadomym pracownikiem. Inne pojęcia, które dobrze jest poznać to wartość rezydualna czy umowa zlecenia a urlop.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 85,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo pracy