oleole oleole oleole oleole oleole

Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku

Budowa domu jest wieloetapowym procesem, który wymaga załatwienia wielu formalności. Przed rozpoczęciem budowy warto zaznajomić się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty - od sprawdzenia statusu działki budowlanej aż do złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim urzędzie, zatrudnienia kierownika budowy i założenia dziennika budowy. Wszelkie formalne niedociągnięcia i braki mogą skutkowały przesunięciem rozpoczęcia budowy, zatem warto fachowo przygotować się do całej inwestycji.

Pamiętaj! Jeżeli przystępujesz do budowy domu, stwórz najpierw szczegółowy kosztorys na kalkulatorze kosztów budowy domu, a następnie korzystając z usługi Szukaj Wykonawcy znajdź sprawdzoną firmę budowlaną!

Rozpoczęcie budowy domu

Plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Są to najistotniejsze dokumenty, które musimy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy. Na wstępie sprawdźmy, jaki status ma nasza działka w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma ona przeznaczenie budowlane wówczas procedura będzie dość prosta. Wystarczy wypełnić wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (zapłacimy 50-100zł).

Wniosek składamy w Wydziale Architektury miejscowego Urzędu Gminy. Wpis z planu zagospodarowania przestrzennego możemy otrzymać od ręki bądź w przeciągu kilku dni roboczych.

Jeśli nasza działka znajduje się na terenie, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas musimy zwrócić się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (wniosek składamy w Wydziale Architektury).

Pamiętajmy, że w tej sytuacji musimy już posiadać projekt nieruchomości. We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy wyszczególnić:

 • rodzaj inwestycji 
 • charakterystykę zabudowy
 • przewidywany dojazd do nieruchomości/działki 
 • potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę
 • przewidywalną ilość miejsc parkingowych
 • sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy musimy też dołączyć: mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wyrys i wypis z ewidencji gruntów. Brak powyższych dokumentów może uniemożliwić wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku 2

Warunki techniczne dostawy mediów - formalności

Otrzymanie dokumentacji warunków technicznych dostawy mediów jest równoznaczne z pozwoleniem na przyłączenie prądu, wody, gazu oraz kanalizacji.

Wniosek o wydanie warunków dostawy mediów składamy w zakładzie energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz gazowym. Dobrym pomysłem jest też zwrócenie się do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie oświadczenia o podłączeniu działki z drogą publiczną. Powyższe dokumenty powinny być wydane od ręki, a ich koszt nie powinien przekroczyć 150zł.

Projekt domu

Jest to kolejny dokument, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Możemy wykupić gotowy projekt bądź zwrócić się do architekta o wykonanie projektu indywidualnego (z reguły jest to nieco droższe rozwiązanie).

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż czas oczekiwania na akceptacje projektu indywidualnego jest nieco dłuższy niż czas potrzebny na akceptację projektu gotowego.

Podstawą każdego projektu domu musi być projekt architektoniczny, który zawiera:

 • mapę z oznaczeniami granic posesji
 • sposób odprowadzenia ścieków
 • układ komunikacyjny oraz plan zieleni
 • usytuowania oraz obrys planowanych obiektów budowlanych
 • projekt uzbrojenia terenu

Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku 3

Brak którejkolwiek z powyższej dokumentacji sprawia, iż projekt domu jest traktowany jako niekompletny.

Pozwolenie na budowę

Po skompletowaniu wszystkich opisanych wcześniej dokumentów, czyli…

 • planu zagospodarowania przestrzennego
 • oświadczenia dotyczącego warunków technicznych dostawy mediów
 • projektu domu

…przychodzi czas na sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę. Podczas sporządzania wniosku zapoznajmy się z aktami prawa miejscowego, bowiem w niektórych rejonach naszego kraju wymagane są dodatkowe dokumenty. Do wniosku dołączmy też oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Bez tego dokumentu nasz wniosek zostanie od razu odrzucony.

Kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składamy do Starostwa Powiatowego (Wydział Architektury). Dokumentacja powinna być wstępnie zweryfikowana w celu sprawdzenia czy wszystkie załączniki zostały dołączone. Pamiętajmy, iż Starostwo Powiatowe ma 65 dni na odpowiedź. Jeśli nasz wniosek nie spełnia wymagań bądź jest niekompletny, otrzymamy stosowną informację (wiąże się to z opóźnieniem wydania pozwolenia na budowę) i będziemy zmuszeni poprawić wniosek przed otrzymaniem pozwolenia.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Czy wiesz że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest równoznaczne z zakończeniem formalności dotyczących budowy. Warto zaznaczyć, iż pozwolenie na budowę uprawomocnia się w przeciągu 14 dni i jest ważne przez kolejne 3 lata (jeśli w tym czasie nie rozpoczniemy budowy, będziemy musieli składać ponowny wniosek o pozwolenie na budowę).

Pamiętajmy też, że musimy zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych w Starostwie Powiatowym. Jest to nasz ustawowy obowiązek. Informację o rozpoczęciu robót budowlanych musimy zgłosić na 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności budowlanych. Do informacji dołączamy ponadto:

 • oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu prac budowlanych i przejęciu obowiązków
 • opis etapów prac budowlanych
 • informację planowanym terminie zakończenia robót budowlanych

Pamiętaj, aby przed wyborem wykonawcy porównać ceny przynajmniej z kilku firm. To pozwoli Ci wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę. Jak zrobić to najszybciej? Skorzystać z usługi Szukaj Wykonawcy na Kalkulatorach Budowlanych. Dzięki niej to firmy budowlane zgłoszą się do Ciebie z ofertą.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem, który musimy wypełniać podczas całego procesu budowlanego. W dzienniku wypisujemy przebieg prac oraz dodatkowe zdarzenia występujące w trakcie budowy.

Dziennik budowy jest tak ważny, bowiem po zakończeniu robót będziemy musieli dołączyć go do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.

Kopia dziennika musi być dołączona do tzw., dokumentacji powykonawczej. Owa dokumentacja kończy prace budowlane oraz wszelkie formalności związane z budową.

Ocena: 4,8/5 (głosów 26)
, aktualizacja 10 czerwca 2019
Komentarze (2)
 • 07 czerwca 2019 09:06 - ~Luter napisał(a) ocena: 1 głosowało: 1

  Jaki fajny kask, dopiero co zamówiłem sobie taki sam z fastpol invest. O bezpieczeństwo na budowie trzeba dbać.

 • 28 czerwca 2019 09:06 - ~geo napisał(a) ocena: 2 głosowało: 2

  Rozpoczęcie budowy może nastąpić następnego dnia po zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, a nie po 7 dniach. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd.

Dodaj komentarz
Podpis:
captcha


Wyszukaj na stronie:

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij